Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Hot News อพท.พัฒนาเกม3มิติ หวังใช้นวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
อพท.พัฒนาเกม3มิติ หวังใช้นวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว PDF Print E-mail
Thursday, 10 October 2019 08:01

อพท. ส่งเกม 3 มิติ สร้างการรับรู้เมืองโบราณอู่ทอง ดึงนักท่องเที่ยวตามรอยเข้าพื้นที่ชุมชนในพื้นที่พิเศษ อพท. พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว โครงการ ชิม ชอป ใช้ มั่นใจช่วยกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชน ล่าสุดนำนวัตกรรมมาขับเคลื่อนการทำงาน สนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0  จับมือมหาวิทยาลัยศิลปากร พัฒนาเกม 3 มิติ Wars of Scramble U-Thong Kingdom :  หรือ WOS  สร้างการรับรู้แหล่งท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทอง แหล่งอารยธรรมทวารวดี  หวังดึงเยาวชน คนเล่นเกม เที่ยวตามรอยฉากในเกมที่มีอยู่จริงทุกสถานที่

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า  จากโครงการ ชิม ชอป ใช้ ของรัฐบาล ในส่วนความรับผิดชอบของ อพท. ได้เตรียมความพร้อมให้กับชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบ  เพื่อรองรับมาตรการดังกล่าว โดยสนับสนุนให้แหล่งท่องเที่ยวชุมชนยื่นจดทะเบียนแอพพลิเคชั่นถุงเงิน เพื่อที่จะสามารถออกใบเสร็จรับเงินให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชน ได้นำไปยื่นขอส่วนลด เป็นต้น และมอบหมายให้ทุกสำนักงานพื้นที่พิเศษถือเป็นนโยบาย โดยต้องมีการจัดอบรมวิธีดำเนินการให้ชุมชนออกใบเสร็จรับเงินให้นักท่องเที่ยวได้เป็นผลสำเร็จ นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวลงทะเบียนเดินทางออกนอกภูมิลำเนา ยังสามารถเลือกเดินทางเข้าพักในโรงแรมที่ผ่านมาตรฐาน Green Hotel  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ อพท. สนับสนุนผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่พิเศษจัดทำมาตรฐานนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   ซึ่งโครงการชิม ชอป ใช้ จะเป็นส่วนหนึ่งของการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวลงสู่ชาวบ้านและชุมชน

และเพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ที่ต้องการให้ภาครัฐนำนวัตกรรมมาขับเคลื่อนการทำงานและมีผลกระทบเชิงบวกกับเศรษฐกิจไทย อพท. จึงได้ร่วมมือกับคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรพัฒนาเกมประเภท MOBA ในรูปแบบเกม 3 มิติ ผ่านเกมบนมือถือ Wars of Scramble U-Thong Kingdom : WOS หรือสงครามแห่งการแย่งชิงอาณาจักรอู่ทอง ด้วยแอพพลิเคชั่น ในระบบปฎิบัติการในระบบ IOS  และAndroid เพื่อสร้างการรับรู้เมืองโบราณอู่ทองให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวมากขึ้น

“คาดว่าจะเปิดให้คนทั่วไปดาวน์โหลดเกมดังกล่าวได้ราวต้นปี 2563 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบระบบช่วงสุดท้าย ซึ่งที่ผ่านมา อพท. ได้ทดสอบการเล่นเกม WOS กับกลุ่มเป้าหมาย เช่น เยาวชน ประชาชน และนักศึกษาตามมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับผลตอบรับดี และเกือบทุกคนชื่นชอบเนื้อหาในเกมดังกล่าว”

นายทวีพงษ์ กล่าวอีกว่า การนำนวัตกรรมมาพัฒนาสื่อดิจิทัลเสริมสร้างคุณค่าในแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ได้อย่างไม่น่าเบื่อและเป็นไปตามตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเยาวชน และคนรุ่นใหม่ ให้รับรู้ถึงประวัติศาสตร์และความเป็นมาของพื้นที่อู่ทองที่เป็นแหล่งอารยธรรมสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองหลวงอาณาจักรทวารวดีที่มีการขุดค้นพบโบราณสถานและโบราณวัตถุที่แสดงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต กว่า 2,000 ปี

