Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Hot News เคทีซีควงแขนวีซ่า ขยายเครือข่ายการให้บริการ KTC VISA QR Code
เคทีซีควงแขนวีซ่า ขยายเครือข่ายการให้บริการ KTC VISA QR Code PDF Print E-mail
Friday, 13 April 2018 09:00

เคทีซีควงแขนวีซ่าพัฒนาระบบการชำ ระเงิน KTC VISA QR Code ต่อเนื่อง รองรับพฤติกรรมสมาชิกที่ปรับเปลี่ ยนไปในสังคมไร้เงินสด ล่าสุดจับมือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เปิดตัวบริการ KTC VISA Scan to Pay @ Major Cineplex ขยายจุดให้บริการการชำระเงินในรู ปแบบ QR Code บัตรเครดิตให้เพิ่มมากขึ้น อัดโปรโมชั่นสแกนเพื่อจ่ายผ่านบั ตรเครดิตเคทีซี วีซ่า ด้วย     โมบายแอปพลิเคชั่น TapKTC เพื่อซื้อบัตรเข้าชมภาพยนตร์ 1 ใบ รับฟรี คอมโบ เซ็ต (ป๊อปคอร์น และน้ำอัดลม) 1 ชุด มูลค่า 215 บาท ระหว่างวันที่ 5 – 30 เมษายน 2561  ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ที่ ร่วมรายการ หวังกระตุ้นให้สมาชิกได้มีประสบ การณ์การชำระเงินผ่าน KTC VISA QR Code ที่สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว

นายธศพงษ์ รังควร ผู้อำนวยการ – ธุรกิจบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เคทีซีให้ความสำคัญกับการพัฒนา แอปพลิเคชั่น TapKTC ให้มีฟีเจอร์ที่ตอบสนองความต้อง การของสมาชิกในยุคสังคมไร้เงินส ดให้ได้มากที่สุด ปัจจุบัน เคทีซีได้พัฒนาบริการรับชำระค่า สินค้าและบริการด้วยบัตรเครดิตผ่ าน KTC QR Code ซึ่งเป็นบัตรเครดิตรายแรกและราย เดียวที่สามารถตอบสนองการใช้ งานได้ทั้งผู้ถือบัตรเครดิ ตและร้านค้า โดยได้รับการอนุมัติเข้า Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งแต่ป ลายปีที่ผ่านมา และมีสมาชิกทำรายการผ่าน KTC QR Code Payment ในพื้นที่ทดลองให้บริการเป็นที่ น่าพอใจ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา เคทีซีได้จับมือกับวีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) เปิดให้บริการ KTC VISA Scan to Pay Cross Boarder  เพื่อให้บริการกับนักธุรกิจ หรือสมาชิกที่ต้องเดินทางใช้จ่า ยในต่างประเทศไปแล้ว ในวันนี้ เคทีซีและวีซ่าจึงมองโอกาสในการ ขยายจุดให้บริการ KTC VISA Scan to Pay เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีโอ กาสทดลองใช้ และมีประสบการณ์ตรงกับช่องทางกา รชำระเงินแบบใหม่ในขอบเขตที่กว้ างขึ้น จึงได้ร่วมมือกับ เมเจอร์              ซีนีเพล็กซ์ ผู้นำในธุรกิจโรงภาพยนตร์ที่มีก ารปรับรูปแบบการชำระเงินผ่านตู้ E-Ticketing ที่สามารถรองรับการชำระเงินผ่าน KTC VISA QR Code บัตรเครดิตได้เป็นที่เรียบร้อย จัดแคมเปญการตลาดพิเศษเพื่อจูงใ จให้สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี วีซ่า ได้มาทดลองใช้รูปแบบการชำระเงิน ดังกล่าว”

“สำหรับสิทธิพิเศษที่เคทีซีจัด เตรียมให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเค ทีซี วีซ่า ที่มาใช้บริการ KTC VISA QR Code ผ่านตู้ E-Ticketing ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์  22 สาขาที่ร่วมรายการ เพียงสมาชิกสแกน QR Pay ด้วยโมบายแอปพลิเคชั่น TapKTC เพื่อชำระเงินค่าบัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง (ต่อรายการ) ผ่านบัตรเครดิต KTC VISA ทุกประเภท รับฟรี! Combo Set  1 ชุด (ประกอบด้วยป๊อปคอร์น ขนาด 64 ออนซ์ และน้ำอัดลมขนาด 32 ออนซ์) มูลค่า 215 บาท ระหว่างวันที่ 5 – 30 เมษายน 2561”

นายสุริพงษ์ ตันติยานนท์ ผู้จัดการวีซ่าประจำประเทศไทย บริษัท วีซ่า อินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “วีซ่ายังคงให้ความสำคัญกับการพั ฒนาระบบเน็ตเวิร์คอย่างต่อเนื่ องเพื่อเป็นตัวกลางให้ผู้ออกบั ตร (Issuer) และผู้รับบัตร (Acquirer) สามารถเชื่อมต่อระบบการชำระเงิน ถึงกันได้ด้วยมาตรฐานระดับสากล สำหรับเคทีซีถือเป็นบัตรเครดิตร ายแรกที่เปิดใช้ระบบการชำระเงิน QR Code ผ่านบัตรเครดิต และเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ก็เป็นพันธมิตรธุรกิจโรงภาพยนตร์ รายแรกเช่นกันที่ได้พัฒนาตู้ E-Ticketing ให้มีประสิทธิภาพรองรับการใช้ QR Code จากแหล่งเงินในรูปแบบของบัตรเคร ดิตได้ วีซ่าจึงเห็นโอกาสในการร่วมมือกั นครั้งนี้ เพื่อขยายจุดรองรับการใช้ KTC VISA QR Code ไปถึงกลุ่มผู้บริโภคที่กว้างขึ้ น และสร้างความคุ้นชินกับรูปแบบกา รชำระเงินใหม่ๆ ในสังคมไร้เงินสด ”

นายนิธิ พัฒนภักดี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายสื่อโฆษณา บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ธุรกิจโรงภาพยนตร์ได้มีการปรับ ตัวเพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้บริ โภคที่เปลี่ยนไปในยุคดิจิทัล ปัจจุบันเมเจอร์ฯ ได้ก้าวเข้าสู่ยุคเมเจอร์ 5.0 นำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้สร้างประสบการณ์ในการช มภาพยนตร์มากกว่าเดิม เริ่มตั้งแต่การเปลี่ยนเทคโนโลยี การฉายภาพยนตร์จากฟิล์มเป็นดิจิ ทัล เป็นเลเซอร์โปรเจ็กเตอร์ และอนาคตในระบบแอลอีดี อีกทั้งเปลี่ยนรูปแบบการขายบัตร ชมภาพยนตร์ จากเดิมขายบัตรฯ ด้วยมือ เข้าสู่สังคมไร้เงินสดด้วยการซื้อบัตรฯ ผ่านตู้จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์อั ตโนมัติ E-Ticketing โดยลูกค้าสามารถซื้อบัตรชมภาพยน ตร์ เลือกรอบฉาย และที่นั่งได้ด้วยตัวเอง ในส่วนของตู้ E-Ticketing ได้เริ่มติดตั้งไปแล้ว 132 สาขา 700 ตู้ รองรับแคมเปญ KTC VISA Scan to Pay จำนวน 22 สาขา ซึ่งได้รับการอนุมัติเข้า Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นที่เ รียบร้อยแล้ว สำหรับความร่วมมือกับเคทีซี และวีซ่าในครั้งนี้ เป็นอีกก้าวหนึ่งของเมเจอร์ในกา รพัฒนาฟีเจอร์ของ E-Ticketing ให้สามารถรับการชำระเงินผ่าน QR Code บัตรเครดิตรายแรกในประเทศไทย เพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้บริโภคไ ด้มีโอกาสเลือกแหล่งที่มาของเงิ นที่ไม่จำกัดเฉพาะธุรกรรมผ่ านระบบพร้อมเพย์ ลูกค้าก็จะได้รับความสะดวกสบายด้วยการทำรายการซื้อบัตรภาพยนตร์ที่ ตู้  E-Ticketing ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น TapKTC และยิ่งคุ้มค่ากว่าด้วยสิทธิพิเ ศษที่มีให้เฉพาะลูกค้าของบัตรเค รดิตเคทีซี วีซ่าที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจ อร์อีกด้วย”

สำหรับตู้จำหน่านบัตรชมภาพยนตร์ อัตโนมัติ E-Ticketing  ที่เข้าร่วมแคมเปญ KTC VISA Scan to Pay จำนวน 22 สาขา ประกอบด้วย เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน / เอสพลานาด รัชดา ซีนีเพล็กซ์ / เซ็นทรัล พระราม 2 / บิ๊กซี สุขสวัสดิ์ / พรอมานาด ซีนีเพล็กซ์ / เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ / เมกา ซีนีเพล็กซ์ /     ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต / เมเจอร์ รังสิต / แฟชั่น ไอส์แลนด์ / ซีคอน บางแค / เอสพรานาด ซีนีเพล็กซ์    งามวงศ์วาน - แคราย / อีสต์วิลล์ ซีนีเพล็กซ์ / เมเจอร์บางกะปิ / เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า / เมเจอร์ ปิ่นเกล้า / โลตัส บางใหญ่ / เมเจอร์ สุขุมวิท / เมเจอร์ บางแค / เมเจอร์ บางนา / เมเจอร์ แจ้งวัฒนะ และพารากอน ซีนีเพล็กซ์

“เคทีซีหวังว่าบริการ “KTC VISA Scan to Pay @ Major  Cineplex” จะเป็นทางเลือกใหม่สำหรับช่องทา งการชำระเงินของสมาชิกบัตรเครดิ ตเคทีซี วีซ่า ที่พร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และทดลองประสบการณ์ใหม่ๆ  นอกจากนี้ เคทีซียังคงเดินหน้าพัฒนาแอปพลิ เคชั่น TapKTC อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สมาชิกได้รับความสะดวก ปลอดภัย และตอบโจทย์การใช้ชีวิตในยุคสัง คมไร้เงินสด รวมถึงการคัดสรรกิจกรรมส่งเสริม การตลาดเพื่อเชิญชวนให้สมาชิกโห ลดแอปฯ TapKTC  และทดลองใช้ฟีเจอร์ต่างๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือเพิ่มมากขึ้น ” นายธศพงษ์กล่าวทิ้งท้าย

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday519
mod_vvisit_counterAll days519

We have: 518 guests online
Your IP: 3.215.182.36
 , 
Today: Dec 12, 2019

6105568