Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Hot News กรุงไทยร่วมพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า สร้างชุมชนเข้มแข็งสู่ความยั่งยืน
กรุงไทยร่วมพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า สร้างชุมชนเข้มแข็งสู่ความยั่งยืน PDF Print E-mail
Wednesday, 12 June 2019 22:52

นายวิชัย อัศรัสกร กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นมะม่วงและต้นกล้วย บนพื้นที่คุ้งบางกะเจ้านำร่องพื้นที่ 2.4 ไร่ จากพื้นที่รับผิดชอบ 11.05 ไร่ ร่วมพัฒนาพื้นที่สีเขียว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโครงการ OUR Khung Bang Kachao ตามพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ให้พื้นที่คุ้งบางกะเจ้าคืนสู่ความยั่งยืน

นายวิชัย อัศรัสกร เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงไทยตระหนักถึงความสำคัญของพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ซึ่งครอบคลุมพื้นที่สีเขียวผืนสำคัญขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ มีความโดดเด่นทางระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์  แต่จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกและของประเทศ ทำให้เกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นในหลายด้าน ธนาคารกรุงไทยจึงได้ร่วมกับ 34 องค์กรภาครัฐและเอกชน ที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายศาสตร์ ดำเนินโครงการ OUR Khung Bang Kachao  ภายใต้การกำกับของมูลนิธิชัยพัฒนา

“การพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ใช้รูปแบบสานพลังความร่วมมือ ใช้ความเชี่ยวชาญ องค์ความรู้ นวัตกรรมตลอดจนเทคโนโลยีจากแต่ละองค์กร ร่วมพัฒนาและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวอย่างเป็นองค์รวม เน้นการพัฒนาสู่ความยั่งยืน อย่างเข้าถึง เข้าใจ พัฒนา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ธนาคารกรุงไทย ซึ่งทำ CSR  ภายใต้แนวคิด กรุงไทยรักชุมชน จึงได้ร่วมเป็นคณะทำงานใน 3 ด้าน ได้แก่ คณะทำงานด้านพื้นที่สีเขียว คณะทำงานด้านการส่งเสริมอาชีพ และคณะทำงานด้านการพัฒนาเยาวชน การศึกษาและวัฒนธรรม โดยสนับสนุนทั้งด้านบุคลากรและเงินทุน รวมทั้งมีแผนงานที่ชัดเจนตลอดระยะเวลา 5 ปี”

นายวิชัย อัศรัสกร กล่าวต่อไปว่า ในการร่วมพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกระเจ้านั้น ธนาคารกรุงไทยจะนำโมเดลกรุงไทยรักชุมชนที่ทำร่วมกับชุมชนอื่นๆ ทั่วทุกภาคของประเทศ มาปรับใช้อย่างเหมาะสมกับพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ซึ่งประกอบด้วย 6 ชุมชน 13,209 ครัวเรือน 11 โรงเรียน และวัด 12 แห่ง โดยการให้ความรู้ทางการเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน การบริหารจัดการชุมชนและการมีส่วนร่วม การพัฒนาจุด Landmark ของชุมชนด้วย ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น การร่วมพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ มาตรฐานและกำลังการผลิต การสร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงภูมิทัศน์  การอบรมภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ตลอดจนการใช้สื่อ Social Media การนำเสนอและเทคนิคต่างๆ

“พนักงานธนาคารทุกคนภูมิใจที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่บางกะเจ้าสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยชุมชนมีส่วนร่วม ที่สำคัญเป็นสมบัติของคนไทยต่อไป เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ดำเนินการตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday44769
mod_vvisit_counterYesterday70118
mod_vvisit_counterAll days91737363

We have: 541 guests online
Your IP: 18.207.108.191
 , 
Today: Aug 15, 2020

6053384