Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Daily Research โดนใจ!!สินเชื่อบ้านธอส.ดอกเบี้ย0.65%ฮ็อตวันแรกแห่ยื่กู้4,000ล้าน
โดนใจ!!สินเชื่อบ้านธอส.ดอกเบี้ย0.65%ฮ็อตวันแรกแห่ยื่กู้4,000ล้าน PDF Print E-mail
Friday, 06 July 2018 13:17

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี    เปิดงาน“บ้าน ธอส. เอ็กซ์โป @ กรุงเทพฯ” ประจำปี 2561 อย่างเป็นทางการ ที่สุดของมหกรรมด้านที่อยู่อาศั ยครบวงจรแห่งปี ระหว่างวันที่ 5 – 8 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์             โดย ธอส. ผนึกพันธมิตรทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมออกบูธกว่า 80 บูธ พร้อมใจนำโปรโมชั่นพิเศษ             มาให้บริการประชาชนเพื่อทำให้ คนไทยมีบ้าน เพียงวันแรกของการจัดงาน(5 ก.ค. 61) ประชาชน       จองสิทธิ์และยื่นกู้ด้วยสินเชื่ อบ้านอัตราดอกเบี้ยต่ำ 0.65% ต่อปี นาน 6 เดือนแรกกว่า 4,000 ล้านบาท    ขณะที่มหกรรมบ้านมือสองซึ่ งรวบรวมทรัพย์ NPA ของสถาบันการเงินของรัฐ (SFIs) และหน่วยงานรัฐ รวมกว่า 10,000 รายการมาออกจำหน่ายหรือออกประมู ลด้วยส่วนลดสูงสุดถึง 60% จากราคาปกติ       ก็ขายได้แล้วกว่า 200 รายการ

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเครา ะห์ (ธอส.) กล่าวว่า งานบ้าน ธอส. เอ็กซ์โป @ กรุงเทพฯ ประจำปี 2561 จัดขึ้นเพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้ าประชาชนในโอกาสที่ ธอส.จะครบรอบ 65 ปีของการดำเนินงานในวันที่ 24 กันยายน 2561 พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ต้ องการสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้มี   รายได้น้อยได้เข้าถึงที่อยู่ อาศัย ภายใต้แนวคิด Next Station to Digital Service Station 360 องศา ครบทุกมิติ ความต้องการเรื่องบ้าน เพราะนอกจากผู้เข้าร่วมงานจะได้ พบกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิ นของธนาคารแล้ว ธอส. ยังได้ร่วมกับบรรดาผู้ ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ หน่วยงานภาครัฐซึ่งมีบทบาทในด้ านที่อยู่อาศัยให้กับคนไทย  และสถาบันการเงินของรัฐที่ร่ วมกันนำทรัพย์ NPA คุณภาพดีมาขายในงาน พร้อมโปรโมชั่นพิเศษเพื่อเป็ นทางเลือกให้ประชาชนที่ต้ องการซื้อที่อยู่อาศัยทุ กประเภทและทุกระดับราคา นับเป็นการผนึกกำลังจากหน่ วยงานภาครั ฐและเอกชนตามแนวทางประชารัฐ เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนยุ ทธศาสตร์ที่อยู่อาศัยของรั ฐบาลเพื่อทำให้คนไทยมีบ้านได้ อย่างแท้จริง

ด้านนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. เปิดเผยว่า ด้วยพันธกิจ ธอส. “ทำให้คนไทยมีบ้าน” และเป็นกลไกหลักในการสนับสนุ นนโยบายด้านที่อยู่อาศั ยของภาครัฐ จึงได้จัดงาน“บ้าน ธอส. เอ็กซ์โป @ กรุงเทพฯ” ประจำปี 2561 ขึ้น นับเป็นมหกรรมที่อยู่อาศัยแห่ งปีที่ตอบโจทย์ทุกความต้ องการเรื่องบ้าน นำโดยผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านอั ตราดอกเบี้ยพิเศษของ ธอส. พร้อมยกทัพ 4 ฟรีค่าธรรมเนียม ซึ่งเพียงวันแรกของการจัดงานก็ พบว่ามีลูกค้าประชาชนมายื่นกู้ และจองสิทธิ์ทั้งภายในงานและที่ สาขาทั่วประเทศแล้วกว่า 4,000 ล้านบาท และคาดว่าตลอดทั้ง 4 วันของการจัดงานจะมียอดขอกู้ และยอดจองสิทธิ์รวมกว่า 10,000 ล้านบาท ซึ่งจะมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิ จผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ได้อย่ างแน่นอน โดยมีไฮไลท์สำคัญประกอบด้วย

