ซีไอเอ็มบี ไทย ชวนสร้างโอกาสที่ดีในการลงทุนกับ หุ้นกู้ซีพี
Print
Wednesday, 27 May 2020 08:32

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดจองซื้อหุ้นกู้ ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  ซึ่งประกอบด้วยชุดที่ 1 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน  และชุดที่ 2  อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.40% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนเช่นกัน  โดยเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 1 – 2  และ 4 มิถุนายน  2563 ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถจองซื้อหุ้นกู้ ผ่านแอป CIMB THAI Digital Banking ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ซึ่งเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตรวจสอบข้อมูลได้ทุกเวลา และสามารถลงทุนได้ด้วยตนเองในทุกที่ ภายในวันและเวลาทำการของสาขาธนาคารผ่านแอป CIMB THAI Digital Banking คือเวลา 8.30น. - 19.30 น. โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) และเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

ทั้งนี้ ความเสี่ยงของหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ 4  และอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ A+ แนวโน้ม "Negative" โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 สำหรับผู้ที่สนใจติดต่อจองซื้อและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาได้เช่นกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-626-7777 หรือ www.cimbthai.com หรือสอบถามผู้จัดการลูกค้าบุคคลธนกิจสัมพันธ์ที่มีความเชี่ยวชาญของธนาคาร

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Written by :
กระแสหุ้นออนไลน์
 

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment