Forgot your password? Create an account
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

LH BANK เปิดตัวบริการใหม่“LH Bank M Choice”

LH BANK เดินหน้าสู่ธนาคารดิจิตอลเต็มรูปแบบ เปิดตัวบริการใหม่ “LH Bank M Choice” แอพพลิเคชั่นบนมือถือ ที่ทำธุรกรรมการเงินได้ในแอพเดียว เปิดให้ดาวน์โหลด 1 พ.ค.59”  นางศศิธร  พงศธร (ฉัตรศิริวิชัยกุล) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) เปิดเผยว่า  ในปี 2559 เป็นปีที่ธนาคารเร่งพัฒนาบริการด้านต่างๆ เพื่อก้าวสู่การเป็นธนาคารดิจิตอล (Digital Banking) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของธนาคาร  ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า  Lifestyle ของคนเปลี่ยนไปมาก เป็นสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ใช้สมาร์ทโฟนในการติดต่อสื่อสาร และทำธุรกรรมการต่างๆ เช่น ซื้อสินค้า โอนเงิน ...

Hot News | กระแสหุ้นออนไลน์ | Thursday, 28 April 2016 | Hits: 58 | Comments

Read more

คปภ.สร้างมิติใหม่คุ้มครองสิทธิประชาชน

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  (คปภ.)   เปิดเผยว่า การเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านประกันภัยในครั้งนี้ถือเป็นมิติใหม่ของการระงับข้อพิพาทด้านประกันภัยโดยนำวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างผู้ร้องเรียนกับบริษัทประกันภัย โดยมีนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านประกันภัย ซึ่งนับได้ว่าเป็นแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนด้านการประกันภัยให้ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยและเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการด้านสินไหมทดแทนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเป็นการเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนที่จะสามารถระงับข้อพิพาทด้านการประกันภัย โดยผู้ไกล่เกลี่ย ซึ่งเป็นผู้ชำนาญการจากภายนอกที่มีประสบการณ์และมีความเป็นกลางมาช่วยดำเนินการไกล่เกลี่ยตามกติกาที่เป็นระบบสากลและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ โดยประชาชนผู้ใช้บริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น   ซึ่งก่อนที่จะมีการเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ ได้มีการออกระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่า ด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย พ.ศ. 2559  โดยมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการระงับข้อพิพาทด้านประกันภัยไว้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการไกล่เกลี่ย  วิธีการไกล่เกลี่ย การสิ้นสุดแห่งกระบวนการไกล่เกลี่ย  ฯลฯ ไว้อย่างเป็นระบบและครบวงจร ทำให้ประชาชนที่มาร้องเรียนเกี่ยวกับข้อพิพาทด้านประกันภัยสามารถมีทางเลือกในการระงับข้อพิพาท และระเบียบนี้ยังได้วางแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สำนักงาน คปภ. ด้วยว่า เมื่อรับเรื่องร้องเรียนแล้วจะต้องทำการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นและชี้แจงทำความเข้าใจกับคู่กรณี หากในขั้นตอนนี้สามารถตกลงกันได้ก็จะมีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน แต่หากตกลงกันไม่ได้ก็จะมีกระบวนการไกล่เกลี่ยตามระเบียบฯนี้เข้าไปรองรับอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งหากคู่กรณีตัดสินใจใช้กระบวนการไกล่เกลี่ย กลไกของระเบียบฯนี้ก็จะเริ่มทำงาน และหากสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จข้อพิพาทก็จะยุติด้วยการทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน แต่หากไม่สามารถตกลงกันได้ คู่กรณีก็สามารถเลือกเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ ...

Hot News | กระแสหุ้นออนไลน์ | Thursday, 28 April 2016 | Hits: 51 | Comments

Read more

กรีน รีซอร์สเซส เบนเข็ม มุ่งเน้นพัฒนาอสังหาริมทรัพ

กรีน รีซอร์สเซส (GREEN) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการและเครื่องเล่นอิเล็กทรอนิกส์ มีมติปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจ จากผลิตและจำหน่ายเครื่องเล่นอิเล็กทรอนิกส์  ไปสู่ 2 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานสะอาด (Green Energy Business) เพื่อสร้างกระแสรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่องค์กร นายประทีป  อนันตโชติ  รองประธานกรรมการ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) หรือ GREEN  เปิดเผยว่าบริษัท ฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจจากธุรกิจผลิต และจำหน่ายเครื่องเล่นอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่สามธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานสะอาด (Green Energy Business)  โดยในส่วนของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ    ที่จะเน้น และให้ความสำคัญกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเขตที่มีศักยภาพและการเติบโตที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ...

Hot News | กระแสหุ้นออนไลน์ | Thursday, 28 April 2016 | Hits: 57 | Comments

Read more

ผู้ถือหุ้นTFGโหวตหนุนแจกวอร์แรนต์TFG-W1 ในอัตรา10:

ผู้ถือหุ้น บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป (TFG) ยกมือหนุนแจกวอร์แรนต์ฟรี!!! ในอัตรา 10:1 กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับสิทธิ TFG-W1 ในวันที่ 11 พ.ค.นี้ ราคาใช้สิทธิ 2.50 บาท/หุ้น “เชิดศักดิ์          กู้เกียรตินันท์”ระบุเพื่อเพิ่มช่องทางการลงทุน ถือเป็นการตอบแทนที่ไว้วางใจและลงทุนกับบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง-รองรับแผนการการขยายธุรกิจ มั่นใจผลงานปี”59 เทิร์นอะราวด์ รายได้น่าจะเติบโตไม่ต่ำกว่า 15% ราคาไก่-สุกรผ่านจุดต่ำสุดแล้วพร้อมขยายการขายอาหารสัตว์เพิ่ม นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TFG) เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ...

Hot News | กระแสหุ้นออนไลน์ | Thursday, 28 April 2016 | Hits: 55 | Comments

Read more
Hot News
 


タイバンコクニュースタイランド通信

VanaH
バンコク クーポン
VanaH


 • Subject: Three good reasons to acquire caps hats online - by: xcjj71h7
  tend to be these individuals to help buying . If there are for being wish to to get to to pay the versions solutions .is definitely the , you're going to be wonderful guys together with the could well be satisfaction [URL=http://www.sodasnear.com/ed-hardy-personality-grey-black-round-face-sunglasses-wholesale-1308.html]Ed Hardy Personality Grey Black Round Face Sunglasses[/URL] eyewear importers 8oz glasses case low cost glasses oakley right from asia affordable tinted glasses stores eye-glasses inside an ...
 • Subject: cheap air jordans for sale online cheap retro jord - by: lrtjsabz
  buy cheap jordans online (http://www.buycheapjordansonline.com)Multi million pound orders, defying the credit crunch. This compact example with its high driving position and spacious interior is a great option for Air Jordan IX (9) Retro-84 young families and couples, with older drivers also benefiting from the ease of entry and exit.. Before arriving at the office, it's important for men to shave. I have never stayed there 22-25-8037 but I know the location is one of the drawbacks as retr...
 • Subject: buy cheap jordans shoes retrocheapauthenticjordans - by: khmgvbxa
  cheap air jordans online (http://www.cheapairjordansonline.com)RERUN Quick Test.. This week's team of the week is the U13 Girls who had a cheap jordans online (http://www.cheapairjordansonline.com) great win against Clontarf in difficult conditions. While a classic pump with a peep toe is undeniably sexy, there are a few updated versions that you can keep your eye out for when shopping. I was invigorated and inspired by the experience Air Jordan V (5) Retro-9 and the following cheap jordan...
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ...
เขียนข่าว IR & PR

*** กรุณาแจ้ง username ที่ต้องการเขียนข่าว IR&PR กับ Webmaster เพื่อทำการกำหนดสิทธิ๋ให้ครับ
 

กู้ 30,000 ผ่อน 917 บาท x 60 เดือน เช็คโอกาสอนุมัติออนไลน์ ฟรีInbound Marketing

Banner
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday138
mod_vvisit_counterAll days138

We have: 138 guests online
Your IP: 107.20.92.192
 , 
Today: Apr 30, 2016

3654568