Forgot your password? Create an account
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

เกียรตินาคินภัทรโชว์ผลประกอบการไตรมาส3จำนวน1,723ล้

การดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ปัจจุบันแบ่งเป็น 2 ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ดำเนินงานโดยธนาคารเกียรตินาคิน และธุรกิจตลาดทุนดำเนินงานโดย ทุนภัทร บล.ภัทร และ บลจ.ภัทร ซึ่งได้มีการดำเนินงานประสานงานอย่างใกล้ชิด สำหรับไตรมาส 3/2560 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเท่ากับ 1,723 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 45.4 เมื่อเทียบไตรมาส 2/2560 หากเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9   ส่วนผลการดำเนินงานงวดเก้าเดือนปี 2560 เปรียบเทียบกับงวดเก้าเดือนปี 2559 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเท่ากับ 4,432 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 จากงวดเดียวกันของปี 2559 ณ สิ้นไตรมาส 3/2560 มียอดสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้มีจำนวน ...

Hot News | กระแสหุ้นออนไลน์ | Friday, 20 October 2017 | Hits: 68 | Comments

Read more

โบรกเกอร์เถื่อนระบาด..หลอกขายประกันภัยรถยนต์

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ย้ำประชาชนควรตรวจสอบการซื้อประกันภัยก่อนตกเป็นเหยื่อ นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อกองปราบปรามเพื่อให้ดำเนินคดีกับบริษัท เอส. เอ็ม. พี. อินชัวร์ จำกัด โดยแอบอ้างว่าเป็นบริษัทนายหน้าขายประกันภัยรถยนต์ผ่านทางโทรศัพท์ โดยไม่มีใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยจากสำนักงาน คปภ. ซึ่งมีประชาชนหลงเชื่อได้ซื้อประกันภัยรถยนต์ผ่านบริษัทดังกล่าวแล้วแต่ไม่ได้รับความคุ้มครองเพราะไม่ได้มีการส่งเบี้ยประกันภัยให้กับบริษัทผู้รับประกันภัยจริง โดยมีผู้เสียหายกว่า 200 ราย มีมูลค่าความเสียหายรวม 3 ล้านบาท และได้มีการรวมตัวกันเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อกองบังคับการปราบปรามให้ดำเนินคดีกับผู้บริหารบริษัท เอส. เอ็ม. พี. อินชัวร์ จำกัด ตามที่ได้ปรากฏเป็นข่าวแล้วนั้น จากเหตุการณ์ดังกล่าว ได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนที่ทำประกันภัย และยังเป็นการทำลายภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันภัยให้เกิดความเสียหาย ทำลายระบบประกันภัยที่ต้องอาศัยความเชื่อมั่นกับประชาชนในการให้ความคุ้มครอง บรรเทาความเสียหายในยามเกิดเหตุ และยังเป็นการทำลายชื่อเสียงของตัวแทน นายหน้าและบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยที่ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงบริษัทประกันภัยที่ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อตรง และมีธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจอีกด้วย ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจว่าซื้อประกันภัยแล้วจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้นๆ ไม่ว่าจะซื้อประกันภัยผ่านตัวแทน นายหน้า/บริษัทนายหน้า ผ่านทางโทรศัพท์หรือคอลเซ็นเตอร์ก็ตาม ...

Hot News | กระแสหุ้นออนไลน์ | Friday, 20 October 2017 | Hits: 53 | Comments

Read more

บลจ.วรรณ ทุ่มเกือบ170ล้านซื้อหุ้นECFเหตุเห็นอนาคตส

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF) เปิดเผยว่า การที่บลจ.วรรณ เข้ามาลงทุนในหุ้น ECF เนื่องจากมีความมั่นใจในอนาคตของบริษัทฯ ซึ่ง ECF ได้มีการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ก่อนหน้านี้ ECF ออก PP จำนวนไม่เกิน 40 ล้านหุ้น ให้กับกองทุน Macquarie สถาบันการเงินสัญชาติออสเตรเลีย และในรอบนี้ได้ออกหุ้นเพิ่มทุนเสนอขาย PP ให้กับ บลจ.วรรณ เพิ่มอีกในจำนวน 30 ล้านหุ้น "ทั้งบลจ.วรรณและกองทุน Macquarie เข้ามาลงทุนในหุ้น ECF เพราะเล็งเห็นอนาคตของECFและทีมงาน ทีมผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่นในการทำธุรกิจ" นายอารักษ์กล่าว สำหรับความคืบหน้า การเข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ...

