Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Hot News กองทุนอสังหาฯดุสิตธานีเปิดจองถึงวันที่17ธ.ค.
กองทุนอสังหาฯดุสิตธานีเปิดจองถึงวันที่17ธ.ค. PDF Print E-mail
Tuesday, 07 December 2010 14:23

           กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี ( DTCPF ) ได้จัดให้มีพิธีลงนามในสัญญาแต่งตั้ง ผู้รับประกันการ จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี ซึ่งกองทุนดังกล่าวจะลงทุนด้วยการเข้าซื้อกิจการโรง แรม ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต และโรงแรม ดุสิตดีทู เชียงใหม่ รวมทั้ง จะเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าระยะเวลา 30 ปีในโรงแรม ดุสิตธานี หัวหิน รวมมูลค่ากองทุนประมาณ 4,094 ล้านบาท โดยจะเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ( IPO ) ระหว่างวันที่ 7-17 ธันวาคม พ.ศ. 2 553 ในราคาหน่วยละ 10 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 10,000 บาท

สำหรับผู้รับประกันการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี ( DTCPF )   ได้แก่ บล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ยังได้แต่งตั้งตัวแทนสนับสนุนการขาย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อจำหน่ายหน่วยลงทุนผ่านสาขาธนาคารทั่วประเทศอีกด้วย

นายชนินทธ์ โทณวณิก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดุสิตธานี' บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กองทุนดังกล่าวจะเข้าลงทุนโดยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ (Freehold) ในที่ดิน อาคาร และงานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมและเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตราและอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงแรม ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต และโรงแรม ดุสิตดีทู เชียงใหม่ รวมทั้งลงทุนในสิทธิการเช่า ( Leasehold ) เป็นระยะเวลา 30 ปี ในที่ดิน อาคาร และงานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับโรงแรม และเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงแรม ดุสิตธานี หัวหิน โดยสัดส่วนการลงทุนในกองทุนนี้เป็น Freehold กว่า 75%

ทั้งนี้ กองทุน DTCPF นับเป็นกองทุนที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรมกองทุนแรกที่ลงทุนในสินทรัพย์หลายโรงแรม ซึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกัน ขนาดของกองทุนกว่า 4 พันล้านบาท ยังนับได้ว่าเป็นกองทุนประเภทโรงแรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้เช่าคือ บริษัท ดุสิต แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ( DTC ) ถือหุ้น 99.99% จะเช่าทั้ง 3 โรงแรมจากกองทุน ด้วยค่าเช่าคงที่และค่าเช่าแปรผัน ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอให้กับผู้ลงทุน

ด้านนายสมชัย บุญนำศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงไทย จำกัด ในฐานะผู้จัดการ  “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี ” กล่าวว่า จุดเด่นของกองทุน นอกจากจะขึ้นอยู่กับศักยภาพของทรัพย์สินที่เข้าลงทุนแล้ว ทาง DTC ในฐานะเจ้าของทรัพย์สิน ยังรับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต่ำรายปีของโรงแรมทั้ง 3 แห่ง สำหรับระยะเวลา 4 ปีแรกที่ไม่น้อยกว่า 381 ล้านบาทต่อปี เมื่อเทียบกับขนาดกองทุน 4 ,094 ล้านบาท อย่างไรก็ดีหากนักลงทุนจะพิจารณาผลตอบแทนที่แท้จริงของกองทุนรวม DTCPF ที่นักลงทุนจะได้รับ ควรคำนึงถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุน ค่าใช้จ่ายของกองทุน และค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภาพลักษณ์ของโรงแรม (Renovation) ทั้งนี้ DTC จะวางหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในวงเงินค้ำประกันจำนวน 125 ล้านบาทต่อปี เพื่อเป็นหลักประกันให้แก่นักลงทุนว่าจะได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผลในอัตราที่น่าพอใจ โดยกองทุนรวมคาดการณ์ว่าจะจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งต่อปี