1.            สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ย 0.65% ต่อปี 6 เดือนแรก (กรอบวงเงิน 6,500 ล้านบาท)

1.1          กรณีจองสิทธิ์ หรือ ยื่นกู้ภายในงาน อัตราดอกเบี้ย 0.65% ต่อปี นาน 6 เดือนแรก เดือนที่ 7-36 อัตราดอกเบี้ย 3.65% ต่อปี ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญาเงินกู้ กรณีสวัสดิการ MRR – 1.10% ต่อปี กรณีรายย่อย MRR – 0.60% และกรณีซื้ออุปกรณ์และสิ่ งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่ องกับที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ย MRR(ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส. เท่ากับ 6.75% ต่อปี) กำหนดทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 พิเศษ!! หากซื้อ/สร้างที่อยู่อาศัยกั บบริษัทและบริษัทในเครือหรือหน่ วยงานที่เข้าร่วมออกบูธ จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม 4 ฟรี ได้แก่ (1)ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (0.1% ของวงเงินทำนิติกรรม) (2)ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกั นทุกวงเงินกู้ (3)ฟรีค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติ กรรม (1,000 บาท) และ (4)ฟรีค่า จดทะเบียนจำนอง 1% ของวงเงินกู้ตามสัญญา แต่หากไม่ได้ซื้อสร้างที่อยู่ อาศัยกับบริษัทและบริษัทในเครื อหรือหน่วยงานที่เข้าร่วมออกบูธ จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม 3.5 ฟรี ได้แก่ (1)ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (0.1% ของวงเงินทำนิติกรรม) (2)ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกั นทุกวงเงินกู้ (3)ฟรีค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติ กรรม (1,000 บาท) และ (4)ฟรีค่าจดทะเบียนจำนอง 0.50% ของวงเงินกู้ตามสัญญา พิเศษ!! ฟรีประกันอุบัติเหตุ     ส่วนบุคคล (PA) ทุนประกัน 100,000 บาท ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปีเต็มสำหรับผู้ที่ยื่นคำขอกู้ และทำนิติกรรมภายในเวลาที่ ธนาคารกำหนด

1.2          กรณีจองสิทธิ์และยื่นกู้ที่ สาขาทั่วประเทศ อัตราดอกเบี้ย MRR – 6.10% ต่อปี       นาน 6 เดือนแรก(ปัจจุบันเท่ากับ 0.65% ต่อปี) เดือนที่ 7-36 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.10% ต่อปี (ปัจจุบันเท่ากับ 3.65% ต่อปี) ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญาเงินกู้ กรณีสวัสดิการ MRR – 1.10% ต่อปี กรณีรายย่อย MRR – 0.60% และกรณีซื้ออุปกรณ์และสิ่ งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่ องกับที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ย MRR จองสิทธิ์ระหว่างวันที่ 5-8 กรกฎาคม 2561 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 พิเศษ!! หากซื้อ/สร้างที่อยู่อาศัยกั บบริษัทและบริษัทในเครือหรือหน่ วยงานที่เข้าร่วมออกบูธ จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม 3.5 ฟรี ได้แก่                (1)ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (0.1% ของวงเงินทำนิติกรรม) (2)ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกั นทุกวงเงินกู้ (3)ฟรีค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติ กรรม (1,000 บาท) และ (4) ฟรีค่าจดทะเบียนจำนอง 0.50% ของวงเงินกู้ตามสัญญา     แต่ หากไม่ได้ซื้อสร้างที่อยู่อาศั ยกับบริษัทและบริษัทในเครือหรื อหน่วยงานที่เข้าร่วมออกบูธ จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม 3 ฟรี ได้แก่ (1)ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (0.1% ของวงเงินทำนิติกรรม) (2)ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกั นทุกวงเงินกู้ และ (3)ฟรีค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติ กรรม (1,000 บาท)

