Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Hot News เอ็มเอฟซีแนะลงทุนกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ อายุ 3 เดือน
เอ็มเอฟซีแนะลงทุนกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ อายุ 3 เดือน PDF Print E-mail
Tuesday, 19 March 2019 20:23

เอ็มเอฟซีแนะลงทุนกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ อายุ 3 เดือน เสนอขายกองทุนใหม่ตั้งแต่วันที่ 19-22 มีนาคม 2562

นายลิม ชอง บุน เดนนิส กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เอ็มเอฟซีเปิดเสนอขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน ซีรี่ส์ 1 หรือ I-FIX 3M1 ตั้งแต่วันที่ 19-22 มีนาคมนี้ โดยเป็นกองทุน    ตราสารหนี้ต่างประเทศอายุโครงการประมาณ 3 เดือน ซึ่งจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.66 ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้ (10 บาท) และสับเปลี่ยนไปยังกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงินหรือกองทุนเปิด MM-GOV ทั้งนี้ผู้ลงทุนจะไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 3 เดือนได้ ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว      ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนเป็นจำนวนมาก

กองทุนเปิด I-FIX 3M1 มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชนที่มีคุณภาพในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งชาติ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารต่างประเทศ เงินฝาก และตราสารหนี้เอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ไม่ต่ำกว่า BBB- ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินแบบเต็มจำนวน (Fully Hedge)

ตัวอย่างตราสารที่คาดว่ากองทุนเปิด I-FIX 3M1 จะลงทุนดังนี้ เงินฝากประจำ : Agriculture Bank of China rating A1 สัดส่วนการลงทุน 19% ผลตอบแทนตราสาร 1.77%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.34%ต่อปี เงินฝากประจำ : China Construction Bank rating A1 สัดส่วนการลงทุน 14% ผลตอบแทนตราสาร 1.72%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.24%ต่อปี เงินฝากประจำ : Bank of China rating A1 สัดส่วนการลงทุน 10% ผลตอบแทนตราสาร 1.67%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.16%ต่อปี เงินฝากประจำ : Al khaliji Bank rating A3 สัดส่วนการลงทุน 19% ผลตอบแทนตราสาร 2.07%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.39%ต่อปี เงินฝากประจำ : Emirates NBD PJSC rating A3 สัดส่วนการลงทุน 19% ผลตอบแทนตราสาร 1.77%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.34%ต่อปี ตราสารหนี้ระยะสั้น : บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) rating A- สัดส่วนการลงทุน 10% ผลตอบแทนตราสาร 1.52%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.15%ต่อปี และตราสารหนี้ระยะสั้น : บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) rating A- สัดส่วนการลงทุน 9% ผลตอบแทนตราสาร 1.52%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.14%ต่อปี  ทั้งนี้กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่นแทนหรือเพิ่มเติม โดยมี Rating ไม่ต่ำกว่า BBB-

ประมาณการผลตอบแทนรวมที่ได้รับจากการลงทุน 1.76%ต่อปี ประมาณการค่าใช้จ่าย 0.10%ต่อปี และประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย 1.66%ต่อปี หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาด หรือการเรียกเก็บภาษีมีการเปลี่ยนแปลงไป  บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราดังกล่าว

ทั้งนี้บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

กองทุนเปิด I-FIX 3M1 เหมาะสำหรับผู้ที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก ยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้ และสามารถลงทุนได้นาน 3 เดือน  ทั้งนี้  ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

สำหรับผู้สนใจสามารถลงทุนขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 10,000 บาท โดยติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน ของกองทุนหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 หรือที่ www.mfcfund.com หรือสาขาแจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขาขอนแก่น โทร.043-204-014 สาขาเชียงใหม่ โทร. 053-218-480-82 สาขาภูเก็ต โทร.076-307-070 สาขาระยอง โทร. 033-100-340-2 สาขาพิษณุโลก โทร. 055-008-980-2 สาขาอุบลราชธานี โทร.045-422-890-2 สาขาหาดใหญ่ โทร. 074-232-324 - 25

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday7834
mod_vvisit_counterYesterday50085
mod_vvisit_counterAll days90518238

We have: 629 guests online
Your IP: 18.232.99.123
 , 
Today: Jul 23, 2019

6066208