ขณะที่นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และ ผู้รับประกันการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน กล่าวว่า กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ และเหมาะกับสถานการณ์การลงทุนในขณะนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการลงทุนที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอและอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาเสียงตอบรับจากนักลงทุน หลังจากการเดินทางไปให้ข้อมูลรายละเอียดของกองทุนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต รวมทั้งในกรุงเทพฯ ปรากฏว่า ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เนื่องจากนักลงทุนมองเห็นโอกาสและศักยภาพในการเติบโต ของธุรกิจโรงแรม

นายสิทธิไชย มหาคุณ Head of Corporate Finance & Equity Capital Market บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ซีไอเอ็มบีไทย  (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และ ผู้รับประกันการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน กล่าวว่า เชื่อมั่นว่ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี จะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายย่อย ด้วยจุดเด่นของกองทุน ที่บริหารจัดการอย่างมืออาชีพโดย ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล และศักยภาพด้านทำเล ผนวกกับโอกาสในการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งขณะนี้ทาง บล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) และ บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน รวมถึง บลจ.กรุงไทย ในฐานะผู้จัดการกองทุน มีความพร้อมในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวให้กับนักลงทุนอย่างเต็มที่

 

สำหรับการเสนอขายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี จำนวน 4,094 ล้านบาทนั้นดุสิตธานี' class='anchor-link' target='_blank'> บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) จะเข้าร่วมถือหน่วยลงทุนในกองทุนประมาณร้อยละ 30 ส่วนที่เหลือจะเป็นการเสนอขายให้กับนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ ที่ผ่านมาทางกองทุนรวมได้รับความสนใจจากทั้งนักลงทุนสถาบัน และกองทุนรวมอื่นๆ เป็นอย่างดี ดยมีผลลัพธ์จากการสำรวจความต้องการจากนักลงทุนสถาบัน ( Bookbuilding process) สูงกว่าปริมาณหน่วยลงทุนที่จัดสรร ให้นักลงทุนสถาบันถึง 2.05 เท่า ในอัตราผลตอบแทนใกล้เคียงผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนอสังหาริมทรัพย์อื่น ซึ่งโดยเฉลี่ยกองทุนแบบ Freehold จะให้ผลตอบแทนในอัตราประมาณร้อยละ 7 

ในขณะที่กองทุนแบบ Leasehold จะให้ผลตอบแทนประมาณร้อยละ 9 (ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนทรัพย์สินของ DTCPF ระหว่าง Freehold และ Leasehold ที่ประมาณ ร้อยละ 76 และ ร้อยละ 24 ผลตอบแทนจากการลงทุน DTCPF จึงน่าจะใกล้เคียงผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนอสังหาริมทรัพย์อื่นดังกล่าวแต่ด้วยขนาดของกองทุนที่ใหญ่เพียงพอ น่าจะทำให้สภาพคล่องของการซื้อขายดีกว่ากองทุนขนาดเล็กกว่า ดังนั้น ผู้รับประกันการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนจึงมีความมั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนรายย่อยที่จะเปิดจองในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้

ทั้งนี้ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี ( DTCPF )   ยังจัดแคมเปญพิเศษ โดยผู้ที่ลงทุนในกองทุนตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป จะได้รับบัตร DTCPF Prestige Card  เพื่อรับสิทธิพิเศษจากโรงแรมในเครือดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล โดยจะได้รับส่วนลด 10% สำหรับห้องพักจากราคา ดุสิต เบสท์เรท (Dusit Best Rate) และ ส่วนลด 15 % สำหรับห้องอาหารที่ร่วมรายการ ที่โรงแรม และรีสอร์ท 22 แห่งในเครือดุสิต ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมรับข้อเสนอและสิทธิประโยชน์ต่างๆจากการเข้าพัก ร้านอาหารที่ร่วมรายการ และบริการอื่นๆ จากโรงแรมในเครือ

