Forgot your password? Create an account
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

ธ.ก.ส.เร่งโอนเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุง

ธ.ก.ส. เร่งจ่ายเงินโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2561/62  โดยตั้งเป้าโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 นี้ อีกกว่า 3.6 ล้านราย วงเงินกว่า 51,000 ล้านบาท นายศรายุทธ ยิ้มยวน รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า       ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561  ที่เห็นชอบให้ ธ.ก.ส.ดำเนินโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2561/62  ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว ข้าวเจ้าและข้าวปทุมธานี 1  ที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร  ในอัตราไร่ละ 1,500 บาท ตามพื้นที่ที่ปลูกข้าวจริงแต่ไม่เกินรายละ 12 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 18,000 บาท ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียน ...

Hot News | กระแสหุ้นออนไลน์ | Wednesday, 14 November 2018 | Hits: 22 | Comments

Read more

ก.ล.ต.เปิดเผยQ Exchangeยังไม่ได้เป็นผู้ประกอบธุรกิ

  ก.ล.ต. เปิดเผยบริษัท Q Exchange  จำกัด ยังไม่ได้เป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาต พร้อมเตือนประชาชนและผู้ลงทุนควรระมัดระวังหากถูกชักชวนให้รับบริการรับแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลจากผู้ที่ยังไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากอาจไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ตามที่ปรากฏเป็นข่าวการเปิดตัวบริษัท Q Exchange จำกัด แนะนำบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ และให้บริการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสกุลเงินคริปโทเคอร์เรนซี โดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ โซเชียลมีเดีย เและออนไลน์ต่าง ๆ  ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัท Q Exchange จำกัด ยังไม่ได้เป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตจึงขอให้ประชาชนและผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวัง หากถูกชักชวนให้รับบริการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลหรือทำธุรกรรมเกี่ยวกับเงินอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากอาจไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายที่อยู่ในการกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้แจ้งให้บริษัท Q Exchange จำกัด ยุติการประชาสัมพันธ์และชักชวนประชาชนในลักษณะดังกล่าวแล้ว พร้อมกำชับให้บริษัทใช้ความระมัดระวัง เนื่องจากอาจเข้าข่ายถูกพิจารณาว่ากระทำผิดตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ก.ล.ต. ขอย้ำว่า ธุรกิจให้บริการรับแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีเป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ...

Hot News | กระแสหุ้นออนไลน์ | Wednesday, 14 November 2018 | Hits: 20 | Comments

Read more

เอ็มเอฟซีแนะลงทุนตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ

นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เอ็มเอฟซีเปิดขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี กาญจนทรัพย์ 3 ซีรี่ส์ 3 หรือ MK3S3 เสนอขายครั้งเดียววันนี้-19 พฤศจิกายน 2561 โดยมีอายุโครงการประมาณ 3 เดือน ซึ่งผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 3 เดือนได้ ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้กองทุนเปิด MK3S3 เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ ซึ่งจะลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในอัตราร้อยละ 1.50 ต่อปีพร้อมโอนไปยังกองทุนเปิด MM-GOV โดยลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งชาติ ...

Hot News | กระแสหุ้นออนไลน์ | Wednesday, 14 November 2018 | Hits: 23 | Comments

Read more

เคทีซีโตก้าวกระโดดโชว์กำไร9เดือน3,911ล้านบาท

เคทีซีกำไรสุทธิ 9 เดือนแรก เท่ากับ 3,911 ล้านบาท เติบโต 65% จากปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ดีดตัวสูงขึ้น การขยายตัวของยอดลูกหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล ตลอดจนการรักษามาตรฐานในการอนุมัติภายใต้กรอบที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มเป้าหมาย และประสิทธิภาพการติดตามหนี้ที่ดี ในช่วงท้ายของปีบริษัทฯ จะเดินกลยุทธ์ทำธุรกิจเชิงรุกอย่างระมัดระวัง และเตรียมการเข้าสู่ธุรกิจนาโน-พิโกไฟแนนซ์ โดยคาดว่าสิ้นปี 2561 จะทำกำไรอยู่ในช่วงประมาณ 5,000 ล้านบาท และเป้าหมายปี 2562 กำไรเพิ่ม 10% จากปี 2561 นายระเฑียร  ศรีมงคล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “อุตสาหกรรมสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคยังคงเติบโตต่อเนื่อง จากแนวโน้มของเศรษฐกิจไทยที่ขยายตัว ด้วยแรงขับเคลื่อนจากการส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยวตามเศรษฐกิจโลกที่ขยายตัว การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้น รวมถึงอุปสงค์ในประเทศที่มีแรงส่งเข้ามาต่อเนื่อง ...

Hot News | กระแสหุ้นออนไลน์ | Wednesday, 14 November 2018 | Hits: 5 | Comments

Read more
Hot News
 


タイバンコクニュースタイランド通信

VanaH
バンコク クーポン
VanaH


 • Subject: cheap jordans for sale www.realcheapauthenticjorda - by: lrtjsabz
  cheap jordans online for sale (http://www.retrocheapjordansonline.com) Bank of america customer relationship manager salaryrelationship enhancement skill training programs for therapy proble. He's not stupid like high school boys and he cheap jordans free shipping (http://www.jordanshoesretro.com) understands you more than you . The states with the highest estimated number of Crips sets are California, Missouri, Oklahoma and Texas. typically consists of young African American men, with members being white,...
 • Subject: cheap jordans online free shipping www.realcheapau - by: khmgvbxa
  cheaprealjordansstore.com (http://www.cheaprealjordansstore.com) It takes a lot of hard work and discipline to build the body you desire so much. You have to know that you don't have to do it on your own. Aabab tablet with multiple sexual health benefits is a best recommended natural cure to tighten genital wall muscles. Composition present in Aabab tablet reshapes genital walls and improves sensation. Bhimu Patil, director of Texas A Fruit and Vegetable Improvement Center, has researched citrulline, find...
 • Subject: cheap real retro jordans www.cheapjordanscybermond - by: lrtjsabz
  real cheap jordans for sale (http://www.realcheapjordansforsale.com) For the third quarter, diluted earnings per share is planned in a Air Jordan XI (11) Retro-26 (http://www.cheapjordansshoesforsale.com/View.asp?id=77198) range of $0.95 cheap jordans online (http://www.realcheapjordansforsale.com) to $0.98, an increase of 20% to 24% over the prior year's adjusted diluted EPS of $0.79. For the fourth quarter, which will include the extra Air Jordan V (5) 3Lab5 (http://www.cheapjorda...
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ...
เขียนข่าว IR & PR

*** กรุณาแจ้ง username ที่ต้องการเขียนข่าว IR&PR กับ Webmaster เพื่อทำการกำหนดสิทธิ๋ให้ครับ
 

กู้ 30,000 ผ่อน 917 บาท x 60 เดือน เช็คโอกาสอนุมัติออนไลน์ ฟรีInbound Marketing

Banner
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday11130
mod_vvisit_counterYesterday25856
mod_vvisit_counterAll days80889755

We have: 362 guests online
Your IP: 54.144.100.123
 , 
Today: Nov 14, 2018

4190904