Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Hot News อุดรธานีแสดงความพร้อมงาน GMS FABRIC EXPO 2018
อุดรธานีแสดงความพร้อมงาน GMS FABRIC EXPO 2018 PDF Print E-mail
Saturday, 24 February 2018 13:43

จังหวัดอุดรธานี และกลุ่มจังหวัดภาคอีสาน พร้อมหน่วยงานพันธมิตรจากทุกภาคส่วน ร่วมจัดงานใหญ่ รวมผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์จากไทยและต่างประเทศกว่า 6 ประเทศ ในงาน “GMS FABRIC EXPO 2018 : มหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” ภายใต้แนวคิด Colorful Fabric Life : อลังการสีสันผ้าทอมือแห่งลุ่มน้ำโขง ชูความยิ่งใหญ่ตระการตา พร้อมด้วยกิจกรรมความบันเทิงครบครัน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2561 ณ สนามทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า งาน “GMS FABRIC EXPO 2018 : มหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”ซึ่งทางอุดร และกลุ่มจังหวัดภาคอีสานร่วมกันจัดขึ้น เป็นงานที่มีความสำคัญ ซึ่งสามารถตอบโจทย์ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่เป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ ไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ” อย่างได้ผล ตลอดจน การนำผ้าทอมือ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาส่งเสริมต่อยอด นั้น จะเป็นส่วนช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการสนับสนุนผู้ประกอบการ และชาวบ้าน ให้มีรายได้จากงานศิลปหัตถกรรมที่สืบทอดต่อกันมา อีกทั้งยังช่วยให้เกิดการสืบสานผลงานฝีมือซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญา ให้กลุ่มคนรุ่นหลังมีแรงบันดาลใจในการสืบสานผลงานที่มีเอกลักษณ์และทรงคุณค่าสืบต่อไป

นอกจากนี้ ยังเป็นงานที่ช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ และเกิดการแลกเปลี่ยนกันในระดับนานาชาติ ระหว่างประเทศ GMS สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในด้านการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มข้นและส่งผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มที่ สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนช่วยสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการ ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เติบโตครอบคลุมทุกมิติอย่างครบวงจร

ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Colorful Fabric Life : อลังการสีสันผ้าทอมือแห่งลุ่มน้ำโขง ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงเส้นสายลายผ้า ซึ่งเชื่อมโยงสีสันแห่งวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรม  ถักทอ ร้อยเรียงกันจากทั้ง 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา จีนตอนใต้(ยูนนาน) สปป.ลาว เมียนมาร์ ไทย และ เวียดนาม ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เป็นงานในระดับนานาชาติที่ประเทศไทย โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเจ้าภาพร่วมกัน เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติข้างต้นและนโยบายของรัฐบาล โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานประกอบด้วย สีสัน ผ้าทอมือและวัฒนธรรมอันงดงามน่าหลงใหลจากประเทศลุ่มน้ำโขง ชม ช็อป ผลิตภัณฑ์โดดเด่นจากผู้ประกอบการ พร้อมการตกแต่งที่โดดเด่นของทั้ง 6 ประเทศ รวมของดี ของเด่น ไว้ในที่เดียว สีสัน Pavillion อลังการงานผ้า และอารยธรรมลุ่มน้ำโขง โดดเด่นด้วยนิทรรศการตระการตา อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ,นิทรรศการอารยธรรมและนวัตกรรมผ้าลุ่มน้ำโขง ,แลนด์มาร์ก “คุณทองโบราณ” ฯลฯ   สีสัน การประกวดแฟชั่นโชว์เก๋ไก๋ ไทยแลนด์ 4.0 และกลุ่มขบวนแห่แฟนซีด้วยผ้าทอพื้นเมืองด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจให้เห็นว่าผ้าไทยใส่ได้กับทุกยุคสมัยอย่างลงตัว สีสัน ความสนุกสนานจากศิลปินดัง ทั้งไทยและต่างประเทศ สร้างความบันเทิงตลอดการจัดงาน อาทิ แพนเค้ก เขมนิจ ,ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ ,ฝน ธนสุนธร ,อี๊ด โปงลางสะออน ,มาตัง เดอะสตาร์ ,เอิร์น เดอะสตาร์ สีสัน ย้อนยุค HARD ROCK แหลม มอริสัน และวง V.I.P. กระทบไหล่กลุ่มศิลปินดังของจังหวัดอุดรธานี ที่มาพร้อมการแสดงสร้างรอยยิ้ม สร้างความเพลิดเพลินใจให้กับผู้เข้าชมงาน สีสัน ความอร่อยกับอาหารนานาชาติและอีสานรสแซ่บ ชวนชิม อาหารรสเลิศทั้งไทย-เทศ และ เมนู Street Food ที่หลากหลาย ให้ได้อิ่ม อร่อย พร้อม สะอาด ปลอดภัย

พร้อมการเจรจาธุรกิจ ด้วยความร่วมมือจาก สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและแสดงนิทรรศการ หรือ ทีเส็ป ในการเฃิญผู้ประกอบการชั้นนำร่วมจับคู่ธุรกิจ พร้อมจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคอีสาน ทั้ง 5 กลุ่มจังหวัด ร่วมลงนาม MOU กับหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแนวทาง การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองและการทำการตลาดร่วมกันในอนาคต

การจัดงานในครั้งนี้ เชื่อมั่นว่าจะเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองตามแนวทางความคิดสร้างสรรค์ การเพิ่ม และรายได้ให้แก่ประชาชนและกลุ่มผู้ผลิตผ้าพื้นเมืองของจังหวัดอุดรธานีและภาคอีสาน ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาระหว่างกัน เชื่อมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 อย่างได้ผล เชิญชวนผู้ที่สนใจเที่ยวชมงาน “มหกรรมผ้าทอมือ  อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : GMS Fabric Expo 2018” วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2561 ณ สนามทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ทีเส็บ ได้เข้ามามีส่วนร่วมจัดงานอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้ว เนื่องจากเล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาให้งาน GMS Fabric Expo ได้รับการยกระดับเป็นงานไมซ์ในระดับภูมิภาค และปรากฎอยู่ในปฏิทินเทศกาลระดับนานาชาติ และเล็งเห็นถึงศักยภาพของจังหวัดอุดรธานี ที่พร้อมต่อการเป็นไมซ์ซิตี้ในอนาคต ด้วยความโดดเด่นของจังหวัดในแง่ยุทธศาสตร์ที่ตั้ง เป็นศูนย์กลางทางการค้าและการคมนาคมระหว่างประเทศ การจัดงานดังกล่าวจะก่อให้เกิดการเชื่อมโยงในเชิงพาณิชย์ระหว่างประเทศลุ่มน้ำโขง คือ ไทย สปป.ลาว เวียดนาม เมียนมา และจีน โดยแต่ละประเทศมีโอกาสได้ถ่ายทอดอัตลักษณ์ของตัวเอง นำเสนอจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม สะท้อนให้เห็นถึงการสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและการบริการใหม่ สามารถกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กันไป​

ทีเส็บ ได้เข้าไปช่วยยกระดับความสำคัญทางด้านธุรกิจให้แก่งานเพิ่มมากขึ้น ด้วยการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ หรือ Business Matching สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นที่มาแสดงสินค้าในงาน ได้พบกับกลุ่มผู้ซื้อที่มีศักยภาพที่ ทีเส็บ เชิญเข้าร่วมงานกว่า 10 ราย ซึ่งผู้ซื้อเองจะได้ลงพื้นที่เพื่อชมสินค้า พูดคุยเจรจาถึงโอกาสความเป็นไปได้ในการนำไปต่อยอดทางธุรกิจ นอกจากนี้ ทีเส็บ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการขายท้องถิ่น จึงได้สนับสนุนการจัดทำการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ประกอบการขาย มุ่งหวังให้ผู้ประกอบการได้รับทราบแนวทางการปฎิบัติงานจริงในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจ ผ่านการจำลองการเจรจาธุรกิจแบบมาตรฐาน เพื่อให้กิจกรรมการเจรจาธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 1 มีนาคม นี้ สัมฤทธิ์ผลสูงสุด ขณะเดียวกัน ทีเส็บ ยังจะเข้าไปทำวิจัยและเก็บจำนวนสถิติผู้เข้าร่วมงาน ทำข้อมูลวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจ และเชิงสังคม เพื่อให้ได้ข้อมูลมาพัฒนาการจัดงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดในปีต่อไป เพิ่มจำนวนผู้ประกอบการทั้งฝั่งซื้อและขายให้มีสัดส่วนของต่างประเทศเข้ามามากขึ้น การจัดงานครั้งนี้ จึงนับเป็นเวทีสำคัญในการนำเสนอ พัฒนาการให้บริการสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ของจังหวัดอุดรธานีให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น”

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday945
mod_vvisit_counterYesterday33989
mod_vvisit_counterAll days91549097

We have: 324 guests online
Your IP: 3.228.11.9
 , 
Today: Aug 13, 2020

6094096