Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Hot News บลจ.กรุงไทยขายกองทุนทริกเกอร์8%ใน8เดือน
บลจ.กรุงไทยขายกองทุนทริกเกอร์8%ใน8เดือน PDF Print E-mail
Tuesday, 05 June 2012 17:19

นายสมชัย บุญนำศิริ กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงไทย เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทย 8%ทริกเกอร์ ฟันด์ 6 ( K–TRIGGER 6)ในวันที่ 6 -14 มิ.ย.55 มูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท เป็นกองทุนผสมแบบยืดหยุ่นที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน   ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้และเงินฝาก โดยผู้จัดการกองทุนสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0  ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในแต่ละช่วงเวลา

 

กองทุนมีเป้าหมายให้ผลตอบแทน 8 % ภายในระยะเวลา 8 เดือน ซึ่งจุดเด่นของกองทุนประเภทนี้ ทำให้การบริหารมีความคล่องตัว สามารถปรับลด หรือเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นสร้างผลตอบแทนในรูปแบบ Absolute return ทางกองทุนสามารถทะยอยขายเก็บสะสมกำไร และรอซื้อกลับในช่วงที่ตลาดเกิดการปรับฐาน

 

นายสมชัย กล่าวว่า บริษัทยังคงเป้าหมายของดัชนี  SET ปีนี้ไว้ที่ประมาณ 1,300 จุด ถึงแม้วิกฤตหนี้สาธารณะในยุโรป โดยเฉพาะกรีซได้กลับมาสร้างความกังวลให้กับนักลงทุนอีกครั้งหนึ่ง ส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยมีการปรับตัวลดลง แต่ความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงของตลาดน่าจะจำกัด เนื่องจากตลาดได้คาดการณ์ประเด็นดังกล่าวล่วงหน้าแล้ว ถือเป็นจังหวะดีที่จะเข้าไปลงทุน

 

ประกอบกับราคาน้ำมันในตลาดโลกเริ่มนิ่งมากขึ้น ซึ่งจะช่วยชะลอการปรับขึ้นของอัตราเงินเฟ้อในประเทศ ขณะที่พื้นฐานทางเศรษฐกิจของไทยเองยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี เห็นได้จากอัตราการขยายตัวของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไทยอยู่ในระดับ 25% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาคที่ระดับ 11.8%

 

ล่าสุดทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับคาดการณ์อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยใหม่อีกครั้งหนึ่ง จากเดิม 5.7% เป็น 6.0% หลังจากเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาฟื้นตัวได้เร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยเฉพาะภาคการผลิตที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมในช่วงปลายปีก่อน รวมถึงการลงทุนภาครัฐ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ และช่วยสร้างบรรยากาศการลงทุน น่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่ดีที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้

อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นอาจจะมีการปรับฐานบ้างเป็นบางช่วงในระหว่างทางที่จะถึงเป้าหมายดังกล่าว จากความกังวลถึงการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีน และปัญหาหนี้สาธารณะในยุโรปที่อาจจะยังคงมีผลกระทบต่อตลาดบ้างเป็นระยะ ๆ

 

กองทุน  KT–TRIGGER 6 ไม่กำหนดอายุโครงการ แต่หากภายในระยะเวลา 8 เดือน นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม  กองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่ 10.8000 บาท ขึ้นไป เป็นเวลา 3 วันทำการติดต่อกัน หรือเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 108 ของมูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท)และทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสด ทั้งหมดในสกุลเงินบาท ณ วันทำการใด บริษัทจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์  หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใน5 วันทำการ

 

ทั้งนี้  หากภายใน 8 เดือนนับจากวันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุนปรับตัวขึ้นไปไม่ถึง 10.80 บาทตามที่ได้กำหนดไว้ บริษัทจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยอัตโนมัติทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันสิ้นสุดอายุโครงการไปยังกองทุนเปิดผสมที่มีนโยบายเหมือนกับกองทุนเปิดกรุงไทย 8% ทริกเกอร์ ฟันด์ 6  และเปิดซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการถึง 15.30 น. โดยเริ่มจากสัปดาห์แรกถัดจากวันครบระยะเวลา 8 เดือน

 

นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดจำหน่าย 2 กองทุนตราสารหนี้ ทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 6 เดือน คุ้มครองเงินต้น 3(KTFIX6M3)ประเภท Roll Over อายุโครงการ 6 เดือน เสนอขายวันที่ 5-8 มิ.ย.55 เน้นลงทุนในพันธบัตรภาครัฐในประเทศ  และเงินฝากธนาคารพาณิชย์ทั้ง 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนประมาณ 2.80%ต่อปี

 

และกองทุนเปิดกรุงไทยธนทรัพย์ บี 37(KTSUPB37) อายุโครงการ 6 เดือน เสนอขาย 5-12 มิ.ย.55 มูลค่าโครงการ 3,000 ล้านบาท เน้นลงทุนในพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย เงินฝาก/ตราสารการเงินระยะสั้นธนาคารพาณิชย์ไทย ตั๋วแลกเงินบริษัทเอกชนไทย  และตราสารต่างประเทศ ประเภทเงินฝากประจำ Bank CIMB  Niaga Tbk, เงินฝากประจำ Union national  Bank(UNB), เงินฝากประจำ Abu Dhabi Commercial Bank(ADCB) และ MTN ออกโดย Banco Bradesco S.A.( BRADES )ผลตอบแทนประมาณการที่ 3.10%  ต่อปี

Comments

avatar Katyushka
0
 
 
Superb inartmfoion here, ol'e chap; keep burning the midnight oil.
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Michaelsmene
0
 
 
wh0cd548703 Buy Mebendazole
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Mikecof
0
 
 
Full Report loans online bad credit
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Mikecof
0
 
 
online payday loans for bad credit write my essay online
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Bennyporse
0
 
 
cialis
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Brettdow
0
 
 
hydrochlorothia zide viagra advair methotrexate
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Kennethrom
0
 
 
viagra soft
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Michaelsmene
0
 
 
lipitor cheapest generic cialis
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Billyvom
0
 
 
lipitor
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Alfredthugh
0
 
 
albuterol hydrochlorothia zide 12.5 mg tablets phenergan
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Mikecof
0
 
 
write my essay online online loans
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar JamesCof
0
 
 
payday loans online direct lenders only
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar JohnLof
0
 
 
https://paydayloans.us.org/ - payday loans online direct lender only
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar JohnLof
0
 
 
https://paydayloans.us.org/ - payday loans online
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar JohnLof
0
 
 
https://paydayloans.us.org/ - payday loans direct lenders
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar JohnLof
0
 
 
https://paydayloans.us.org/ - payday loans
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar JohnLof
0
 
 
https://essayonline.us.com/ - online homework help
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar JohnLof
0
 
 
https://freesexchat.us.com/ - cam porn
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar JohnLof
0
 
 
https://freesexchat.us.com/ - free sex chat
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar JohnLof
0
 
 
https://freesexchat.us.com/ - free sex chatting online
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar JamesLof
0
 
 
payday loans online online payday loan HTTP://ONLINELOANS.US.COM/ https://onlineloans.us.com/ - payday loans direct lenders
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Writers Online
0
 
 
essay writing service review homework for pre k Visit Website top essay writing services
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar JamesLof
0
 
 
buy an essay paper best essay writing services essay writing service https://essaywritingser vices.us.com - essay writing service
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Assignments Help
0
 
 
essay writing service how to write argument essay law essay writing service academic essay writers
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Buying An Essay
0
 
 
dissertation online writemyessay.us.com essay online HTTPS://WRITEMYESSAY.US.COM
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar JamesLof
0
 
 
free online sex chat adult cam sex chat https://freesexchat.us.com - free naked webcam
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar JamesLof
0
 
 
payday loans online payday loans online online payday loans no credit check https://bestpaydayloans online.us.com/ - monthly payday loans online
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Personal Loans
0
 
 
Read More loans online source best payday loan online
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar JamesLof
0
 
 
sex chat sex chat webcam porn sites https://sexchat.us.com - sex chat
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Loan Cash
0
 
 
direct lenders payday loan cash payday loans online
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Direct Lenders
0
 
 
click more Resources payday loan
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar JamesLof
0
 
 
online essay writing service write essay Our site https://essayonline.us.com - dissertation online
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar The Assignments
0
 
 
essays writing services essay writing service middle school homework homework research
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Assignment Define
0
 
 
online essays homework help online http://WriteMyEssay.us.com write essay online
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar JamesLof
0
 
 
payday loans online payday loans online no credit check paydayloans.us.org https://paydayloans.us.org/ - payday loans online direct lenders
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3757
mod_vvisit_counterYesterday31808
mod_vvisit_counterAll days69807496

We have: 281 guests online
Your IP: 54.81.108.205
 , 
Today: Oct 20, 2017

6949560