Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Hot News ไทยพาณิชย์ ออกมาตรการพิเศษช่วยเหลือลูกค้าน้ำท่วม
ไทยพาณิชย์ ออกมาตรการพิเศษช่วยเหลือลูกค้าน้ำท่วม PDF Print E-mail
Wednesday, 11 January 2017 21:50

ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์น้ำท่ วมในหลายจังหวัดภาคใต้ในขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อลูกค้ าประชาชนรวมถึงเศรษฐกิจในหลายพื้ นที่ ธนาคารไทยพาณิชย์จึงได้ ออกมาตรการพิเศษเพื่อช่วยเหลื อลูกค้าและผู้ที่ประสบอุทกภัย เบื้องต้นดำเนินมาตรการพั กชำระหนี้สำหรับลูกค้า ทั้งลูกค้าบุคคล และลูกค้าเอสเอ็มอี ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงการลดดอกเบี้ย และการขยายเวลาผ่อนชำระ สำหรับลูกค้าที่เข้าเกณฑ์ ของธนาคารฯ พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ ประสบอุทกภัยโดยเชิ ญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินเพื่ อบรรเทาความเดือดร้อน ผ่านบัญชีมูลนิธิสยามกัมมาจล-ไท ยพาณิชย์เพื่อผู้ประสบภัย เลขที่บัญชี 111-3-90911-5 โดยธนาคารฯ จะส่งมอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิ ธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และธนาคารฯ จะร่วมบริจาคสมทบมูลนิธิฯ อีก 1 ล้านบาท

 

นายอาทิตย์ นันทวิทยา  กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “จากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้ นในหลายจังหวัดภาคใต้นั้น ธนาคารฯ ตระหนักถึงความยากลำบากของผู้ที่ ประสบภัย โดยได้ออกมาตรการพิเศษเพื่อช่ วยบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้า ได้แก่ ลูกค้าสินเชื่อรายย่อย เช่น สินเชื่อเคหะ สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต สินเชื่อธุรกิจรายย่อย (SSME) ธนาคารฯ พิจารณามอบความช่วยเหลือ ได้แก่ 1) พักชำระหนี้เป็นเวลา สูงสุด 3 เดือน  2) ลดดอกเบี้ย 50-100 % แล้วแต่ประเภทของสินเชื่อ 3) ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระตั้งแต่ 2 เดือน ถึงสูงสุดไม่เกิน 5 ปี แล้วแต่ประเภทสินเชื่อ และลงทะเบียนภายในเดือนมิถุนายน 2560

 

สำหรับลูกค้าธุรกิจผู้ประกอบการ SME ธนาคารฯ มอบความช่วยเหลือให้ทั้งผู้ ประกอบการที่ได้รั บผลกระทบทางตรง คือ ทรัพย์สินของกิจการได้รั บความเสียหาย และผู้ประกอบการที่ได้รั บผลกระทบทางอ้อม คือ ทรัพย์สินของกิจการไม่ได้รั บความเสียหาย แต่ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ ตามปกติ ผ่านความช่วยเหลือ 5 มาตรการหลัก ได้แก่ 1) การพักชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ ยสูงสุด 6 เดือน 2) การพักชำระเงินต้นพร้ อมขยายระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุ ด 24 เดือน 3) ยกเว้นการเรียกเก็บดอกเบี้ยผิ ดนัดชำระ สำหรับลูกค้าที่ไม่ สามารถชำระเงินได้ตามกำหนด สูงสุด 30 วัน 4) เพิ่มวงเงินหมุนเวียนชั่ วคราวสำหรับเสริมสภาพคล่ องในการทำธุรกิจ สูงสุด 20% ของวงเงินหมุนเวียนเดิม หรือสูงสุด 10 ล้านบาท 5) เพิ่มวงเงินกู้สำหรับปรับปรุง ซ่อมแซม หรือซื้อทดแทนทรัพย์สินของกิ จการที่เสียหาย ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 7 ปี  ทั้งนี้ ลูกค้าผู้ประกอบการ SME ได้รับผลกระทบและเข้าเกณฑ์ที่ ธนาคารกำหนด สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลื อได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มีนาคม 2560

 

สำหรับลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารฯ จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิ ด เพื่อให้สอบถามและให้ความช่ วยเหลือในเรื่องต่างๆ ทันที ซึ่งพิจารณาตามความเหมาะสมทางธุ รกิจแต่ละราย ซึ่งอาจมีการพิจารณาเพิ่มวงเงิ นพิเศษเพื่อความจำเป็นเร่งด่วน หรือ การยืดระยะเวลาหรือปรับจำนวนเงิ นการชำระหนี้ในช่วงนี้ให้ เหมาะสม

 

สำหรับความช่วยเหลือเพื่อร่ วมบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภั ยนั้น ธนาคารฯ ได้เชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคเงิ นช่วยเหลือ ผ่านทางบัญชี “มูลนิธิสยามกัมมาจล-ไทยพาณิชย์ เพื่อผู้ประสบภัย” เลขที่บัญชี 111-3-90911-5 สามารถบริจาคผ่านสาขา และเครื่อง ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการโอนเงิ นข้ามเขต รวมถึงผ่านบริการ SCB Easy โดยจะส่งมอบเงินบริจาคให้แก่มู ลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และธนาคารฯ จะร่วมบริจาคสมทบอีก 1 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งโรงครั วประทานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก และการประกอบอาหารแจกจ่ายแก่ ประชาชนบรรเทาความเดือดร้ อนในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ ธนาคารฯ ยังได้จัดเตรียมถุงยังชีพจากเงิ นบริจาคของประชาชนเบื้องต้น 2,000 ชุดและเรือ โดยร่วมกับกองทัพอากาศ ส่งมอบเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ ประสบภัยอย่างเร่งด่วนต่อไป

 

ธนาคารฯ ในฐานะที่เป็นสถาบันการเงินที่ สำคัญของประเทศ มีภารกิจและความมุ่งมั่นที่ จะปฏิบัติหน้าที่ให้บริ การตลอดจนให้ความช่วยเหลือแก่ลู กค้าและประชาชนอย่างเต็มที่ สำหรับลูกค้าที่ต้องการความช่ วยเหลือสามารถติดต่อขอรับบริ การได้ที่สำนักงานของธนาคารฯ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลู กค้า และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารไทยพาณิ ชย์ 02-777-7777

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1635
mod_vvisit_counterYesterday35540
mod_vvisit_counterAll days76805990

We have: 656 guests online
Your IP: 54.81.183.183
 , 
Today: May 21, 2018

6066120