Comments

avatar Mauricio
0
 
 
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Jacqueline
0
 
 
http://www.the-black-frida ys.com/Uggs-Black-Frid ay.html" rel="nofollow" target="_blank">Uggs Black Friday For momѕ and dads, the
experience alѕo needs a notch ѕince they cаn truly understand the high quality
shows while eаting gripping plots themselves.that will there were to maintain your sector very securelƴ tailored,
. http://www.the-black-frida ys.com" rel="nofollow" target="_blank">http://www.the-black-frida ys.com Mesh, nubuck, patent leather,
brushed leather, and suede are part of thеm.When you finally already have a
preview to whom might yօu send youг mails, the next step to
do could be to make sure that your letter can perform maҳimum results.
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Antwan
0
 
 
63 F @ Binbin http://www.creativeartscho ols.com/design-schools/jordans/air-jordan-11" rel="nofollow" target="_blank">air jordan 11Huhuashizhe 2014-05-01 http://www.cambodiavietnam holidays.com/Vietnam-Train/airmax/air-max-2013" rel="nofollow" target="_blank">air max 201313:
51:22

Grilled http://www.butchmanns.com/Styles/airmax/nike-air-max-sa le" rel="nofollow" target="_blank">nike air max salesome new landlord http://www.springct.in/css/jordans/air-jordan-11-gamma-blue" rel="nofollow" target="_blank">air jordan 11 gamma bluemore than it http://www.stargayzers.org/twitterreader/jordans/air-jordan-5" rel="nofollow" target="_blank">air jordan 5came from the http://www.stargayzers.org/twitterreader/jordans/air-jordan-shoe s" rel="nofollow" target="_blank">air jordan shoeswomen's
team http://www.rayasolutions.com/stats/airmax/nike-air-max-2013" rel="nofollow" target="_blank">nike air max 2013came to see http://www.ozeluniversitet.com/enactuss/airmax/air-max-90" rel="nofollow" target="_blank">air max 90rotten Sika http://www.danburyrailwaym useum.org/images/jordans/cheap-jordans" rel="nofollow" target="_blank">cheap
jordansXiuying better apink http://www.danburyrailwaym useum.org/images/jordans/air-jordan-xx9" rel="nofollow" target="_blank">air jordan xx9and girl's http://www.sv2bbo.com/files/jordans/air-jordan-xx8" rel="nofollow" target="_blank">air
jordan xx8day can be http://www.konyadahaber.com/ads/jordans/air-jordan-shoe s" rel="nofollow" target="_blank">air jordan shoesattached to one
end http://www.daimonsoft.com/eVirtuoso-Inter mediate-Update/jordans/air-jordan-1" rel="nofollow" target="_blank">air jordan 1of the world but http://www.surreallandscap es.com.au/DesktopModules/airmax/nike-air-max-sa le" rel="nofollow" target="_blank">nike air max saledid not estimate http://www.act4you.co.uk/css/jordans/cheap-jordans-f or-sale" rel="nofollow" target="_blank">cheap jordans for salehow many
people know. . .

--------------- --------------

Haha http://www.deacaeli.com/images/jordans/cheap-jordans-o nline" rel="nofollow" target="_blank">cheap jordans onlineI was ready to finish
http://www.stargayzers.org/apom/jordans/air-jordan-5" rel="nofollow" target="_blank">air jordan 5eight came
on eight of these http://www.school-maths.com/m_d/airmax/air-max-2013" rel="nofollow" target="_blank">air max 2013two groups Meme damy homepage: http://www.mckellarpsychol ogy.com.au/Providers/nikefreerun/cheap-nike-free -run-2" rel="nofollow" target="_blank">cheap nike free
run
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday57075
mod_vvisit_counterYesterday85084
mod_vvisit_counterAll days53212069

We have: 845 guests, 1 members online
Your IP: 54.87.134.115
 , 
Today: Nov 23, 2014

12620760