Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Hot News 16ชาติหารือเข้มข้นในการประชุม RCEP-TNC ครั้งแรก
16ชาติหารือเข้มข้นในการประชุม RCEP-TNC ครั้งแรก PDF Print E-mail
Monday, 20 May 2013 15:56

นายสมเกียรติ  ตรีรัตนพันธ์  รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  เปิดเผยว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 (The First Meeting of Regional Comprehensive Economic Partnership Trade Negotiating Committee: 1st RCEP-TNC) และการประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม โดยมีคณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และจากประเทศคู่เจรจาอีก 6 ประเทศ ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ อินเดีย ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว


นายสมเกียรติ  กล่าวว่า การเริ่มต้นเจรจาความตกลง RCEP อย่างเป็นทางการ ในการประชุม RCEP-TNC ที่มีขึ้นเป็นครั้งแรก นับเป็นก้าวสำคัญของการวางพื้นฐาน และกำหนดแนวทางการเจรจาความตกลง RCEP เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่จะสรุปผลการเจรจาภายในสิ้นปี 2015 โดยมีการวางแผนการดำเนินงานที่กำหนดตารางเวลาที่ชัดเจนระหว่างปี 2013-2015 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ TNC ได้แต่งตั้งคณะทำงานจำนวน 3 คณะอย่างเป็นทางการ ได้แก่ 1) คณะทำงานด้านการค้าสินค้า 2) ด้านการค้าบริการ และ 3) ด้านการลงทุน และได้มีการหารือประเด็นเจรจาหลักๆ ที่อยู่ภายใต้การเจรจาทั้งสามเรื่องนี้ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเบื้องต้นเกี่ยวกับประเด็นอื่นๆ ที่มีการระบุไว้ใน Guiding Principle เช่น เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา การแข่งขันทางการค้า ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและทางเทคนิค และกลไกระงับข้อพิพาท เป็นต้น

 

ในส่วนของการประชุมคณะทำงานทั้ง 3 ด้าน (สินค้า บริการ และการลงทุน) ได้มีการหารือเรื่องการวางแผนการดำเนินงานในรายละเอียดของคณะทำงานทั้ง 3 ด้าน เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเจรจาภาพรวมที่กำหนดโดยคณะ RCEP-TNC และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบทที่จะมีการเจรจากันภายใต้ความตกลงฯ รวมถึงได้มีการหารือถึงแนวทางการจัดตั้งคณะทำงานย่อยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเจรจาครั้งต่อไป  

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมจะรายงานความคืบหน้าของการเจรจา RCEP-TNC ต่อรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศคู่เจรจา ในการประชุม RCEP Ministerial Meeting ที่มีกำหนดจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2013 ณ ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม 

 

สำหรับการประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 2 จะมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน 2013 ณ เมือง Brisbane ประเทศออสเตรเลีย 

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday334
mod_vvisit_counterAll days334

We have: 333 guests online
Your IP: 54.198.187.30
 , 
Today: Apr 24, 2017

6178360