Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Hot News ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2 ปี 2561 จำนวน 9,194ล้านบาท
ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2 ปี 2561 จำนวน 9,194ล้านบาท PDF Print E-mail
Friday, 20 July 2018 08:41

เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2 ปี 2561 ยังเติบโตได้ดีต่อเนื่องจากภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวดี รวมถึงเศรษฐกิจภายในประเทศที่เริ่มส่งสัญญาณการฟื้นตัวอย่างชัดเจนมากขึ้นจากทั้งการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน ด้านการบริโภคของภาคเอกชนขยายตัวดีขึ้นจากเศรษฐกิจไทยที่เติบโตต่อเนื่อง โดยแรงขับเคลื่อนหลักมาจากครัวเรือนนอกภาคเกษตรโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางถึงสูงที่รายได้ขยายตัวดีต่อเนื่อง ส่วนการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นจากภาคธุรกิจที่ได้รับอานิสงส์จากการขยายตัวของภาคการส่งออก และเริ่มมีการลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิต กอปรกับโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ และโครงการ Eastern Economic Corridor ที่มีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจและส่งเสริมบรรยากาศการลงทุน อีกทั้งจะช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจไทยยังคงมีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกหลายด้าน เช่น ผลกระทบจากการตอบโต้ทางการค้าที่รุนแรงขึ้นระหว่างสหรัฐฯ และประเทศเศรษฐกิจสำคัญ และความผันผวนในตลาดการเงินตามการเคลื่อนไหวของดอกเบี้ยและค่าเงิน

จากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจดังกล่าวธนาคารจึงยังคงแนวทางการบริหารฐานะการเงินด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ควบคู่กับการรักษาสภาพคล่องและเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่สามารถรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตและความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้ธนาคารมีเสถียรภาพทางการเงินที่ยั่งยืน

สำหรับไตรมาส 2 ปี 2561 ธนาคารกรุงเทพและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคารจำนวน 9,194 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.3 จากไตรมาส 2 ปี 2560 โดยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ จำนวน 17,573 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 และส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 2.33 สำหรับรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยมีจำนวน 13,667 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.1 สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ กำไรสุทธิจากเงินลงทุน และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ ซึ่งส่วนใหญ่จากค่าธรรมเนียมจากบริการประกันผ่านธนาคารและบริการกองทุนรวม สำหรับค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานมีจำนวน 13,376 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 ขณะที่อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการดำเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 42.8

ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2561 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อจำนวน 2,065,487 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 จากสิ้นปี 2560 จากสินเชื่อลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ และสินเชื่อกิจการต่างประเทศ สำหรับอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวมอยู่ที่ร้อยละ 3.5 ขณะที่เงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธนาคารมีจำนวน 147,164 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในระดับที่เพียงพอรองรับความไม่แน่นอนและกฎเกณฑ์ใหม่ที่จะเกิดขึ้น ตามหลักการตั้งสำรองด้วยความระมัดระวัง

ด้านเงินกองทุน หากนับกำไรสุทธิสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 รวมเข้าเป็นเงินกองทุน อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารและบริษัทย่อยจะอยู่ในระดับประมาณร้อยละ 18.0 ร้อยละ 16.5 และร้อยละ 16.5 ตามลำดับ ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่าอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่ำตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด สำหรับส่วนของเจ้าของส่วนที่เป็นของธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีจำนวน 399,850 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 209.47 บาทต่อหุ้น

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bangkok Bank reports second quarter 2018 net profit of Baht 9.2 billion

The Thai economy in the second quarter of 2018 continued to grow on the back of expansion of Thailand’s exports and tourism. The domestic economy started to show more visible signs of recovery with solid growth in both private consumption and private investment. Private consumption rose moderately due to the continued growth of the economy, mainly driven by non-agricultural households, especially those with medium to high incomes. In line with the solid expansion of Thai exports, those industries benefiting from growing exports have begun to invest to expand their production capacity, resulting in increased private investment. This was coupled with visible signs of government investment in infrastructure projects as well as the Eastern Economic Corridor Development Plan, which is helping to increase confidence in the business sector, improve the investment climate and attract more foreign investment. However, the Thai economy has also been impacted by external risks, stemming from the effects of severe countertrade measures between the US and other major economies, and volatility in financial markets following the movement of interest rates and currencies.

Against this backdrop, Bangkok Bank has continued its prudent approach towards financial management, maintaining liquidity and capital reserves at sufficient levels to cope with uncertainties which may arise, and to support future business expansion to ensure the Bank’s financial sustainability.

For the second quarter of 2018, Bangkok Bank and its subsidiaries have reported a net profit attributable to owners of the Bank of Baht 9.2 billion, an increase of 14.3 percent from the second quarter of last year. Net interest income amounted to Baht 17.6 billion, an increase of 6.1 percent, and a net interest margin of 2.33 percent. Non-interest income was Baht 13.7 billion, an increase of 19.1 percent, due predominantly to an increase in gains on trading and foreign exchange transactions, gains on investments, and net fees and service income mainly attributed to a rise in fee income from bancassurance and mutual funds. The Bank’s operating expenses were Baht 13.4 billion, an increase of 4.1 percent, while the ratio of expenses to operating income was 42.8 percent.

At the end of June 2018, the Bank’s loans amounted to Baht 2,065.5 billion, an increase of 3.1 percent from the end of 2017, due to loans to large corporates and loans made through the Bank’s international network. The ratio of non-performing loan (NPL) was 3.5 percent. In line with the prudent approach of setting aside adequate provisioning expenses, the Bank’s total allowances for doubtful accounts amounted to Baht 147.2 billion, which will provide a cushion against any uncertainty or new regulations.

In terms of capital, with the inclusion of net profit for the six months ending June 30, 2018, the total capital adequacy ratio, the Common Equity Tier 1 capital adequacy ratio and the Tier 1 capital adequacy ratio of the Bank and its subsidiaries would be approximately 18.0 percent, 16.5 percent and 16.5 percent, respectively. These capital adequacy ratios are above the Bank of Thailand’s minimum capital requirements. Shareholders’ equity attributable to owners of the Bank as of June 30, 2018, amounted to Baht 399.9 billion. The book value per share was Baht 209.47

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday30363
mod_vvisit_counterYesterday43167
mod_vvisit_counterAll days84480873

We have: 521 guests online
Your IP: 34.226.208.185
 , 
Today: Feb 17, 2019

6071736