เอสซีจี แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
Print
Sunday, 09 September 2018 10:46

เอสซีจี มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม  2561  เป็นต้นไป ดังนี้

1.      นายเชาวลิต เอกบุตร เป็น ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ประจำสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

2.      นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล เป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด

3.      นายนิธิ ภัทรโชค เป็น President, Cement – Building Materials Business, Head of Ceramics Business Committee และดูแลงานในตำแหน่ง Vice President-Building Products and Distribution Business อีกตำแหน่งหนึ่ง

Written by :
กระแสหุ้นออนไลน์
 

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment