Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

ไทยพาณิชย์โชว์กำไรไตรมาส 1/2557ที่13,129ล้าน

  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประกาศกำไรสุทธิไตรมาส 1/2557 ที่ 13,129 ล้านบาท อยู่ในระดับเดียวกันกับไตรมาส 1/2556 และเพิ่มขึ้น 11.7% จากไตรมาส 4/2556  แม้ว่าสภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวมมีการชะลอตัว  ธนาคารสามารถแสดงการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในรายได้หลัก อันได้แก่ รายได้ดอกเบี้ยรับสุทธิ ค่าธรรมเนียมบริการ และรายได้จากการรับประกันภัย ในขณะเดียวกันธนาคารสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้เป็นอย่างดีเป็นไปตามกลยุทธ์ที่กำหนด ทั้งนี้ ในไตรมาส 1/2557 รายได้เงินปันผลลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2556 ซึ่งอยู่ในระดับสูง  และถึงแม้คุณภาพสินเชื่อของธนาคารอยู่ในระดับทรงตัว ธนาคารก็ยังได้มีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น 27% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ตามหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง   ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหาร  กล่าวถึงผลประกอบการของไตรมาส 1/2557  ว่า  “ผลสำเร็จที่ดีนี้สะท้อนถึงขีดความสามารถของธนาคาร ความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับตลาดและตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้า อันเป็นการตอกย้ำถึงศักยภาพในการทำธุรกิจอย่างครบวงจรของกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ รวมถึงประสิทธิผลจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง”   รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ เพิ่มขึ้น 12.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวของสินเชื่อ 8.8% ในไตรมาส 1/2557 แม้ว่าอัตราการเติบโตของสินเชื่อจะค่อนข้างทรงตัว ธนาคารประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในการบริหารต้นทุนด้านเงินฝากซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่กำหนดไว้  ส่งผลให้ต้นทุนด้านเงินฝากลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า   รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย โดยรวมลดลง 6.5% จากช่วงเดียวกันของปี 2556  อันเป็นผลจากการลดลงของรายได้เงินปันผลซึ่งปรับตัวลดลงอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1/2556  อย่างไรก็ตามรายได้สุทธิจากค่าธรรมเนียมและรายได้จากการรับประกันภัยยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งที่ 9.1% โดยมาจากค่าธรรมเนียมจากการให้บริการการเงินเพื่อธุรกิจและธุรกิจการรับประกันภัยเป็นหลัก   ทั้งนี้  การเติบโตอย่างต่อเนื่องของรายได้และการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้อัตราค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (Cost-to-Income Ratio) ลดลงอย่างมากมาอยู่ที่ระดับ 35.7%   ด้านคุณภาพของสินทรัพย์ ด้วยการดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง ธนาคารได้ตั้งสำรองเพิ่มเติมใน        ไตรมาสแรกของปีนี้จำนวน 3,200 ล้านบาท ...

Hot News | กระแสหุ้นออนไลน์ | Thursday, 17 April 2014 | Hits: 224 | Comments

Read more

ไทคอน จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี57มีมติปันผลหุ้นละ

ไทคอน ผู้นำด้านการพัฒนาโรงงานสำเร็จรูป และคลังสินค้าคุณภาพสูงพร้อมใช้เพื่อให้เช่าของประเทศไทย จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 โดยมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 914 ล้านบาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้จำนวน 183,262,047 หน่วย เพื่อระดมทุนประมาณ 2,700 ล้านบาท เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง   นายวีรพันธ์ พูลเกษ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2556 ที่มีกำไรสุทธิ จำนวน 1,414 ล้านบาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ในอัตรา 1 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 913,789,163 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 64.52  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับสิทธิในเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2557...

Hot News | กระแสหุ้นออนไลน์ | Wednesday, 23 April 2014 | Hits: 80 | Comments

Read more

กนง.มีมติคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่2.00%ตามคาด

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในการประชุม ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 23 เม.ย. มีมติ 6 ต่อ 1 เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.00% ตามตลาดคาดการณ์  เนื่องจากมองว่าอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเพียงพอต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม กนง.เตรียมทบทวนประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ(GDP)ของไทยในการประชุมครั้งหน้า หลังจากเห็นแนวโน้มเศรษฐกิจในไตรมาส 1/57 หดตัวมากกว่าคาด และทั้งปีอาจจะเติบโตได้ต่ำกว่า 2.7%             นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวน ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะโฆษก กนง.กล่าวว่า กนง.ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยยังคงความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นเป็นหลัก ซึ่งยอมรับว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส 1/57 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ของปีก่อนน่าจะติดลบ เห็นได้จากตัวเลขเศรษฐกิจไทยในช่วง 2 เดือนแรก (ม.ค.-ก.พ.57) ต่ำกว่าคาด           และยอมรับว่ามีความเป็นไปได้ที่ตัวเลข GDP ไตรมาส 2/57 เทียบกับไตรมาส 1/57 จะติดลบด้วย ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการเมืองและปัจจัยต่างๆ ซึ่งขณะนี้การเมืองยังไม่มีความแน่นอนค่อนข้างมาก และต้องรอตัวเลข GDP ไตรมาส 1/57...

Daily Research | กระแสหุ้นออนไลน์ | Wednesday, 23 April 2014 | Hits: 22 | Comments

Read more

ไทยพาณิชย์จับกลุ่มลูกค้าวัย55-70 ปีด้วยเงินฝากประจ

          ธนาคารไทยพาณิชย์ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เงินฝากเจาะกลุ่มลูกค้าช่วงวัยเกษียณโดยเฉพาะ นำเสนอทางเลือกพิเศษในการออมเงินผ่านบัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน 'รุ่นใหญ่ ไร้กังวล' ที่ให้อัตราดอกเบี้ยสุดคุ้มและไม่เสียภาษี พร้อมรับสิทธิประโยชน์ ฟรี ประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยในเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยไม่ต้องตรวจร่างกาย รับวงเงินความคุ้มครองสูงกว่า 100,000 บาท/ครั้ง ข้อเสนอสุดคุ้มเฉพาะที่ธนาคารไทยพาณิชย์เพียงแห่งเดียว มั่นใจได้รับการตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ ด้วยสามารถตอบโจทย์ด้านผลตอบแทนและปิดช่องว่างการประกันสุขภาพในรูปแบบอื่นสำหรับกลุ่มลูกค้าวัย 55 – 70 ปี ได้อย่างลงตัว ผู้สนใจสามารถเปิดบัญชี 'รุ่นใหญ่ ไร้กังวล' ได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 มิถุนายน 2557                       นายญนน์ โภคทรัพย์ รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มลูกค้าบุคคลและกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์  เปิดเผยว่า ธนาคารได้แนะนำผลิตภัณฑ์เงินฝากเพื่อเป็นทางเลือกพิเศษในการออมเงินสำหรับกลุ่มลูกค้าช่วงวัยเกษียณที่มีอายุตั้งแต่ 55 - 70 ปีโดยเฉพาะ ผ่านการเปิดบัญชีเงินฝากประจำระยะ 12 เดือน   ในโครงการ 'รุ่นใหญ่ ไร้กังวล' ที่ให้อัตราดอกเบี้ยอย่างคุ้มค่าถึง 1.5% ต่อป...

Hot News | กระแสหุ้นออนไลน์ | Wednesday, 23 April 2014 | Hits: 55 | Comments

Read more
Hot News
 


タイバンコクニュースタイランド通信

VanaH
バンコク クーポン
VanaH


ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ...
เขียนข่าว IR & PR

*** กรุณาแจ้ง username ที่ต้องการเขียนข่าว IR&PR กับ Webmaster เพื่อทำการกำหนดสิทธิ๋ให้ครับ
 

กู้ 30,000 ผ่อน 917 บาท x 60 เดือน เช็คโอกาสอนุมัติออนไลน์ ฟรีInbound Marketing

Banner
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday17535
mod_vvisit_counterYesterday27231
mod_vvisit_counterAll days40846554

We have: 277 guests online
Your IP: 50.17.176.149
 , 
Today: Apr 24, 2014

4874048