แม็คโคร ผุดรูปแบบบริจาคยุค4.0“คนไทยใจบุญ”
Print
Tuesday, 07 July 2020 08:47

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดย นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร และนายวิรัติ วงศ์พรภักดี ผู้อำนวยการฝ่ายแม็คโคร 4.0 เปิดตัวโครงการ “คนไทยใจบุญ” ตอบโจทย์สังคมแห่งการแบ่งปัน ตอบรับพฤติกรรมคนไทยใจบุญชอบช่วยเหลือบริจาคสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิต ให้แก่สถานสงเคราะห์และมูลนิธิต่าง ๆ คนยากไร้เพิ่มขึ้น โดย ”คนไทยใจบุญ” ออกแบบขึ้นมาเพื่อแก้ Pain point  ของผู้บริจาค ให้สะดวก  สั่งง่ายเข้ายุค 4.0  เชื่อถือได้และมั่นใจต่อคุณภาพของสินค้า ที่สำคัญโครงการนี้ยังศึกษาความต้องการที่แท้จริงของสถานสงคราะห์และมูลนิธิฯ ภายใต้การดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เพื่อให้ผู้บริจาคมีแนวทางในการเลือกซื้อสิ่งของที่จำเป็นและต้องการจริงๆ ทั้งนี้ แม็คโครได้จัดสินค้าเป็นชุดๆ ให้สะดวกต่อการสั่ง อาทิ ชุดเรียนรู้มหาสนุก, ชุดน้องสะอาด, ชุดฆ่าเชื้อ, ชุดหวานเย็น ฯลฯ  สำหรับผู้สนใจ สามารถสแกนคิวอาร์โค้ด  หรือคลิ๊กผ่านช่องทางออนไลน์ www.makroclick.com เพื่อสั่งสินค้า นัดวันจัดส่ง ณ สถานที่บริจาคได้

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Written by :
กระแสหุ้นออนไลน์
 

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment