Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Hot News “ศักดิ์สยาม ชิดชอบ”ไล่บี้เมกะโปรเจ็กต์คมนาคม
“ศักดิ์สยาม ชิดชอบ”ไล่บี้เมกะโปรเจ็กต์คมนาคม PDF Print E-mail
Saturday, 17 August 2019 21:43

“ศักดิ์สยาม” เร่งประชุมติดตามโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ เผย 8โครงการขนาดใหญ่ยังมีลุ้น

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังประชุมติดตามโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของกระทรวงคมนาคมที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการ โดยมี นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน นายจิรุตม์ วิศาลจิตร และนายสมัย โชติสกุล รองปลัดกระทรวงคมนาคม และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมการประชุม

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี สำนักงบประมาณเห็นควรมอบให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) พิจารณากรณีคู่มือการกำหนดเงินค่าทดแทนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ของกระทรวงคมนาคม สอดคล้องตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 หรือไม่ ซึ่งกระทรวงคมนาคมจะเร่งหารือกับ สคก. เพื่อให้ได้ข้อสรุป รวมทั้งประมวลความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาโดยเร็วต่อไป

2. โครงการจัดหาเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (บกท.) จำนวน 38 ลำ ซึ่ง บกท. จะดำเนินการจัดซื้อจากบริษัทโบอิ้งและบริษัทแอร์บัส และได้กำชับให้ บกท. ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในอนาคต และไม่เป็นภาระงบประมาณ

3. โครงการติดตั้งระบบโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จะติดตั้งสถานีโทรคมนาคมให้ครอบคลุมสถานีรถไฟทั่วประเทศและศูนย์โทรคมนาคม วงเงิน 2,055.1980 ล้านบาท ได้สั่งการให้ รฟท. ยืนยันการเสนอเรื่องให้ ครม. พิจารณาโดยเร็ว

4. โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มส่วนตะวันตก (บางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย) ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) อยู่ระหว่างเตรียมนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง ได้มอบให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ประสานงานกับ สคร. ในรายละเอียด ทั้งนี้ ในการก่อสร้างให้ รฟม.พิจารณาดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลโดยใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ รวมทั้งพิจารณาใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบในวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มากที่สุด

5. โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนครปฐม - ชะอำ ได้มอบให้ ทล. พิจารณาข้อคัดค้านของประชาชน ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่ และดำเนินการเรื่องที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยก่อนนำเสนอ ครม.

6. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ (ระยะที่ 2) จำนวน 7 โครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงปากน้ำโพ – เด่นชัย เด่นชัย – เชียงใหม่ ชุมทางถนนจิระ – อุบลราชธานี ขอนแก่น – หนองคาย ชุมพร – สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี – ชุมทางหาดใหญ่ – สงขลา และหาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ รฟท. รายงานว่าได้จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ สศช. แล้ว จึงให้ รฟท. รายงานกระทรวงฯ เพื่อแจ้ง สศช. อย่างเป็นทางการ ต่อไป

7. การทบทวนมติ ครม. เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 ที่อนุมัติให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ดำเนินโครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ จำนวน 3,183 คัน ซึ่ง ขสมก. จะถอนเรื่องเพื่อนำกลับไปพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของ ขสมก.ให้สูงขึ้นตามนโยบายการบูรณาการโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง เสนอ สศช. เพื่อนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. ต่อไป

8. ผลการคัดเลือกเอกชน ผลการเจรจา และร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการสรรหาเอกชนเพื่อร่วมลงทุนเป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ที่ลาดกระบังของ รฟท. ซึ่งปลัดกระทรวงคมนาคมได้กำหนดการประชุมร่วมกับหน่วนงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 จึงได้มอบให้ รฟท. สนุบสนุนข้อมูลและพิจารณาแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมให้ได้ข้อสรุปโดยเร็วต่อไป

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday398
mod_vvisit_counterAll days398

We have: 396 guests online
Your IP: 3.230.148.211
 , 
Today: Feb 26, 2020

6080936