พิเศษ!! สำหรับลูกค้าที่จองสิทธิ์ ภายในงานพร้อมยื่นคำขอกู้ และทำนิติ กรรมภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่ ธนาคารกำหนด กรณีวงเงินกู้ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท จำนวน 200 ท่านแรก จะได้รับฟรี!! Smart TV ขนาด 40 นิ้ว และกรณีวงเงินกู้ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 25 ท่านแรก จะได้รับฟรี!!  Smart TV ขนาด 55 นิ้ว

2. เงินฝากออมทรัพย์ รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.80% ต่อปี สำหรับลูกค้าเงินฝากคงเหลือไม่ เกิน       1 ล้านบาท เพียงจองสิทธิ์เงิ นฝากภายในงานและเปิดบัญชีเงิ นฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท ที่สาขาของ ธอส. ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 จะได้รับบัตร PTT Privilege Card (Cafe Amazon) มูลค่า 100 บาท 1 รายต่อ      1 ใบ และรับบัตร ATM ฟรี!! พร้อมได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนี ยมการออกบัตรและค่าธรรมเนี ยมรายปีในปีแรก

3.            มหกรรมบ้านมือสอง นับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมื อจากสถาบันการเงินของรัฐและหน่ วยงานรัฐพร้อมใจกันนำทรัพย์ NPA คุณภาพกว่า 10,000 รายการ มาจำหน่ายในงาน มอบส่วนลดสูงสุดถึง 50%       จากราคาปกติ โดยเป็นทรัพย์ NPA จาก ธอส. ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ       ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้ าแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลาม และบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่ อาศัย รวมถึงบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุ งเทพพาณิชย์ จำกัด (BAM) และบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุ มวิท จำกัด (SAM) โดยวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 มีประมูลทรัพย์จากกรมบังคับคดี วันที่ 5 และ 8 กรกฎาคม 2561 มีประมูลทรัพย์ของ ธอส.วันละ 250 รายการ มอบส่วนลดสูงสุด 60% จากราคาปกติ สำหรับภูมิภาค ธอส.ได้คัดทรัพย์จาก 61 จังหวัด กว่า 3,600 รายการ ออกประมูล ณ ที่ทำการสาขา พิเศษ!! ผู้ซื้อทรัพย์ หรือ ผู้ที่ชนะการประมูลทรัพย์ NPA ธอส.รับสิทธิ์ผ่อนดาวน์ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 60 เดือน (เฉพาะผู้ที่มีรายได้และทรัพย์ รายการที่ธนาคารกำหนด) ซึ่งการจัดงานเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 สามารถจำหน่ายทรัพย์ได้แล้วกว่า 200 รายการ

4.            ลดกระหน่ำบ้านใหม่และโปรโมชั่ นพิเศษ พบกับบรรดาผู้ประกอบการอสังหาริ มทรัพย์และหน่วยงานภาครัฐที่ นำโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ทุ กระดับราคากว่า 50 โครงการ จัดทำโปรโมชั่นลดราคา พร้อมลุ้นรับของแถมพิเศษ รวมถึงโครงการที่อยู่อาศั ยราคาถูกสำหรับผู้มีรายได้น้ อยจากการเคหะแห่งชาติ นวัตกรรมการก่อสร้างที่อยู่อาศั ยหลากหลายรูปแบบโดยบริษัทรับสร้ างบ้าน

5.            GH Bank Digital Zone ที่รวมเทคโนโลยีดิจิทัลของ ธอส. เพื่อให้บริการลูกค้าตอบโจทย์    ไลฟ์สไตล์ของคนไทยยุค 4.0 อาทิ ระบบค้นหาราคาประเมินอัจฉริยะ เทคโนโลยีใหม่ที่สามารถเช็ คราคาประเมินบ้านทั่วกรุงเทพฯ โดยแสดงตำแหน่งบ้านบนแผนที่อย่ างชัดเจน เครื่องรับเงินฝากประชารัฐ : GHB Mobile Deposit อำนวยความสะดวกในการรับฝากเงิ นนอกสถานที่ เครื่องชำระหนี้เงินกู้ไร้เงิ นสด : QR Non Cash Payment  ลูกค้าสามารถชำระเงินกู้ ธอส.โดยใช้  Mobile Application ของธนาคารอื่น ๆ ได้ง่ายเพียงสแกน QR Code พร้อมสาธิตการใช้งาน GHB Mobile Application: GHB ALL รวมทุกบริการของ ธอส. ในมือคุณ ซึ่งจะเริ่มเปิดให้ดาวน์โหลดได้ ภายในไตรมาส 3 ของปี 2561

6.งานสัมมนาวิชาการ เพื่อแบ่งปันข้อมูลความรู้ในหั วข้อสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่อยู่อาศัยโดยวิทยากรทั้ งชาวไทยและชาวต่างชาติ ประกอบด้วย วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 สัมมนาหัวข้อ International Seminar on Leaving no one behind” Housing and Urban Developments Focusing แบ่งเป็น 3 sessions ได้แก่ 1)วาระใหม่แห่งการพัฒนาที่อยู่ อาศัยและเมืองอย่างยั่งยืน 2)แนวทางในการสร้างที่อยู่อาศัย และ               3)ความสำเร็จในการทำนวัตกรรมสิ นเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในภูมิ ภาค วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 สัมมนาหัวข้อ กฎหมายนายหน้า และวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 สัมมนาหัวข้อ ผู้สูงวัยในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยวิทยากรมาบอกเล่าแชร์ ประสบการณ์จริง อาทิ การะแม พัชรศรี หมาก ปริญ  และ หมอตั้ม จาก Master Chef Thailand Season 2

7.ร่วมสนุกลุ้นรับส่วนลด ของรางวัล และความบันเทิง รับ Privilege Coupon สิทธิพิเศษจากบริษัท/ร้านค้าที่ มาร่วมออกบูธในงานได้ง่าย ๆ เพียง Scan QR Code  “GH Bank Expo 2018” ที่จะปรากฏในรายการต่าง ๆ ทางช่อง MCOT HD และ ช่อง MCOT Family 14 ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2561 นอกจากนี้ภายในงานบนพื้นที่ ของเวทีกลางยังจัดให้มีการพูดคุ ยศาสตร์ลายเซ็น ตัวเลข ฮวงจุ้ย กับซินแส      ชื่อดังระดับประเทศ ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร และ อาจารย์ธนากร ตันอาวัชนการ หรือซินแสมังกร การแสดงของ ศิลปินดาราชื่อดังนำโดยณเดชน์ คูกิมิยะ และ ญาญ่า อุรัสยา กิจกรรมสอนวาดภาพสีน้ำ ฝึกสมาธิ และเกมลุ้นรับรางวัลของที่ระลึ กสุดพิเศษมากมาย

นอกจากนี้ภายในพิธีเปิดงาน ยังมีพิธีลงนามในบันทึกความร่ วมมือในการพัฒนาระบบฐานข้อมู ลอสังหาริมทรัพย์มือสองระหว่ างศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กับ กรมบังคับคดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมื อกันพัฒนาระบบฐานข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์มือสอง ตลาดอสังหาริมทรัพย์มือสอง Digital Virtual Market และพัฒนาฐานข้อมูลอสังหาริมทรั พย์มือสองให้มีความสมบูรณ์ต่ อไป

ทั้งนี้ ธนาคารกำหนดจัดงานในพื้นที่ภูมิ ภาค 6 จังหวัด หัวเมืองหลักเพื่อสร้ างโอกาสทำให้คนไทยมีบ้านทุกพื้ นที่ ประกอบด้วย จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2561 จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2561 จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 2 – 5 สิงหาคม 2561 จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2561 จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2561 และ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday486
mod_vvisit_counterAll days486

We have: 486 guests online
Your IP: 34.229.119.29
 , 
Today: Jul 12, 2020

4306568