Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Hot News ธอส. ส่งสินเชื่อบ้านดอกเบี้ย 0%กลุ่มข้าราชการ
ธอส. ส่งสินเชื่อบ้านดอกเบี้ย 0%กลุ่มข้าราชการ PDF Print E-mail
Monday, 31 May 2010 17:21

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดตัว “โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ” โดยเตรียมวงเงินกู้ 45,000 ล้านบาท สำหรับปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มลูกค้าข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้กู้ซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย ซ่อมแซม ไถ่ถอน กู้ชำระหนี้หรือซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก และกู้ซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของ ธอส. อัตราดอกเบี้ย 0% 6 เดือน วงเงินให้กู้สูงสุด 100% ผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี ทั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ที่อยู่อาศัยได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยข้อเสนอและเงื่อนไขสุดพิเศษ

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันแต่ละสถาบันการเงินต่างหันมาแข่งขันสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกันมากขึ้น ธนาคารในฐานะผู้นำสินเชื่อเพื่อบ้านมาตลอด 57 ปี ยังคงมุ่งมั่นสานต่อภารกิจหลักในการสนับสนุนให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางได้มีบ้านเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองตามอัตภาพ โดยในปีนี้ธนาคารมุ่งเน้นสร้างสรรค์และคิดค้นผลิตภัณฑ์ทางเงินใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ธนาคารได้เตรียมกรอบวงเงินไว้จำนวน 45,000 ล้านบาท สำหรับปล่อยสินเชื่อเพื่อบ้านให้กับกลุ่มลูกค้าข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจใน “โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ”

“สำหรับเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในโครงการดังกล่าว จะต้องเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐ และลูกจ้างประจำ ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย ซ่อมแซม ไถ่ถอน กู้ชำระหนี้หรือซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก และกู้ซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของ ธอส. วงเงินให้กู้สูงสุด 100% ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย อัตราดอกเบี้ย 0% 6 เดือนแรก เดือนที่ 7- 12 คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR - 2.50% ต่อปี ปีที่ 2 ถึงปีที่ 3 คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR - 2.00% ต่อปี ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR - 1.00% ต่อปี กรณีลูกค้ากู้เพื่อชำระหนี้หรือซื้ออุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกอันเกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส. เท่ากับ 6.50% ต่อปี) สามารถยื่นคำขอกู้ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2553 หรือจนกว่าวงเงินเต็มตามกรอบที่ธนาคารกำหนด”

นายขรรค์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่ต้องการสินเชื่อปลูกสร้างบ้าน  ธอส. ได้รับความร่วมมือจากกรุงเทพมหานคร ในการจัดเตรียมแบบบ้านถึง 100 แบบ ซึ่งหากลูกค้าเลือกแบบบ้านตามที่ กทม. ได้นำเสนอไปยื่นขออนุญาตปลูกสร้างจะได้รับการพิจารณาปลูกสร้างอย่างรวดเร็วพร้อมด้วยราคาประเมิน ซึ่งจะทำให้ทราบวงเงินอนุมัติสินเชื่อได้ นอกจากนั้น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จะร่วมสนับสนุนโครงการนี้ โดยการช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารโครงการฯ ผ่านสื่อต่างๆ ของ กบข. ถึงกลุ่มข้าราชการ ที่มีสมาชิกอยู่กว่า 1.2 ล้านคนอีกด้วย  

นายขรรค์ฯ กล่าวในตอนท้ายว่า จากสถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองในปัจจุบันนอกจากธนาคารจะดูแลและช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุชุมนุมทางการเมือง โดยได้ออก 3 มาตรการ ได้แก่ ลดดอกเบี้ย  ขยายระยะเวลากู้ และให้ผ่อนเฉพาะดอกเบี้ยบวกเงินต้น 100 บาท จาก 6 เดือน ขยายระยะเวลาเป็น 2 ปีแล้ว
ธนาคารยังคงเล็งเห็นความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์โดยเพิ่มสิทธิพิเศษในการกู้เงินตามโครงการดังกล่าวด้วยเงื่อนไขที่ผ่อนปรน โดยธนาคารจะพิจารณาให้ลูกค้ากลุ่มนี้สามารถกู้เพิ่มได้ทุกวัตถุประสงค์การกู้ ซึ่งธนาคารจะยกเว้นค่าประเมินราคาหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมยื่นกู้
ให้ ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเสียสละปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับบ้านเมือง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 0 - 2645 - 9000 หรือ www.ghbank.co.th

“สำหรับปีนี้ธนาคารได้ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อไว้จำนวน 90,000 ล้านบาท ซึ่งการจัดทำ “โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ ” จะสามารถช่วยส่งเสริมกำลังซื้อที่อยู่อาศัยให้กับบุคลากรภาครัฐ และนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเลือกสถาบันการเงินที่สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้สูงสุด จากนี้ไปธนาคารยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ เพื่อให้ลูกค้าประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ง่ายยิ่งขึ้นและมีบ้านเป็นของตนเองได้อย่างทั่วถึง” นายขรรค์กล่าว


Written by :
พิราบขาว
 

Comments

avatar พชรพล
+1
 
 
ดำเนินการไม่ทัน“โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ” ไม่ทราบว่าจะมีโครงการกู้สร้างที่อยู่อาศัยของข้าราชการอีกหรือไม่ หรือถ้าจะขยายเวลาโครงการนี้จะเป็นไปได้หรือเปล่า ถ้าได้ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยครับ
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Rodger
0
 
 
It's not my first time to visit this site, i am visiting this
website dailly and take nice data from here everyday.

my blog post ... http://twitter.com/Music0Downloads" rel="nofollow" target="_blank">free music
downloads
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday12037
mod_vvisit_counterYesterday36215
mod_vvisit_counterAll days69889847

We have: 297 guests online
Your IP: 54.225.47.94
 , 
Today: Oct 22, 2017

6119984