Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Hot News ก.ล.ต.เริ่มนับหนึ่งคำขอและไฟล์ลิ่งWHAUPเตรียมขายหุ้นIPO
ก.ล.ต.เริ่มนับหนึ่งคำขอและไฟล์ลิ่งWHAUPเตรียมขายหุ้นIPO PDF Print E-mail
Wednesday, 11 January 2017 12:57

ก.ล.ต. นับหนึ่งคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟล์ลิ่ง) บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) เสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 229.50 ล้านหุ้น เป็นที่เรียบร้อย ด้าน WHA Group ในฐานะบริษัทแม่ คาดว่า ธุรกิจสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมและพลังงาน มีแนวโน้มการเติบโตแข็งแกร่ง ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ และภาคอุตสาหกรรม ขณะที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารWHAUP " วิเศษ จูงวัฒนา " เผยเตรียมนำเงินที่ได้จากการระดมทุนขายหุ้นไอพีโอไปสยายปีก ธุรกิจสาธารณูปโภคและธุรกิจพลังงานแบบครบวงจร ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อเสริมศักยภาพในอนาคต

นพ.สมยศ อนันตประยูร ประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หลังจาก บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟล์ลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 229.50 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังเสนอขายหุ้น IPO ล่าสุดทาง ก.ล.ต. ได้นับหนึ่งคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบไฟล์ลิ่ง เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งในเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถเสนอขายหุ้น IPO โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมีบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และคาดว่าในอนาคตจะมีการแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายให้กับสถาบันต่างประเทศ

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA Group ผู้นำด้านโลจิสติกส์ อสังหาริมทรัพย์ และนิคมอุตสาหกรรมแบบครบวงจรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กล่าวว่า ในวันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญ ของ WHA Group ในฐานะบริษัทแม่ ในการนำพา บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำหรับ WHAUP ดำเนินธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภคแบบครบวงจรแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมของเหมราชได้แก่ จำหน่ายน้ำดิบ ผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม และบริหารจัดการน้ำเสีย และธุรกิจพลังงาน โดยลงทุนในธุรกิจผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ เข้าร่วมลงทุนกับ กลุ่มกัลฟ์ กลุ่มโกลว์ กลุ่มบี กริม เพาเวอร์ และกลุ่มกันกุล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะขยายธุรกิจในการให้บริการสาธารณูปโภคอื่น ๆ อาทิ ธุรกิจท่อส่งก๊าซ ธุรกิจบริหารจัดการขยะอุตสาหกรรมเพื่อพลังงาน และธุรกิจสาธารณูปโภคในชุมชน

WHAUP เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 229.50 ล้านหุ้น โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 125 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นเดิม คือ H-International (SG) Pte. Ltd. จำนวนไม่เกิน 104.50 ล้านหุ้น ซึ่งการระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อนำไปใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการในอนาคต ทั้งในส่วนของการขยายธุรกิจสาธารณูปโภค และธุรกิจพลังงาน นอกจากนี้ จะนำไปชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ด้าน นายวิเศษ จูงวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า WHAUP เป็นบริษัทฯ ที่ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการประกอบธุรกิจสาธารณูปโภคดังกล่าวในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบอุตสาหกรรมของเหมราช ในประเทศไทย เป็นเวลา 50 ปี โดย ณ ปัจจุบัน ดำเนินธุรกิจอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมของเหมราช จำนวน 6 แห่ง และเขตประกอบการอุตสาหกรรมของเหมราช จำนวน 2 แห่ง ซึ่งมีพื้นที่เปิดให้บริการรวม 24,000 ไร่

" สำหรับธุรกิจพลังงาน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในลักษณะการเข้าถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ทั้งที่ตั้งอยู่ในประเทศและต่างประเทศ โดยโรงไฟฟ้าที่ WHAUP เข้าลงทุนที่เปิดดำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมประมาณ 1,772.40 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมประมาณ 349.55 เมกะวัตต์ สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้างที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมประมาณ 760.00 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมประมาณ 190.07 เมกะวัตต์ " นายวิเศษ กล่าว

นอกจากนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) กล่าวเพิ่มว่า บริษัทฯ มีการวางแผนการลงทุนขยายธุรกิจสาธารณูปโภคในอนาคต โดยมีแผนจะขยายขอบข่ายการให้บริการสาธารณูปโภค ทั้งการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น การให้บริการน้ำเพื่ออุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ ตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า และการเพิ่มฐานลูกค้า โดยการขยายการให้บริการแก่ลูกค้านอกนิคมอุตสาหกรรม เช่น การให้บริการน้ำประปาแก่ชุมชนในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภคอื่นๆ รวมถึงธุรกิจท่อส่งก๊าซ และบริหารจัดการขยะ โดยบริษัทฯ ได้รับสิทธิในการเข้าลงทุนก่อน (First Right to Invest) ในธุรกิจท่อส่งก๊าซ และธุรกิจกำจัดขยะ ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมของเหมราช

ส่วนธุรกิจพลังงาน บริษัทฯอยู่ระหว่างการวางแผนพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน โดยมุ่งเน้นการต่อยอดโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และกำลังศึกษาความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนอื่นๆ เช่น พลังงานลม และพลังงานขยะ โดย บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด บริษัทย่อยของ WHAUP ร่วมกับบริษัท โกลว์ และ บริษัท สุเอซ ตั้งบริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (ในสัดส่วนร้อยละ 33.33) ลงทุนในบริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งได้รับคัดเลือกจาก กกพ. เมื่อเดือน ตุลาคม 2559 ให้ดำเนินโครงการไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม ประเภท VSPP กำลังการผลิตติดตั้งไม่เกิน 8.63 เมกะวัตต์ เพื่อขายไฟฟ้าเป็นเวลา 20 ปี

ด้านนางสาววีณา เลิศนิมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สาย Primary Distribution ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวเสริมว่า ภายหลังจากที่สำนักงานก.ล.ต. อนุมัติให้ WHAUP เสนอขายหุ้น IPO และแบบไฟล์ลิ่งมีผลบังคับใช้แล้ว จะกำหนดวันที่เสนอขายหุ้น IPO ให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งในเบื้องต้นคาดว่าจะอยู่ในช่วงไตรมาส 1 ของปี 2560 และจะนำ บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

ทั้งนี้ หากพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ย้อนหลัง 3 ปี ตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมือนของ WHAUP บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการธุรกิจน้ำในปี 2556 - 2558 เท่ากับ 1,289.18 ล้านบาท1,448.88 ล้านบาท และ 1,552.30 ล้านบาท ตามลำดับ ในขณะที่ งวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการธุรกิจน้ำในเท่ากับ 1,116.93 ล้านบาท สำหรับ ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่เกิดจากการลงทุนในธุรกิจพลังงานในปี 2556 - 2558 เท่ากับ 549.48 ล้านบาท 1,571.97 ล้านบาท และ 1,212.66 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่เกิดจากการลงทุนในธุรกิจพลังงานสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 เท่ากับ 1,127.63 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ในงวดปี 2556 2557 และ 2558 เท่ากับ 461.14 ล้านบาท 1,562.29 ล้านบาท และ 1,220.69 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับงวดเก้าเดือนสำหรับปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 1,078.93 ล้านบาท

ในขณะที่ ฐานะการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 18,628.99 ล้านบาท หนี้สินรวม 11,056.25 ล้านบาท และมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี จึงจะเห็นได้ว่าWHAUP มีสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง และมีศักยภาพทางด้านธุรกิจเป็นอย่างมาก

" ทั้งนี้ WHAUP มีทุนจดทะเบียน 3,825,000,000 บาท โดยเป็นทุนที่ออกและชำระแล้ว 3,200,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 640,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยได้มีการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 125,000,000 หุ้น และหุ้นสามัญเดิมจำนวนไม่เกิน 104,500,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป โดยภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีทุนที่ออกและชำระแล้ว เป็นจำนวนไม่เกิน 3,825,000,000 บาท หรือคิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญไม่เกิน 765,000,000 หุ้น " บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินกล่าว

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1642
mod_vvisit_counterYesterday35540
mod_vvisit_counterAll days76805997

We have: 660 guests online
Your IP: 54.81.183.183
 , 
Today: May 21, 2018

6107688