Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Hot News กรมบัญชีกลางยันรัฐวิสาหกิจที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา7
กรมบัญชีกลางยันรัฐวิสาหกิจที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา7 PDF Print E-mail
Friday, 20 October 2017 11:52

กรมบัญชีกลางแจ้งให้รัฐวิสาหกิจส่งร่างข้อบังคับหรือระเบียบที่ขอรับการยกเว้นกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพิจารณาย้ำรัฐวิสาหกิจที่ขอยกเว้นไว้สามารถจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบังคับหรือระเบียบเดิมได้จนกว่าจะมีประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ ในเรื่องดังกล่าว

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า หลังจากที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้เห็นชอบในหลักการของรัฐวิสาหกิจทั้ง 33 แห่ง ที่ขอยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มาตรา 7 (1) การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ขณะนี้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งอยู่ระหว่างการจัดทำข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้รัฐวิสาหกิจรีบส่งร่างดังกล่าวให้กรมบัญชีกลางเพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบายฯ พิจารณา อย่างช้าภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ในระหว่างนี้ รัฐวิสาหกิจ 33 แห่งข้างต้น ยังคงจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบังคับเดิมของตนเองได้จนกว่าจะมีประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ ซึ่งเป็นไปตามบทเฉพาะกาลของ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ในมาตรา 124 วรรคแรก เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องไม่กระทบกับการปฏิบัติงานในภาพรวม

กรมบัญชีกลางได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจกับรัฐวิสาหกิจเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับกรอบการจัดทำสรุปข้อมูลร่างระเบียบฯ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับหลักการของ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่กำหนดว่า ต้องมีความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวในตอนท้ายว่า เจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ฉบับนี้ ถือเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญในการสร้างความโปร่งใส ขจัดปัญหาการคอรัปชั่น ส่งเสริมให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์รวมให้กับประเทศไทยต่อไป

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday331
mod_vvisit_counterAll days331

We have: 329 guests, 1 members online
Your IP: 35.168.112.145
 , 
Today: Jul 13, 2020

6065360