เกมทั้งหมด มี 4 ฉาก เดินเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับอาณาจักรอู่ทอง ดังนั้นฉากในเกม WOS ที่นักท่องเที่ยวเป้าหมายจะได้เห็น จะประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง หรือ อพท. 7 เข้าไปพัฒนา เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถตามรอยเส้นทางเกมสัมผัสวิถีชุมชนผ่านกิจกรรม ONE DAY TRIP ภายใต้แนวคิด “อู่ทองเรียนรู้ อู่ทองลองสัมผัส”  โดยเริ่มต้นจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอู่ทองสถานที่รวบรวมศิลปวัตถุโบราณ ที่ขุดค้นพบได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งบ่งชี้ว่าเมืองอู่ทองมีความรุ่งเรืองตั้งแต่ก่อนยุคประวัติศาสตร์ โดยหลักฐานชิ้นสำคัญคือพระธรรมจักรที่ขุดพบได้ในที่แห่งนี้เป็นธรรมจักรที่มีความสมบูรณ์ที่สุด จึงนำมาเป็นหัวใจหลักของการจัดทำเกม WOS  และต่อเนื่องไปยังจุดเช็คอินที่เป็นฉากในการจัดทำเกมทั้ง 4 ฉาก ประกอบด้วย ฉากอุทยาน พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นอุทยานทางพระพุทธศาสนามีองค์พระพุทธรูปแกะสลักจากภูเขา  สวนหินพุหางนาคเป็นสวนหินธรรมชาติดึกดำบรรพ์ มีตำนานเล่าว่าเป็นเมืองลับแลจึงได้นำมาเป็นฉากของชนเผ่าเมืองลับแล ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศผจญภัย (แอดแวนเจอร์ ) วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม เป็นวัดสมัยทวารวดีประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ มีพิพิธภัณฑ์ชุมชน แสดงถึงวิถีของชาวไทยพวน และยังมีประเพณีลอยกระทงสวรรค์แห่งเดียวในประเทศไทย

“เกม WOS จะเป็นช่องทางการรับรู้พื้นที่เมืองโบราณอู่ทอง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพ และเมื่อเกิดการเดินทางตามรอยเกม ซึ่งจะคล้ายๆ กับ การเดินทางเที่ยวตามรอยฉากในภาพยนต์ต่างๆ ผลที่ได้รับ คือชุมชนที่ อพท. พัฒนาไว้ในพื้นที่จะได้มีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยว เกิดมีรายได้จากการเข้ามาทำกิจกรรมการท่องเที่ยว และการจับจ่ายของที่ระลึกของนักท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ยังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์จากเนื้อหาในเกม สู่การเห็นของจริง เพื่อการจดจำที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นฉากอยู่ในเกม แล้วนั้น อู่ทองยังมีกิจกรรมการท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชุมชน “วนเกษตรชุมชนดงเย็น” และกิจกรรมการทำยาดมหัวโตบ้านป้าต้อย”

ดร. สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง หรือ อพท. 7 กล่าวว่า เป้าหมายการพัฒนาเกมของพื้นที่พิเศษอู่ทองเอพพิโซด 1( Episodes I ) จะเป็นต้นแบบ หรือ เฟสแรก ที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อจัดทำเกมลักษณะ MOBA เพิ่มขึ้น เป็นเอพพิโซด 2  ซึ่งจะทำเป็นภาค ของประวัติศาสตร์อยุธยา ช่วงสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในการกอบกู้เอกราชอาณาจักรอยุธยา  และต่อเนื่องไปถึงเอพพิโซด 3 เป็นภาคประวัติศาสตร์สุโขทัย ซึ่งการพัฒนาทั้ง 3 เอพพิโซด จะมีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมลักษณะ “อะคาเดมี่”  โดยร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)  โดยจะเชิญสตาร์ทอัพและนักพัฒนามาถ่ายทอดความรู้และเทรนนิ่งให้กับเยาวชนและผู้ที่สนใจเข้าสู่อุตสาหกรรม E-Sport  ขณะเดียวกันในอนาคตจะร่วมมือกับภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเกมเข้ามาร่วมดำเนินการเพื่อจัดทำการตลาด เพื่อสร้างโอกาสของอุตสาหกรรม และสร้างรายได้จากเกม เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดในพื้นที่อื่นๆ ซึ่งปัจจุบัน อพท. 7 ได้พัฒนาชุมชนไปแล้ว จำนวน 25 ชุมชน 2563 จะมีการขยายพื้นที่เชื่อมโยงไปยังชุมชนอื่นๆ ที่ให้ความสำคัญ การนำวรรณกรรม ขุนช้าง ขุนแผน และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มาขยายพื้นที่ท่องเที่ยวโดยชุมชนครอบคลุมพื้นที่ของ จ.สุพรรณบุรี  โดยยังต้องคงวิถีชีวิตและประเพณีดั้งเดิม ควบคู่ไปกับการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday586
mod_vvisit_counterYesterday54681
mod_vvisit_counterAll days94503734

We have: 570 guests online
Your IP: 3.235.101.50
 , 
Today: Oct 02, 2020

6088952