Error
กรุงศรีแต่งตั้งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
Print
Monday, 15 January 2018 19:18

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ในเครือมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) ประกาศแต่งตั้งนายพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน ซึ่งเป็นสายงานใหม่ที่กรุงศรีได้จัดตั้งขึ้น

นายพูนสิทธิ์จะดูแลรับผิดชอบการเสริมสร้างพัฒนาความเชื่อมั่นของนักลงทุน ธนาคารคู่ค้า ตลอดจนสถาบันและหน่วยงานต่างๆ เพื่อสะท้อนมูลค่าที่แท้จริง (Intrinsic Value) ของหลักทรัพย์ธนาคาร ควบคู่กับการเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธนาคารอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน นายพูนสิทธิ์จะรับผิดชอบด้านกลยุทธ์พัฒนาสู่ความยั่งยืน เป็นไปตามพันธกิจในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของกรุงศรี

นายพูนสิทธิ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวแฮมเชียร์ ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา (ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย) และปริญญาโทสาขาปรัชญาจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ โดยได้ร่วมงานกับกรุงศรีตั้งแต่ปี 2554 ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายอาวุโส

ผู้บริหารฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ต่อมาในปี 2558 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กร และล่าสุด ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน

Written by :
กระแสหุ้นออนไลน์
 

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment