Error
ออมสิน แจ้งปิดระบบ24-และ25ก.พ2561ทดสอบแผนสำรองข้อมูลและระบบ
Print
Saturday, 24 February 2018 10:56

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ธนาคารออมสินจึงขอแจ้งปิดระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นระยะเวลาชั่วคราว เพื่อทดสอบระบบแผนสำรองข้อมูล ประจำปี 2561 และเปลี่ยนการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายสื่อสาร โดยจะดำเนินการปิดระบบเพื่อปฏิบัติการดังกล่าว ซึ่งจะทำให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการ Internet Banking ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 02.00 - 06.00 น. และ วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 02.00 - 06.00 น. จึงต้องขออภัยลูกค้าทุกท่านในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ตามสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสินทุกช่องทาง ได้แก่ Website : www.gsb.or.th, Line Official, Facebook : GSB Society หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสิน Call Center โทร.1115

Written by :
กระแสหุ้นออนไลน์
 

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment