Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Hot News คปภ.เผยโฉม“ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท นิวนอร์มอลพลัส”
คปภ.เผยโฉม“ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท นิวนอร์มอลพลัส” PDF Print E-mail
Thursday, 10 December 2020 08:18

คปภ. เผยโฉม “ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท นิวนอร์มอลพลัส” คุ้มครอง “อุบัติเหตุ-โควิด-19” เป็นของขวัญปีใหม่ ส่งท้ายปีชวด • ผนึกกำลังบริษัทประกันภัย - ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ด้านสินค้าอุปโภคบริโภค และบริการ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน ในช่วงเทศกาลหยุดยาวและสถานการณ์โควิด-19

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. มีมาตรการเชิงรุกในการส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยง และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและพัฒนาช่องทางการจำหน่าย เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้เอาประกันภัยให้ได้รับความคุ้มครองที่ตรงกับความต้องการด้วยเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัยอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ตั้งแต่ ปี 2556 อาทิ การประกันภัย 200 การประกันภัย100 และ การประกันภัย 222 และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการทำประกันภัยรายย่อยอย่างแพร่หลายและขยายตัวในวงกว้างมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการยกระดับการพัฒนาช่องทางการเข้าถึงระบบประกันภัย และตอบโจทย์ความต้องการด้านการประกันภัยของประชาชน โดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยงในการเดินทางท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสำคัญที่มีวันหยุดต่อเนื่อง เช่น เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ จึงได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่อยอดเพิ่มขึ้น โดยให้การคุ้มครองในระยะเวลา 30 วัน เบี้ยประกันภัยไม่สูง มีความคุ้มครองชัดเจนไม่ซับซ้อน สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกกลุ่ม ได้แก่ ประกันภัย 10 บาท ประกันภัย 10 บาท พลัส และประกันภัย 7 บาท โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ และได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการ รวมถึงประชาชนเป็นอย่างดี

เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า จากสถิติในปี 2561 มีผู้ทำประกันภัยมากกว่า 2 ล้านราย/ปี และปี 2562 มากกว่า 1.3 ล้านราย/ปี ดังนั้น สำหรับเทศกาลปีใหม่ 2564 จึงได้นำแนวคิดและรูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัย 10 บาทพลัส มาต่อยอดพัฒนาให้เป็นกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท นิวนอร์มอลพลัส (ไมโครอินชัวรันส์) หรือเรียกชื่อว่า “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท นิวนอร์มอลพลัส” โดยเพิ่มความคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 10 บาท เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในสถานการณ์ที่ทุกประเทศทั่วโลก ยังคงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท นิวนอร์มอลพลัส จะให้ความคุ้มครองหลักๆ คือ กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ มือ เท้า สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกายและ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จะได้รับความคุ้มครอง 100,000 บาท กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะมือ เท้า สูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จะได้รับความคุ้มครอง 50,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 14 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย) จะได้รับความคุ้มครองจำนวน 5,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ้างพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์ค้ำยันต่าง ๆ (ยกเว้นไม้ค้ำยัน) รถเข็นผู้ป่วยอวัยวะเทียมภายนอกร่างกาย ค่ารักษาพยาบาลโดยแพทย์ทางเลือก (Alternative medicine) การฝังเข็ม จะได้รับความคุ้มครอง 5,000 บาท นอกจากนี้ ยังได้รับคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบ “เจอ-จ่าย-จบ” จำนวนเงินเอาประกันภัย 3,000 บาท (เมื่อพ้นกำหนด 14 วัน นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย และไม่คุ้มครองถึงสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย) โดยมีเงื่อนไขการรับประกันภัยที่สำคัญ คือ ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย ระยะเวลาเอาประกันภัย 30 วัน และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย โดยเริ่มจำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 31 มกราคม 2564

ทั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท นิวนอร์มอลพลัส” เป็นที่รู้จักของสาธารณชนในวงกว้าง และประชาชนสามารถเข้าถึงการทำประกันภัยประเภทนี้ได้ สำนักงาน คปภ. จึงได้จัดงานเปิดตัว “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท นิวนอร์มอลพลัส” เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม Auditorium C ASEAN อาคารไซเบอร์เวิลด์ ชั้น 10 ถนนรัชดาภิเษก โดยมีนางสาวภูริตา สุปินชุมภู หรือ น้องน้ำหวาน ดาราชื่อดัง มาร่วมงานเปิดตัวกรรมธรรม์ฯ ในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดบูธนิทรรศการความรู้ด้านการประกันภัย และกิจกรรมเล่นเกม ชิงรางวัลต่าง ๆ มากมาย จากสำนักงาน คปภ. บริษัทประกันภัย และนายหน้าประกันภัยนิติบุคคล ที่ได้รับรางวัลส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2562

เลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่า การจัดทำกรมธรรม์ประกันภัย 10 บาท นิวนอร์มอลพลัส ครั้งนี้ ถือเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนคนไทยที่ได้นำผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีราคาถูกมาพัฒนาต่อยอดและเพิ่มความคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบ “เจอ-จ่าย-จบ” เพื่อขยายฐานการประกันภัยให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้น ในราคาที่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถซื้อเพื่อมอบความคุ้มครองให้กับพนักงานลูกจ้างของตน รวมทั้งลูกค้าผู้มีอุปการคุณ ซึ่งขณะนี้ ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ด้านสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชน เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว จำนวน 20 แห่ง ได้แก่ ธนาคารไทยพาณ

+++++++++++++++++++++++++++++++++

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Comments

avatar Bernard
0
 
 
Hello! I wish too say that this post is awesome, great written and come with approximately all
important infos. I’d like to look extra posts like this!

:)

Also vissit my web-site ... http://Pclub.cc/home.php?mod=space&uid=34716&do=profile&from=space" rel="nofollow" target="_blank">μηνυματα τηλεφωνητη
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Bettye
0
 
 
What’s up, I wisxh forr to subscribe for this blog to take most recent updates, so where can i do it please
help out.

Here is my web blog - professional carpet cleaning services (Jose)
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Enriqueta
0
 
 
Hello, after reading this amazing article i aam aas well
happy too share myy familiarity here with mates!

my website personal injury Lawyer Dallas
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Leo
0
 
 
It’s not my first time to ggo to see thiis
web page, i am visiting this web site very often and take good facts from here.


my web blog ... http://Xiuwushidai.cn/home.php?mod=space&uid=363491&do=profile" rel="nofollow" target="_blank">security cameras
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Sherman
0
 
 
Wow, this article is nice, mmy sister iis analyzing such things, so
I am going to inform her.

Look at mmy web-site :: real estate tax lawyer
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday312
mod_vvisit_counterAll days312

We have: 312 guests online
Your IP: 18.210.12.229
 , 
Today: Feb 27, 2021

6239856