Hot News | กระแสหุ้นออนไลน์ | Friday, 20 October 2017 | Hits: 65 | Comments

Read more

กรมบัญชีกลางยันรัฐวิสาหกิจที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา7

กรมบัญชีกลางแจ้งให้รัฐวิสาหกิจส่งร่างข้อบังคับหรือระเบียบที่ขอรับการยกเว้นกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพิจารณาย้ำรัฐวิสาหกิจที่ขอยกเว้นไว้สามารถจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบังคับหรือระเบียบเดิมได้จนกว่าจะมีประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ ในเรื่องดังกล่าว นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า หลังจากที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้เห็นชอบในหลักการของรัฐวิสาหกิจทั้ง 33 แห่ง ที่ขอยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มาตรา 7 (1) การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ขณะนี้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งอยู่ระหว่างการจัดทำข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้รัฐวิสาหกิจรีบส่งร่างดังกล่าวให้กรมบัญชีกลางเพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบายฯ พิจารณา อย่างช้าภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ในระหว่างนี้ รัฐวิสาหกิจ 33 แห่งข้างต้น ยังคงจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบังคับเดิมของตนเองได้จนกว่าจะมีประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ ซึ่งเป็นไปตามบทเฉพาะกาลของ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ในมาตรา 124 วรรคแรก เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องไม่กระทบกับการปฏิบัติงานในภาพรวม กรมบัญชีกลางได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจกับรัฐวิสาหกิจเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับกรอบการจัดทำสรุปข้อมูลร่างระเบียบฯ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับหลักการของ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่กำหนดว่า ต้องมีความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวในตอนท้ายว่า ...

Hot News | กระแสหุ้นออนไลน์ | Friday, 20 October 2017 | Hits: 60 | Comments

Read more
 


タイバンコクニュースタイランド通信

VanaH
バンコク クーポン
VanaH


 • Subject: cheap jordans for sale www.realcheapauthenticjorda - by: lrtjsabz
  cheap jordans online for sale (http://www.retrocheapjordansonline.com) Bank of america customer relationship manager salaryrelationship enhancement skill training programs for therapy proble. He's not stupid like high school boys and he cheap jordans free shipping (http://www.jordanshoesretro.com) understands you more than you . The states with the highest estimated number of Crips sets are California, Missouri, Oklahoma and Texas. typically consists of young African American men, with members being white,...
 • Subject: cheap jordans online free shipping www.realcheapau - by: khmgvbxa
  cheaprealjordansstore.com (http://www.cheaprealjordansstore.com) It takes a lot of hard work and discipline to build the body you desire so much. You have to know that you don't have to do it on your own. Aabab tablet with multiple sexual health benefits is a best recommended natural cure to tighten genital wall muscles. Composition present in Aabab tablet reshapes genital walls and improves sensation. Bhimu Patil, director of Texas A Fruit and Vegetable Improvement Center, has researched citrulline, find...
 • Subject: cheap real retro jordans www.cheapjordanscybermond - by: lrtjsabz
  real cheap jordans for sale (http://www.realcheapjordansforsale.com) For the third quarter, diluted earnings per share is planned in a Air Jordan XI (11) Retro-26 (http://www.cheapjordansshoesforsale.com/View.asp?id=77198) range of $0.95 cheap jordans online (http://www.realcheapjordansforsale.com) to $0.98, an increase of 20% to 24% over the prior year's adjusted diluted EPS of $0.79. For the fourth quarter, which will include the extra Air Jordan V (5) 3Lab5 (http://www.cheapjorda...
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ...
เขียนข่าว IR & PR

*** กรุณาแจ้ง username ที่ต้องการเขียนข่าว IR&PR กับ Webmaster เพื่อทำการกำหนดสิทธิ๋ให้ครับ
 

กู้ 30,000 ผ่อน 917 บาท x 60 เดือน เช็คโอกาสอนุมัติออนไลน์ ฟรีInbound Marketing

Banner
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday981
mod_vvisit_counterYesterday36215
mod_vvisit_counterAll days69878791

We have: 513 guests online
Your IP: 54.166.203.76
 , 
Today: Oct 22, 2017

3626984