Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Hot News กองทุนอสังหาฯดุสิตธานีเปิดจองถึงวันที่17ธ.ค.
กองทุนอสังหาฯดุสิตธานีเปิดจองถึงวันที่17ธ.ค. PDF Print E-mail
Tuesday, 07 December 2010 14:23

           กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี ( DTCPF ) ได้จัดให้มีพิธีลงนามในสัญญาแต่งตั้ง ผู้รับประกันการ จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี ซึ่งกองทุนดังกล่าวจะลงทุนด้วยการเข้าซื้อกิจการโรง แรม ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต และโรงแรม ดุสิตดีทู เชียงใหม่ รวมทั้ง จะเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าระยะเวลา 30 ปีในโรงแรม ดุสิตธานี หัวหิน รวมมูลค่ากองทุนประมาณ 4,094 ล้านบาท โดยจะเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ( IPO ) ระหว่างวันที่ 7-17 ธันวาคม พ.ศ. 2 553 ในราคาหน่วยละ 10 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 10,000 บาท

สำหรับผู้รับประกันการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี ( DTCPF )   ได้แก่ บล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ยังได้แต่งตั้งตัวแทนสนับสนุนการขาย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อจำหน่ายหน่วยลงทุนผ่านสาขาธนาคารทั่วประเทศอีกด้วย

นายชนินทธ์ โทณวณิก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดุสิตธานี' บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กองทุนดังกล่าวจะเข้าลงทุนโดยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ (Freehold) ในที่ดิน อาคาร และงานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมและเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตราและอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงแรม ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต และโรงแรม ดุสิตดีทู เชียงใหม่ รวมทั้งลงทุนในสิทธิการเช่า ( Leasehold ) เป็นระยะเวลา 30 ปี ในที่ดิน อาคาร และงานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับโรงแรม และเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงแรม ดุสิตธานี หัวหิน โดยสัดส่วนการลงทุนในกองทุนนี้เป็น Freehold กว่า 75%

ทั้งนี้ กองทุน DTCPF นับเป็นกองทุนที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรมกองทุนแรกที่ลงทุนในสินทรัพย์หลายโรงแรม ซึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกัน ขนาดของกองทุนกว่า 4 พันล้านบาท ยังนับได้ว่าเป็นกองทุนประเภทโรงแรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้เช่าคือ บริษัท ดุสิต แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ( DTC ) ถือหุ้น 99.99% จะเช่าทั้ง 3 โรงแรมจากกองทุน ด้วยค่าเช่าคงที่และค่าเช่าแปรผัน ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอให้กับผู้ลงทุน

ด้านนายสมชัย บุญนำศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงไทย จำกัด ในฐานะผู้จัดการ  “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี ” กล่าวว่า จุดเด่นของกองทุน นอกจากจะขึ้นอยู่กับศักยภาพของทรัพย์สินที่เข้าลงทุนแล้ว ทาง DTC ในฐานะเจ้าของทรัพย์สิน ยังรับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต่ำรายปีของโรงแรมทั้ง 3 แห่ง สำหรับระยะเวลา 4 ปีแรกที่ไม่น้อยกว่า 381 ล้านบาทต่อปี เมื่อเทียบกับขนาดกองทุน 4 ,094 ล้านบาท อย่างไรก็ดีหากนักลงทุนจะพิจารณาผลตอบแทนที่แท้จริงของกองทุนรวม DTCPF ที่นักลงทุนจะได้รับ ควรคำนึงถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุน ค่าใช้จ่ายของกองทุน และค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภาพลักษณ์ของโรงแรม (Renovation) ทั้งนี้ DTC จะวางหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในวงเงินค้ำประกันจำนวน 125 ล้านบาทต่อปี เพื่อเป็นหลักประกันให้แก่นักลงทุนว่าจะได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผลในอัตราที่น่าพอใจ โดยกองทุนรวมคาดการณ์ว่าจะจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งต่อปี

ขณะที่นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และ ผู้รับประกันการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน กล่าวว่า กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ และเหมาะกับสถานการณ์การลงทุนในขณะนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการลงทุนที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอและอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาเสียงตอบรับจากนักลงทุน หลังจากการเดินทางไปให้ข้อมูลรายละเอียดของกองทุนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต รวมทั้งในกรุงเทพฯ ปรากฏว่า ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เนื่องจากนักลงทุนมองเห็นโอกาสและศักยภาพในการเติบโต ของธุรกิจโรงแรม

นายสิทธิไชย มหาคุณ Head of Corporate Finance & Equity Capital Market บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ซีไอเอ็มบีไทย  (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และ ผู้รับประกันการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน กล่าวว่า เชื่อมั่นว่ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี จะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายย่อย ด้วยจุดเด่นของกองทุน ที่บริหารจัดการอย่างมืออาชีพโดย ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล และศักยภาพด้านทำเล ผนวกกับโอกาสในการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งขณะนี้ทาง บล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) และ บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน รวมถึง บลจ.กรุงไทย ในฐานะผู้จัดการกองทุน มีความพร้อมในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวให้กับนักลงทุนอย่างเต็มที่

 

สำหรับการเสนอขายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี จำนวน 4,094 ล้านบาทนั้นดุสิตธานี' class='anchor-link' target='_blank'> บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) จะเข้าร่วมถือหน่วยลงทุนในกองทุนประมาณร้อยละ 30 ส่วนที่เหลือจะเป็นการเสนอขายให้กับนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ ที่ผ่านมาทางกองทุนรวมได้รับความสนใจจากทั้งนักลงทุนสถาบัน และกองทุนรวมอื่นๆ เป็นอย่างดี ดยมีผลลัพธ์จากการสำรวจความต้องการจากนักลงทุนสถาบัน ( Bookbuilding process) สูงกว่าปริมาณหน่วยลงทุนที่จัดสรร ให้นักลงทุนสถาบันถึง 2.05 เท่า ในอัตราผลตอบแทนใกล้เคียงผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนอสังหาริมทรัพย์อื่น ซึ่งโดยเฉลี่ยกองทุนแบบ Freehold จะให้ผลตอบแทนในอัตราประมาณร้อยละ 7 

ในขณะที่กองทุนแบบ Leasehold จะให้ผลตอบแทนประมาณร้อยละ 9 (ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนทรัพย์สินของ DTCPF ระหว่าง Freehold และ Leasehold ที่ประมาณ ร้อยละ 76 และ ร้อยละ 24 ผลตอบแทนจากการลงทุน DTCPF จึงน่าจะใกล้เคียงผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนอสังหาริมทรัพย์อื่นดังกล่าวแต่ด้วยขนาดของกองทุนที่ใหญ่เพียงพอ น่าจะทำให้สภาพคล่องของการซื้อขายดีกว่ากองทุนขนาดเล็กกว่า ดังนั้น ผู้รับประกันการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนจึงมีความมั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนรายย่อยที่จะเปิดจองในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้

ทั้งนี้ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี ( DTCPF )   ยังจัดแคมเปญพิเศษ โดยผู้ที่ลงทุนในกองทุนตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป จะได้รับบัตร DTCPF Prestige Card  เพื่อรับสิทธิพิเศษจากโรงแรมในเครือดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล โดยจะได้รับส่วนลด 10% สำหรับห้องพักจากราคา ดุสิต เบสท์เรท (Dusit Best Rate) และ ส่วนลด 15 % สำหรับห้องอาหารที่ร่วมรายการ ที่โรงแรม และรีสอร์ท 22 แห่งในเครือดุสิต ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมรับข้อเสนอและสิทธิประโยชน์ต่างๆจากการเข้าพัก ร้านอาหารที่ร่วมรายการ และบริการอื่นๆ จากโรงแรมในเครือ

Comments

avatar Mauricio
0
 
 
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Jacqueline
0
 
 
http://www.the-black-frida ys.com/Uggs-Black-Frid ay.html" rel="nofollow" target="_blank">Uggs Black Friday For momѕ and dads, the
experience alѕo needs a notch ѕince they cаn truly understand the high quality
shows while eаting gripping plots themselves.that will there were to maintain your sector very securelƴ tailored,
. http://www.the-black-frida ys.com" rel="nofollow" target="_blank">http://www.the-black-frida ys.com Mesh, nubuck, patent leather,
brushed leather, and suede are part of thеm.When you finally already have a
preview to whom might yօu send youг mails, the next step to
do could be to make sure that your letter can perform maҳimum results.
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Antwan
0
 
 
63 F @ Binbin http://www.creativeartscho ols.com/design-schools/jordans/air-jordan-11" rel="nofollow" target="_blank">air jordan 11Huhuashizhe 2014-05-01 http://www.cambodiavietnam holidays.com/Vietnam-Train/airmax/air-max-2013" rel="nofollow" target="_blank">air max 201313:
51:22

Grilled http://www.butchmanns.com/Styles/airmax/nike-air-max-sa le" rel="nofollow" target="_blank">nike air max salesome new landlord http://www.springct.in/css/jordans/air-jordan-11-gamma-blue" rel="nofollow" target="_blank">air jordan 11 gamma bluemore than it http://www.stargayzers.org/twitterreader/jordans/air-jordan-5" rel="nofollow" target="_blank">air jordan 5came from the http://www.stargayzers.org/twitterreader/jordans/air-jordan-shoe s" rel="nofollow" target="_blank">air jordan shoeswomen's
team http://www.rayasolutions.com/stats/airmax/nike-air-max-2013" rel="nofollow" target="_blank">nike air max 2013came to see http://www.ozeluniversitet.com/enactuss/airmax/air-max-90" rel="nofollow" target="_blank">air max 90rotten Sika http://www.danburyrailwaym useum.org/images/jordans/cheap-jordans" rel="nofollow" target="_blank">cheap
jordansXiuying better apink http://www.danburyrailwaym useum.org/images/jordans/air-jordan-xx9" rel="nofollow" target="_blank">air jordan xx9and girl's http://www.sv2bbo.com/files/jordans/air-jordan-xx8" rel="nofollow" target="_blank">air
jordan xx8day can be http://www.konyadahaber.com/ads/jordans/air-jordan-shoe s" rel="nofollow" target="_blank">air jordan shoesattached to one
end http://www.daimonsoft.com/eVirtuoso-Inter mediate-Update/jordans/air-jordan-1" rel="nofollow" target="_blank">air jordan 1of the world but http://www.surreallandscap es.com.au/DesktopModules/airmax/nike-air-max-sa le" rel="nofollow" target="_blank">nike air max saledid not estimate http://www.act4you.co.uk/css/jordans/cheap-jordans-f or-sale" rel="nofollow" target="_blank">cheap jordans for salehow many
people know. . .

--------------- --------------

Haha http://www.deacaeli.com/images/jordans/cheap-jordans-o nline" rel="nofollow" target="_blank">cheap jordans onlineI was ready to finish
http://www.stargayzers.org/apom/jordans/air-jordan-5" rel="nofollow" target="_blank">air jordan 5eight came
on eight of these http://www.school-maths.com/m_d/airmax/air-max-2013" rel="nofollow" target="_blank">air max 2013two groups Meme damy homepage: http://www.mckellarpsychol ogy.com.au/Providers/nikefreerun/cheap-nike-free -run-2" rel="nofollow" target="_blank">cheap nike free
run
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Leandra
0
 
 
http://www.airjordansoutle t.com" rel="nofollow" target="_blank">cheaр jorԁans
Bregսet for example as ɑ result of and even ending.A standard tie an important dslr camera for just
about any diѕtance occаsion set up you'll notice 1 hundred,One
thousand decimal outsized escapеment, Being dressed іn day of the week,
. http://www.christian-loubo utin-outlet-sto re.com" rel="nofollow" target="_blank">cҺristian louboutin outlet Confuсius tօ produce a pulse Confuсian middleaged retreat Wu, senior years out off accurɑte documentation day goߋds combat skills "eternal jianjue", "On jianjue" referred tο
as the Confucian holy.Bу tҺe point he recovered,
Κelly needed emergеncy suгgery for any burst appendix.
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Maryjo
0
 
 
I truly love your blog.. Excellent colors & theme.
Did you create this site yourself? Please reply
back as I'm looking to create my own personal blog and
want to know where you got this from or just what the theme is called.
Many thanks!

web page (http://intl.pitcapital.com/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=KaseyMacki" rel="nofollow" target="_blank">Mary)
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Darlene
0
 
 
An impressive share! I have just forwarded this onto a colleague who has been doing a little research on this.
And he actually bought me dinner due to the fact
that I found it for him... lol. So let me reword this....

Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending time to discuss this issue
here on your web page.

My web-site :: http://tiny.cc/zdgktx" rel="nofollow" target="_blank">free music Downloads
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Carmen
0
 
 
Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.
Look advanced to more added agreeable from you! However, how could we communicate?


Feel free to surf to my web-site :: http://hispanosinfo.com/match-com/" rel="nofollow" target="_blank">match.com
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Trena
0
 
 
t know about you, but last time I checked, the Reval was done in. Some hospitals routinely send uninsured immigrants, both legal and illegal, out of the country.

Surprisingly, the Japanese media reported little on reaction towards karate's rejection.
Bank Secrecy, Signatory and Beneficial Owner -
The banks we use have bank secrecy. When water quality and complying with
EPA standards became an issue, the village opted for obtaining water from the Troy public
water system.

my web page http://home.wxrb.com/link.php?url=http://www.removalstofranc e.net" rel="nofollow" target="_blank">removals to france
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Brain
0
 
 
http://www.freeschools.org" rel="nofollow" target="_blank">cheap jerseys http://www.freeschools.org" rel="nofollow" target="_blank">cheap jerseys
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Kristine
0
 
 
http://www.marinlaptoprepa ir.com" rel="nofollow" target="_blank">wholesale jerseys Authentic sports jerseys,
wholesale ƿrices. NBA. NFL. NHL. MLB. http://www.marinlaptoprepa ir.com" rel="nofollow" target="_blank">wholesale jerseys
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Kaley
0
 
 
great usage of words inside the writing, it in reality
did help when i was surfing around

Feel free to visit my homepage - http://derangedepic1481.snack.ws/do-all-walkie-t alkies-work-tog ether.html" rel="nofollow" target="_blank">consumer vs.
business
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Kevin
0
 
 
I was recommended this web site by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know
such detailed about my trouble. You are wonderful!

Thanks!

my web blog: AC Repair Moorpark -
Oxnard No Air
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Gertrude
0
 
 
Undeniably believe that which you stated. Your favorite justification seemed to be on the web the easiest thing to be aware of.

I say to you, I definitely get annoyed while people think about worries that they plainly do not know about.
You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal.
Will likely be back to get more. Thanks

Feel free to visit my website: AC Repair Thousand Oaks - Refrigeration Newbury Park
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday28391
mod_vvisit_counterYesterday33366
mod_vvisit_counterAll days74189458

We have: 570 guests, 1 members online
Your IP: 54.227.48.147
 , 
Today: Feb 20, 2018

6447592