Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Hot News TMAN เปิดดีลควบรวม3กองอสังหาฯไทคอนเข้าTREIT
TMAN เปิดดีลควบรวม3กองอสังหาฯไทคอนเข้าTREIT PDF Print E-mail
Tuesday, 12 September 2017 21:44

ทีแมน ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ TREIT เปิดดีลควบรวม 3 กองอสังหาฯ ไทคอนเข้า TREIT ดันกองโต 3.2 หมื่นล้านบาท ส่งผล TREIT เป็นกองทรัสต์ประเภทอุ ตสาหกรรมที่ใหญ่สุดในไทย พร้อมเตรียมจัดประชุมผู้ถือหน่ว ยลงทุนกองทุนรวมอสังหาฯ และกองทรัสต์เพื่อขอไฟเขียวในวั นที่ 18-19 ตุลาคมนี้ มั่นใจผู้ถือหน่วยลงทุนทุ กกองได้รับประโยชน์จากการดีลครั้ งสำคัญนี้แน่นอน คาดเสร็จสิ้นกระบวนการสิ้นปีนี้

 นายพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จำกัด  ในฐานะผู้จัดการทรัสต์เพื่อการล งทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิก ารเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน หรือ TREIT (TICON Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust) เปิดเผยว่า “คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้อนุมัติแผนการรองรับการแปลงส ภาพกองทุนอสังหาริมทรัพย์ 3 กองของกลุ่มบริษัทไทคอน อันได้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TFUND), กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีพาร์ คโลจิสติคส์ (TLOGIS) และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหา ริมทรัพย์ไทคอน อินดัสเทรียล โกรท (TGROWTH) เข้ารวมกับ TREIT โดยกำหนดให้มีการจัดประชุมผู้ถื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้ง 3 กองทุนรวมอสังหาฯ และ 1 กองทรัสต์ ในวันที่ 18-19 ตุลาคม 2560 นี้”

“ทีแมน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการควบรวมกองทุนรวมอสั งหาฯทั้ง 3 กองเข้าด้วยกันครั้งนี้ จะเป็นการผสานประโยชน์ระหว่างกอ งทุนรวม TFUND, กองทุนรวม TLOGIS, กองทุนรวม TGROWTH และกองทรัสต์ TREIT เข้าด้วยกันเพื่อสร้างความแข็งแ กร่งในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้ถือหน่ วยของทุกกองโดยรวม อาทิ ความสามารถในการเพิ่มทุนเพื่อลง ทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมเ พื่อเพิ่มขนาดรายได้ของกอง และความสามารถในการกู้ยืมเงินขอ งกองทรัสต์ที่สูงขึ้น จะทำให้สามารถเพิ่มผลตอบแทนให้ กับผู้ถือหน่วยได้มากขึ้น อีกทั้งกองทุนรวมอสังหาฯ ทั้ง 3 กองนี้ต่างก็ลงทุนในทรัพย์สินขอ งกลุ่มบริษัทไทคอน ซึ่งเมื่อควบรวมกันสำเร็จจะมีผล ทำให้ขนาดทรัพย์สินของกอง TREIT มีมูลค่าทรัพย์สินกว่า 32,000 ล้านบาท และมีพื้นที่โรงงานและคลังสินค้ ามากกว่า 1.5 ล้านตารางเมตร ซึ่งเมื่อกองมีขนาดใหญ่ขึ้นจะดึ งดูดนักลงทุนต่างชาติให้มาลงทุน ได้มากขึ้น และจะทำให้ต้นทุนลดลงจากการประห ยัดต่อขนาด (Economy of Scale) รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการล งทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินในต่าง ประเทศได้เป็นอย่างดี ทำให้ TREIT จะกลายเป็นกองทรัสต์ประเภทอุตสา หกรรมที่มีขนาดสินทรัพย์ใหญ่ที่ สุดในประเทศไทยอีกด้วย ซึ่งปัจจัยทั้งหมดนี้จะส่งผลให้ ผู้ถือหน่วยได้รับประโยชน์จากกา รควบรวมกองในภาพรวมได้ในที่สุด” นายพีระพัฒน์ กล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เตรียมดำเนินการตามแผนการแปล งสภาพ และการชี้แจงผู้ถือหน่วยถึงประโ ยชน์ที่จะได้รับจากการแปลงสภาพ โดยจะมีการจัดประชุมผู้ถือหน่วย ลงทุนทั้ง 3 กองทุนรวมอสังหาฯ และ 1 กองทรัสต์ เพื่อขอความเห็นชอบในการดำเนินก ารดังกล่าว ซึ่งหากผู้ถือหน่วยพิจารณาอนุมั ติเป็นที่เรียบร้อย ทีแมนพร้อมที่จะยื่นไฟลิ่งกับสำ นักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักท รัพย์ (กลต.) ได้ทันที ซึ่งคาดว่า การดำเนินงานแปลงสภาพกองทุนรวมค รั้งนี้ จะสามารถแล้วเสร็จได้ภายในสิ้ นปีนี้อย่างแน่นอน

Comments

avatar Kennethrom
0
 
 
cialis cost per pill
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Bennyporse
0
 
 
cialis cost per pill
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Bennyporse
0
 
 
price of cialis
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Bennyporse
0
 
 
cialis online
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Bennyporse
0
 
 
order generic viagra purchase fluoxetine view homepage
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Alfredthugh
0
 
 
cialis pills
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Alfredthugh
0
 
 
hydrochlorothia zide Generic Cymbalta
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar AaronVah
0
 
 
buy colchicine cost of cymbalta cephalexin 250 mg
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar AaronVah
0
 
 
Doxycycline Capsules buy fluoxetine order generic cialis
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Charleshax
0
 
 
look at this buy revia online provera ampicillin cost
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar AaronVah
0
 
 
cialis pills buy doxycycline
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Brettdow
0
 
 
buy fluoxetine generic cymbalta
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Michaelsmene
0
 
 
bupropion sr 150 mg erythromycin 500 mg
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Michaelsmene
0
 
 
sildalis
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Michaelsmene
0
 
 
inderal
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Charleshax
0
 
 
Erythromycin
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Kennethrom
0
 
 
Cheap Vardenafil Bupropion SR 150 Mg Hydrochlorothia zide
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Alfredthugh
0
 
 
online doxycycline
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Charleshax
0
 
 
lipitor
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday17881
mod_vvisit_counterYesterday29876
mod_vvisit_counterAll days68992315

We have: 287 guests online
Your IP: 54.81.8.73
 , 
Today: Sep 20, 2017

6531248