Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Hot News เอ็มเอฟซี ออกกองทุนตราสารหนี้ SMART-PLUS
เอ็มเอฟซี ออกกองทุนตราสารหนี้ SMART-PLUS PDF Print E-mail
Wednesday, 15 January 2020 10:56

เอ็มเอฟซี ส่งกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม พลัส หรือ SMART-PLUS ลงทุนตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ โดยลงทุนต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามสภาวการณ์

นายสดาวุธ เตชะอุบล รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เอ็มเอฟซี เปิดการเสนอขายครั้งแรกของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม พลัส หรือ SMART-PLUS ตั้งแต่วันนี้ – 29 ม.ค. 63 ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ (หน่วย CIS ) หลักทรัพย์อื่นหรือทรัพย์สินอื่นที่เสนอขายทั้งในและต่างประเทศ โดยจะลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามความเหมาะสม และสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยกองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated securities) ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

บลจ.เอ็มเอฟซี มีมุมมองบวกต่อการลงทุนตราสารหนี้ทั้งไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะตราสารหนี้ในภูมิภาคเอเชีย  ดัชนีหุ้นกู้เอเชียให้ผลตอบแทนส่วนเพิ่มในรูปของ Yield Spread สูงกว่าดัชนีหุ้นกู้สหรัฐหรือยุโรปที่มีอันดับความน่าเชื่อถือใกล้เคียงกัน  ดัชนีหุ้นกู้เอเชียมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงสูงกว่า การกระจายลงทุนในตราสารหนี้เอเชียโดยมีอันดับความน่าเชื่อถือโดยเฉลี่ย ในระดับ Investment Grade  มี Yield Spread ที่น่าสนใจ และมีความสัมพันธ์กับตราสารหนี้ทั่วโลกค่อนข้างต่ำ น่าจะให้ผลตอบแทนสุทธิ (หลังหักภาษีดอกเบี้ย) ที่ดี ในภาวะดอกเบี้ยของไทยอยู่ในระดับต่ำ สำหรับตราสารหนี้ในประเทศ กองทุนเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่ลงทุนได้ โดยให้น้ำหนักการลงทุนกับผู้ออกตราสารที่มีแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือที่ดีและมีผลประกอบการของบริษัทที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักลงทุนได้รับอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากส่วนชดเชยความเสี่ยงในช่วงสภาวะที่อัตราดอกเบี้ยไทยทรงตัวในระดับต่ำ และจำกัดความเสี่ยงด้านเครดิตในช่วงเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

กองทุน SMART-PLUS เหมาะกับผู้ที่สามารถลงทุนได้ในระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป และต้องการผลตอบแทนมากกว่ากองทุนตราสารหนี้ในประเทศ โดยกระจายการลงทุนไปยังตราสารหนี้ต่างประเทศ แต่ไม่ต้องการรับความเสี่ยงมากนัก ผู้ลงทุนจะมีโอกาสได้รับกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น (Capital Gain) เมื่อขายคืนหน่วยลงทุนในราคาที่สูงกว่าราคาซื้อ ซึ่งมาจากผลตอบแทนที่กองทุนได้รับจากดอกเบี้ยของตราสารหนี้ และมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของตราสารที่ลงทุน โดยเป็นผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับต่ำถึงปานกลางจากการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ และต้องการสภาพคล่องสูง มีนโยบายจ่ายปันผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

สำหรับผู้สนใจสามารถลงทุนขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกได้ตั้งแต่ 10,000 บาท และมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป 1,000 บาท ทั้งนี้ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก กองทุนเปิด SMART-PLUS จะเปิดให้ซื้อขายหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ. 63  เป็นต้นไป โดยสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการและขายคืนได้ทุกวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงานของกองทุนหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 สาขาแจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขาขอนแก่น โทร.043-204-014-16 สาขาเชียงใหม่ โทร. 0-5321-8480-82 สาขาระยอง โทร. 033-100-340 สาขาหาดใหญ่ โทร. 074-232-324 - 25 หรือที่ www.mfcfund.com

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday473
mod_vvisit_counterAll days473

We have: 473 guests online
Your IP: 34.204.200.74
 , 
Today: Jan 23, 2020

6083032