Error
ติงส์ ออน เน็ต รุกตลาดไอโอที โครงข่ายทั่วไทย
Print
Tuesday, 14 July 2020 08:41

บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จำกัด (THINGS ON NET CO., LTD.) ผู้นำบริการโซลูชั่นไอโอทีครบวงจรด้วยโครงข่ายเทคโนโลยีสื่อสารระดับโลก เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของทุกภาคส่วนในโลกยุค New Normal ที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อน จัดโอเพ่นเฮ้าส์ Open House เพื่อตอกย้ำทิศทางธุรกิจในประเทศไทย และแสดงถึงความแข็งแกร่งของเครือข่าย ติงส์ ออน เน็ตในระดับโลก จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศอย่างยั่งยืนสำหรับไอโอที

ในการก้าวสู่โลกธุรกิจยุคใหม่ ธุรกิจต้องหันมาปรับกลยุทธ์เพื่อมุ่งสู่ดิจิทัล โดยมีข้อมูลเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความสำเร็จ  หรือที่เราให้คำนิยามว่า ข้อมูลเปรียบเสมือนเงินตราสำหรับเศรษฐกิจยุคใหม่ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด ขยายขีดความสามารถให้ธุรกิจแข่งขันได้ จึงเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีโซลูชั่นให้ข้อมูลสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้หมด และดึงมาใช้ได้อย่างทันท่วงที ดังนั้น ความเชี่ยวชาญด้าน Datafication หรือการใช้เทคโนโลยีโซลูชั่นเข้าถึง วิเคราะห์ และจัดการกับข้อมูลจำนวนมหาศาลจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ภายใต้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ออฟ ติงส์ หรือไอโอที (Internet of Things: IoT) ถือเป็นหัวใจสำคัญ

ปวิณ วรพฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จำกัด เปิดเผยว่า “ในยุคที่ข้อมูลและเทคโนโลยีเป็นตัวจักรสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและความได้เปรียบ ทุกภาคส่วนจึงต้องปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ให้เต็มที่ ก้าวข้ามข้อจำกัดที่เคยมี ไอโอที จึงเป็นคำตอบ”

เทคโนโลยีไอโอทีมีบทบาทสำคัญในการเก็บและรวบรวมข้อมูลผ่านอุปกรณ์หรือเซนเซอร์ ช่วยให้องค์กรต่างๆ ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ดีขึ้น สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน และปรับปรุงคุณภาพของเครื่องจักรและระบบได้ทันท่วงที

ขณะเดียวกัน การนำเทคโนโลยีไอโอทีมาใช้ยังช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาไปสู่รูปแบบบริการต่างๆ ได้ เช่น การทำระบบอัตโนมัติ การติดตามผลและเฝ้าระวัง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การแสดงผล เป็นต้น นอกจากนี้ ตัวระบบยังสามารถประยุกต์ใช้ได้ตามความต้องการ และสามารถส่งต่อข้อมูลที่เก็บไว้เพื่อการทำการวิเคราะห์ชั้นสูง หรือบิ๊กดาต้าได้อีกด้วย

ปัจจุบัน บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จำกัด ภายใต้การร่วมทุนของ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวของไทยในการดำเนินธุรกิจโครงข่าย อินเทอร์เน็ต ออฟ ติงส์ หรือไอโอที (Internet of Things: IoT)  ด้วยเทคโนโลยีซิกส์ ฟอกส์ (Sigfox) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อแบบ LPWAN เป็นเทคโนโลยีการสื่อสาร ไร้สายระยะไกลที่ใช้พลังงานในการรับส่งข้อมูลต่ำ (Low Power Wide Area Network: LPWAN) และมีเครือข่ายครอบคลุมมากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก

ปวิณ กล่าวเสริมว่า ติงส์ ออน เน็ต จะนำความเชี่ยวชาญและเครือข่ายความเป็นบริษัทชั้นนำเข้ามาช่วยขับเคลื่อนตลาดไอโอทีประเทศไทย และเสริมการพัฒนาระบบอีโคซิสเต็มให้แข็งแกร่งและยั่งยืน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม การบริการโครงข่ายสื่อสารระดับโลก การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์และแพลตฟอร์มที่มีระบบมั่นคงและปลอดภัย เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ และการประกอบกิจการในรูปแบบใหม่ในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

ขณะนี้ โครงข่ายบริการ (Base Station) ของติงส์ ออน เน็ต ในประเทศไทย ครอบคลุมกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ ในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ตามแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 และจะขยายให้คลุมทุกจังหวัดทั่วไทยภายในสิ้นปี 2563 ตลอดจนมีเป้าหมายในการขยายการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและธุรกิจเกี่ยวเนื่องด้วย

ติงส์ ออน เน็ต ยังเปิดตัวตราสัญลักษณ์ใหม่ในประเทศไทย ที่สะท้อนความแข็งแกร่งด้านโครงข่ายที่แข็งแกร่ง ปลอดภัย และความน่าเชื่อถือ ที่สามารถส่งสัญญาณได้ในระดับโกลบอลให้กับลูกค้าองค์กรต่างๆ ในพื้นที่มากกว่า 70 ประเทศ ทำให้อุปกรณ์ไอโอทีสามารถเชื่อมต่อกันได้จากระยะไกล โดยอุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อกับสัญญาณการสื่อสารของซิกส์ ฟอกส์ในประเทศต่างๆ ทั่วโลกแบบโรมมิ่งโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ยังใช้งานง่าย ประหยัดต้นทุน ประหยัดพลังงาน สามารถส่งข้อความขนาดสั้นได้อย่างต่อเนื่อง มีการใช้งานได้ในระยะยาวด้วยแบตเตอรี่ในตัวเอง ไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษาเป็นประจำ

ด้านความแข็งแกร่งของการบริการ ปัจจุบัน ติงส์ ออน เน็ต ให้บริการเกี่ยวกับไอโอทีแบบครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การกำหนดกลยุทธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลด้านไอโอที รวมทั้งชุดอุปกรณ์เซนเซอร์สำเร็จ แพลตฟอร์มและโซลูชั่นไอโอที อาทิเช่น Asset tracking management, การบริหารจัดการของเสีย (Waste management), สมาร์ทโซลูชั่นความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (Safety and Environmental), Smart farming, Smart city ซึ่งครอบคลุมทุกธุรกิจตั้งแต่ B2B จนถึง B2C

ทั้งนี้ บริษัท ติงส์ ออน เน็ต มุ่งหวังว่า ความแข็งแกร่ง ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการโซลูชั่น ไอโอทีครบวงจรของบริษัท จะช่วยผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมชุดอุปกรณ์เซนเซอร์เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่หลากหลาย และต้นแบบของบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโซลูชั่นไอโอที ที่จะช่วยให้ภาครัฐบาลและภาคเอกชนสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีไอโอทีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อนำธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Big Data–IoT a key driver in the “New Normal” Things on Net reinforces its business strength, penetrating IoT market throughout Thailand

Things on Net Co. Ltd (TON), a trusted IoT solutions provider with world-leading communications technology, has pointed to Big Data-IoT is the key to shaping the post-pandemic “New Normal” as businesses and industries recover. TON recently organized an open house to drive its IoT business and commitment to creating a stronger IoT ecosystem in Thailand.

It is vital for modern businesses to stay ahead with strategies for the age of a digitally disrupted world, where the power of information is the solid foundation for success.  As both government and the private sector adopt more technology to manage and improve operational processes, the acceleration of the big data revolution will continue to enhance business performance with high-speed connectivity. Expertise in Datafication with IoT and Big Data are vital for all industrial sectors to obtain real insights, future predictions and intelligent decisions.

Pavin Vorapruck, Chief Executive Officer of Things on Net Co., Ltd. (TON) revealed, "In the present environment, with the growing influx of data and IoT integration, we must be prepared to seize the full benefits of these new technology disruptions, and IoT is the answer.”

IoT technology collects massive amounts of important information from interrelated computing devices and objects with built-in sensors, helping organizations make decisions and solve problems, streamlining operational efficiency, and improving the quality of equipment and systems. At the same time, IoT provides applications and solutions for enterprises to develop various automated services, monitoring and surveillance systems, data analytics, etc.

Things on Net, in partnership with RATCH Group Plc, is the exclusive Sigfox operator in Thailand, providing a world-leading communications technology that delivers wireless networks for organizations in more than 70 countries. Its LPWAN low-power network system allows remote connectivity and the continuous transmission of small amounts of data between IoT devices.

Pavin added that TON will bring its worldwide expertise and network to help drive the Thai IoT market and enhance the development of a strong and sustainable ecosystem for telecom network infrastructure, global network services, research and development of high-security devices, and trusted platforms to support diverse industries and businesses in the New Normal.

Currently, TON has established base stations covering the Bangkok Metropolitan Region as well as all provinces included in the Eastern Economic Corridor (EEC) project under the Thailand 4.0 strategic plan. Nationwide coverage is expected to be completed by the end of 2020.

TON has also launched a new business logo that reflects the strength of “T” as a global provider of trustworthy, safe and reliable communications technology whose IoT solutions and networks distribute signal for organizations in more than 70 countries worldwide. Its low-power network system allows remote connectivity for the continuous transmission of small amounts of data between IoT devices which are energy-efficient, have long battery life, and hardly require maintenance. When these devices are taken abroad, an automatic roaming system connects them with Sigfox signals in different countries around the world.

TON offers turnkey platforms and solutions ranging from consumer and enterprise to manufacturing and industrial IoT applications. Its services include consulting, strategic planning and research and development, as well as designing sensor devices for Asset Tracking Management, Waste Management, Smart Safety and Environmental Solutions, Smart Farming Solutions and Smart City Solutions.

Things on Net believes its global strength and technology expertise in a broad range of IoT services will drive innovation of various sensor devices to meet diverse consumer needs and establish a benchmark in solutions and consulting for the IoT industry. The result, in line with Thailand 4.0 policy, will be to maximize the benefits and efficiency of IoT technology for the success of the digital economy in both the public and private sectors.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Written by :
กระแสหุ้นออนไลน์
 

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment