Error
กสิกรไทยจับมือธนาคาร BEA หนุนการค้าการลงทุนไทยและฮ่องกง
Print
Wednesday, 13 June 2018 08:19

กสิกรไทย ลงนามความร่วมมือกับ Bank of East Asia (BEA) ธนาคารชั้นนำจากฮ่องกง หวังสร้างความร่วมมือในด้านการค้าการลงทุน  เพื่อสร้างโอกาส เสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจระหว่าง  2 ประเทศ

นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ฮ่องกงนับเป็นเขตปกครองพิเศษที่เชื่อมโยงระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่และประเทศอื่นๆ ที่เข้าร่วมในโครงการ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative) ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ในอนาคต และนโยบาย “ก้าวออกไป” (Going out) ของรัฐบาลจีนที่ได้ส่งเสริมให้นักลงทุนจีนออกไปหาโอกาสทางธุรกิจในต่างประเทศก็จะเป็นการสร้างโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศอีกทางหนึ่ง โดยใน 5 ปีที่ผ่านมา มูลค่าการลงทุนเฉลี่ยของฮ่องกงในไทยอยู่ที่ 700 ล้านดอลล่าร์ต่อปี นอกจากนี้ จากการลงนามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกงในปี 2560  ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างอาเซียนและฮ่องกงมีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นด้วย

ทั้งนี้ ฮ่องกงถือเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับ 8 ของไทย  จากข้อมูลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศระบุว่า มูลค่าการค้ารวมในปี 2560 ประมาณ 15,220 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 16.5 โดยไทยส่งออกไปฮ่องกง 12,310 ล้านเหรียญสหรัฐ ของกระทรวงขยายตัวร้อยละ 7.3 และนำเข้า 2,910 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 82  และข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังพบอีกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวฮ่องกงและไทยที่เดินทางไปมาระหว่างกันมีจำนวนทั้งหมด 1.4 ล้านคนในปี 2560

จากข้อมูลการเติบโตทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดด้านการค้าระหว่างไทย-ฮ่องกง ดังกล่าวธนาคารกสิกรไทย และ Bank of East Asia (BEA) ธนาคารชั้นนำจากฮ่องกง จึงได้ร่วมลงนามเพื่อขยายความร่วมมือในการมุ่งแสวงหานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน และให้การสนับสนุนด้านสินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ อันจะสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและฮ่องกงให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ธนาคารกสิกรไทยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการกำกับดูแลภาคธนาคารของจีน (CBRC) ให้จัดตั้งธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่นจดทะเบียนเต็มรูปแบบ โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ ณ เมืองเซินเจิ้น พร้อมเครือข่ายบริการ ได้แก่ สาขาเซินเจิ้น สาขาเฉิงตู สาขาเซี่ยงไฮ้ สาขาฮ่องกง สำนักงานผู้แทน ณ นครปักกิ่ง และสำนักงานผู้แทน ณ เมืองคุนหมิง ซึ่งการได้รับใบอนุญาตให้ตั้งเป็นธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่น ทำให้ธนาคารสามารถให้บริการลูกค้าบรรษัทได้อย่างครบวงจร ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับลูกค้าบรรษัทและลูกค้าบุคคลของธนาคาร ทั้งที่เป็นลูกค้าคนไทยในฮ่องกง หรือลูกค้าฮ่องกงโดยตรง จึงเชื่อมั่นว่าความร่วมมือกับธนาคาร BEA ธนาคารชั้นนำของฮ่องกงในครั้งนี้ จะนำมาซึ่งโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ และอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของทั้งสองธนาคารมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจของประเทศไทยกับฮ่องกงและจีนให้มากยิ่งขึ้นในอนาคต

ดร.เดวิด เค.พี.ลี ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  Bank of East Asia (BEA) ฮ่องกง เปิดเผยว่า ธนาคาร BEA และธนาคารกสิกรไทยให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างฮ่องกงและประเทศสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ดังนั้น ธนาคารทั้งสองจึงได้ส่งเสริมให้มีการลงทุนโดยตรงจากฮ่องกงสู่ประเทศไทยมากขึ้น

Bank of East Asia (BEA) จัดตั้งขึ้นในปี 2461 ปัจจุบันเป็นกลุ่มให้บริการทางการเงินชั้นนำของฮ่องกงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่อยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน (Greater China) และประเทศอื่นๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 BEA มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 103.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปัจจุบันเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงและเป็นหลักทรัพย์ที่รวมในการคำนวณดัชนีราคาฮั่งเส็งด้วย

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

KBank joins hands with BEA to promote Thai – Hong Kong trade and investment

KASIKORNBANK (KBank) has signed a Memorandum of Understanding with The Bank of East Asia (BEA) to enhance collaboration in trade and investment to strengthen the business sectors of Thailand and the Hong Kong Special Administrative Region (Hong Kong).

Mr. Banthoon Lamsam, Chairman of the Board of KBank, said Hong Kong serves as a conduit between Mainland China and the countries participating in the “Belt and Road Initiative” (BRI) and thus is expected to play an important role in stimulating economic growth in the region in the future. China’s “going out” strategy also encourages Chinese investors to explore opportunities internationally. According to Bank of Thailand, Hong Kong has ranked fourth in the net foreign direct investment, with an average of US$700 million per annum for the past five years. Placing high importance on business connectivity between Hong Kong and member states of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), BEA and KBank have enhanced collaboration to encourage greater direct investment from Hong Kong into Thailand. Moreover, the formal signing of the ASEAN-Hong Kong Free Trade Agreement (AHKFTA) in 2017 has strengthened trade relations between ASEAN and Hong Kong.

Hong Kong is the eighth largest trading partner of Thailand. According to the Department of International Trade Promotion, total trade in 2017 amounted to USD15.22 billion, a 16.5 percent increase over the previous year. In 2017, Thai exports to Hong Kong grew 7.3 percent year on year, to USD12.31 billion, while Thai imports from Hong Kong grew 82 percent year on year, to USD 2.91 billion. According to KASIKORN RESEARCH, a total of 1.4 million people traveled between the two countries in 2017.

To capitalize on economic growth and in view of the close trade relations between Thailand and Hong Kong, KBank and BEA have entered into an agreement to forge bilateral cooperation that is aimed at innovating financial products and services, and promoting trade finance facilities, which will fortify the business sector and strengthen the relationship shared by the two banks.

In December 2017, the China Banking Regulatory Commission granted a license to KBank to establish a locally incorporated institution (LII) in China. With LII headquarters in Shenzhen and a service network including branches in Shenzhen, Chengdu, Shanghai and Hong Kong and representative offices in Beijing and Kunming, KBank is able to offer comprehensive services to corporate customers, paving the way for greater business opportunities for both corporate and individual clients, including Thai nationals in Hong Kong  and Hong Kong customers. The collaboration between KBank and BEA – a leading bank in Hong Kong – is expected to bring new business opportunities for the clients of both institutions, while strengthening business relations between Thailand and Hong Kong, as well as the rest of Greater China.

Endeavoring to enhance business connectivity between Hong Kong and ASEAN members, the two banks have agreed to promote direct investment from Hong Kong to Thailand, according to Dr. David K.P. Li, Chairman & Chief Executive at BEA.

Incorporated in 1918, BEA is a leading Hong Kong financial services group, serving the needs of customers in Greater China (Mainland China, Hong Kong, Macau and Taiwan) and beyond. As of December 31, 2017, total consolidated assets of BEA amounted to US$103.5 billion. The Bank is listed on The Stock Exchange of Hong Kong and is a constituent stock of the Hang Seng Index.

Written by :
กระแสหุ้นออนไลน์
 

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment