Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

ไทยพาณิชย์โชว์กำไรไตรมาส 1/2557ที่13,129ล้าน

  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประกาศกำไรสุทธิไตรมาส 1/2557 ที่ 13,129 ล้านบาท อยู่ในระดับเดียวกันกับไตรมาส 1/2556 และเพิ่มขึ้น 11.7% จากไตรมาส 4/2556  แม้ว่าสภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวมมีการชะลอตัว  ธนาคารสามารถแสดงการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในรายได้หลัก อันได้แก่ รายได้ดอกเบี้ยรับสุทธิ ค่าธรรมเนียมบริการ และรายได้จากการรับประกันภัย ในขณะเดียวกันธนาคารสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้เป็นอย่างดีเป็นไปตามกลยุทธ์ที่กำหนด ทั้งนี้ ในไตรมาส 1/2557 รายได้เงินปันผลลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2556 ซึ่งอยู่ในระดับสูง  และถึงแม้คุณภาพสินเชื่อของธนาคารอยู่ในระดับทรงตัว ธนาคารก็ยังได้มีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น 27% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ตามหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง   ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหาร  กล่าวถึงผลประกอบการของไตรมาส 1/2557  ว่า  “ผลสำเร็จที่ดีนี้สะท้อนถึงขีดความสามารถของธนาคาร ความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับตลาดและตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้า อันเป็นการตอกย้ำถึงศักยภาพในการทำธุรกิจอย่างครบวงจรของกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ รวมถึงประสิทธิผลจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง”   รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ เพิ่มขึ้น 12.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวของสินเชื่อ 8.8% ในไตรมาส 1/2557 แม้ว่าอัตราการเติบโตของสินเชื่อจะค่อนข้างทรงตัว ธนาคารประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในการบริหารต้นทุนด้านเงินฝากซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่กำหนดไว้  ส่งผลให้ต้นทุนด้านเงินฝากลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า   รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย โดยรวมลดลง 6.5% จากช่วงเดียวกันของปี 2556  อันเป็นผลจากการลดลงของรายได้เงินปันผลซึ่งปรับตัวลดลงอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1/2556  อย่างไรก็ตามรายได้สุทธิจากค่าธรรมเนียมและรายได้จากการรับประกันภัยยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งที่ 9.1% โดยมาจากค่าธรรมเนียมจากการให้บริการการเงินเพื่อธุรกิจและธุรกิจการรับประกันภัยเป็นหลัก   ทั้งนี้  การเติบโตอย่างต่อเนื่องของรายได้และการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้อัตราค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (Cost-to-Income Ratio) ลดลงอย่างมากมาอยู่ที่ระดับ 35.7%   ด้านคุณภาพของสินทรัพย์ ด้วยการดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง ธนาคารได้ตั้งสำรองเพิ่มเติมใน        ไตรมาสแรกของปีนี้จำนวน 3,200 ล้านบาท ...

Hot News | กระแสหุ้นออนไลน์ | Thursday, 17 April 2014 | Hits: 149 | Comments

Read more

กสิกรไทยปลื้มกองทุนK-GA เติบโตกว่า 10,000 ล้าน

นายนาวิน อินทรสมบัติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทย จำกัด กล่าว่า ปัจจุบันแม้แนวโน้มเศรษฐกิจโลกจะดูมีทิศทางขยายตัวดีขึ้น โดยเฉพาะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในสหรัฐฯ และยุโรป แต่ก็มีปัจจัยเสี่ยงอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะกดดันตลาดหุ้นให้มีความผันผวนมากขึ้น อาทิ ปัญหาความขัดแย้งในยูเครน ซึ่งส่งผลให้เกิดการคว่ำบาตรรัสเซียจากนานาชาติ ปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนรวมถึงปัญหาหนี้นอกสถาบันการเงิน และผลกระทบจากค่าเงินที่อ่อนค่าอย่างมากของกลุ่มประเทศเกิดใหม่             ในขณะที่ตลาดหุ้นทั่วโลกโดยเฉพาะในตลาดประเทศพัฒนาแล้ว ได้ปรับตัวขึ้นอย่างมากในปีที่ผ่านมา ซึ่งการที่ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นมาอยู่ในระดับสูงจะส่งผลต่อความผันผวนในการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นกองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น หรือ K-GA ซึ่งมีการกระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์และหลากหลายภูมิภาค จึงช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนในภาวะที่ตลาดมีความผันผวนเช่นปัจจุบันได้เป็นอย่างดี             ทั้งนี้ทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น ได้รับความนิยมจากผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปัจจุบันกองทุนมีขนาดมูลค่าสินทรัพย์เติบโตถึง 10,904.82 ล้านบาท (ณ วันที่ 17 เม.ย. 2557) ซึ่งเติบโตขึ้นกว่า 300% เมื่อเทียบกับขนาดมูลค่าสินทรัพย์ในช่วงปลายปี 2556 ที่ขนาด 3,000 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากกองทุนสามารถตอบโจทย์ผู้ลงทุนที่ต้องการจัดสรรพอร์ทการลงทุนจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One- Stop Diversification) ได้เป็นอย่างดี             นอกจากนี้ กองทุน K-GA ยังมีจุดเด่นสำคัญที่พอร์ทการลงทุนแบบผสม มีการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ทั้งหุ้น และตราสารหนี้กว่า 700 หลักทรัพย์ใน 40 ประเทศทั่วโลก พร้อมทั้งมีการปรับสัดส่วนการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์และแต่ละภูมิภาคอย่างเหมาะสมไปตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งถือเป็นตัวช่วยในการจัดสรรเงินลงทุนเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่น่าสนใจพร้อมทั้งลดความผันผวนจากการลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่แตกต่างกันได้เป็นอย่างดี เหมาะเป็นทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่ไม่มีเวลาติดตามสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศอย่างใกล้ชิดหรือขาดความชำนาญในการจับจังหวะการลงทุน             นายนาวิน กล่าวต่อว่า ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกองทุน K-GA กองทุนหลักมีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในภาวะตลาดขาขึ้น และต...

Hot News | กระแสหุ้นออนไลน์ | Friday, 18 April 2014 | Hits: 116 | Comments

Read more

อิชิตัน กรุ๊ป พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 21 เม.

          บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป (ICHI) ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้ชื่อการค้า อิชิตัน พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 21 เม.ย. นี้ หลังระดมทุน 3,900 ล้านบาท เพื่อขยายโรงงาน             นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป (ICHI) จะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดอาหารและเครื่องดื่ม ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2557 โดย ICHI เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่มอิชิตัน กรีนที เครื่องดื่มฟังก์ชันนัล อิชิตัน ดับเบิ้ลดริ๊งค์ เครื่องดื่มชาดำพร้อมดื่ม อิชิตัน ดราก้อนแบล็คที เครื่องดื่มชาเขียวผสมสมุนไพรสูตรจับเลี้ยง เย็น เย็น โดยอิชิตัน และเครื่องดื่มชาสูตรหวานน้อย อิชิตัน ซีเล็คเต็ด โดยในปี 2556 ICHI เป็นผู้นำครองส่วนแบ่งการตลาดของเครื่องดื่มชาเขียวสูงสุดที่ 42% และมีกำลังการผลิต 600 ล้านขวดและ 200 ...

Hot News | กระแสหุ้นออนไลน์ | Friday, 18 April 2014 | Hits: 139 | Comments

Read more

KTIS เคาะราคาขายหุ้นละ10บาทเปิดจองซื้อ21–23 เม.ย.น

          นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น(KTIS) ผู้นำธุรกิจน้ำตาลทรายที่มีกำลังการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในโลก 55,000 ตันอ้อยต่อวัน เปิดเผยว่าบริษัทตั้งราคาขายหุ้นอยู่ที่หุ้นละ 10 บาท โดยมีบริษัท หลักทรัพย์ เคทีซีมิโก้ จำกัด  เป็นแกนนำในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และมีบริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)ร่วมจัดจำหน่าย ทั้งนี้จะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 21 – 23 เมษายน ศกนี้             “จำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 957,827,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.6 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ปัจจุบันบริษัทฯมีทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 3,888,000,000 บาทโดยเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 3,274,573,000 บาท ราคาพาร์ของหุ้นอยู่ที่ 1 บาท ซึ่งเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้จำนวน 9,57...

Hot News | กระแสหุ้นออนไลน์ | Friday, 18 April 2014 | Hits: 193 | Comments

Read more
Hot News
 


タイバンコクニュースタイランド通信

VanaH
バンコク クーポン
VanaH


ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ...
เขียนข่าว IR & PR

*** กรุณาแจ้ง username ที่ต้องการเขียนข่าว IR&PR กับ Webmaster เพื่อทำการกำหนดสิทธิ๋ให้ครับ
 

กู้ 30,000 ผ่อน 917 บาท x 60 เดือน เช็คโอกาสอนุมัติออนไลน์ ฟรีInbound Marketing

Banner
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday11234
mod_vvisit_counterYesterday25612
mod_vvisit_counterAll days40703698

We have: 303 guests online
Your IP: 54.196.24.103
 , 
Today: Apr 20, 2014

4986856