Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Hot News ผู้หญิงมีเฮ เปิดตัว AsianMoneyGuide.com เว็บไซต์สาระด้านการเงิน
ผู้หญิงมีเฮ เปิดตัว AsianMoneyGuide.com เว็บไซต์สาระด้านการเงิน PDF Print E-mail
Wednesday, 21 February 2018 15:09

 

เปิดตัวเว็บไซต์ AsianMoneyGuide.com  หรือ AMG อย่างเป็นทางการในประเทศไทย หลังจากที่ประสบความสำเร็จมาแล้ วจาก สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์  เป็นเว็บไซต์ที่เน้นเนื้อหาสาระ ด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายผู้หญิงโดย เฉพาะเพื่อให้มีความรู้ความเข้ าใจในการบริหารจัดการเรื่องเงิ นอย่างมีประสิทธิภาพ  ด้วยการนำเสนอข้อมูลที่เข้าใจง่ าย ไม่ซับซับซ้อน ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิ ตประจำวันและตอบโจทย์ผู้หญิงได้ อย่างดี

นางสาว โรชนิ ชูกานิ (Roshni Chugani)  ผู้อำนวยการเว็บไซต์เอเชี่ยนมัน นี่ไกด  (AMG) เปิดเผยถึงที่มาของโครงการนี้ว่ า จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งช าติ  ประเทศไทยมีประชากรกว่า 65 ล้านคน แบ่งเป็น ประชากรหญิงร้อยละ 51 และชายร้อยละ 49 หรือคิดเป็นอัตราส่วนเพศ ชาย 96.2 คนต่อหญิง 100 คน  โครงสร้างประชากรของสังคมไทยมีป ระชากรผู้หญิงเพิ่มขึ้น พลังทางสังคมของผู้หญิงมีแนวโน้ มที่เพิ่มขึ้น จากผลสำรวจจาก พบว่ามีเพียง 27% ของคนไทยที่มีความรู้พื้นฐานเรื่องการเงิน และในจำนวนผู้หญิงทั่วโลกมีถึง 70% ที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการจัด การด้านการเงิน (S&P Ratings Services Global Financial Literacy Survey) โดย 38% ของผู้หญิงมีความไม่มั่นใจในการ บริหารจัดการและวางแผนด้ านการเงินเมื่อยามเกษียณ (HSBC Global Report on The Future of Retirement) ดังนั้นการทำการตลาดโดยคำนึงถึง กลุ่มผู้บริโภคที่กำลังมีการเปลี่ ยนแปลงในระยะยาวจึงเป็นเรื่องที่ อยู่ในความสนใจ

ผู้หญิงหลายๆ คนมักมีคำถามเกี่ยวกับการใช้เงิ นและความคุ้มค่าในการใช้เงินสำห รับการใช้จ่าย รวมทั้งการลงทุนในด้านต่างๆ ที่ไม่สามารถหาคำตอบด้วยตัวเองไ ด้ เพราะความไม่มั่นใจและขาดข้อมูล ที่เพียงพอในการตัดสินใจ จากความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในควา มต้องการของผู้หญิงในเรื่องดั งกล่าวนี้ จึงเป็นที่มาของเว็บไซต์

AsianMoneyGuide.com  ที่เป็นแหล่งความรู้ทางการเงิน โดยผู้หญิงเพื่อผู้หญิง  เพื่อที่จะช่วยผู้หญิงให้มีความ รู้ ความสามารถในการดูแลตัวเองได้ และมีความเป็นอิสระในด้านความคิ ดในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับ การเงิน

โครงสร้างของเว็บไซต์ Asian Money Guide (AMG) ได้ถูถออกแบบมา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้ “การเงินเป็นเรื่องง่ายดาย” ด้วยการมุ่งเน้นเรื่องความจำเป็ นด้านการเงินของผู้หญิง  เราแตกต่างจากหนังสือ หรือเวปไซต์ที่มีแต่คำศัพท์วิชา การ ซึ่งล้วนเข้าใจยากและไม่เหมาะกั บผู้อ่านที่ไม่พื้นฐานเรื่องการ เงิน  AMG เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสำหรั บผู้หญิงทุกคน แม้คุณจะอยู่ต่างสถานการณ์หรือมี ภูมิหลังที่แตกต่างกัน แต่เราจะช่วยสร้างความเข้มแข็งใ ห้คุณในการตัดสินใจและสามารถวาง แผนทางการเงินได้อย่างชาญฉลาด  โรชนิ กล่าวเพิ่มเติม

เว็บไซต์ AMG ได้ถูกก่อตั้งขึ้นใน 4 ประเทศ คือ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ไทย และฟิลิปปินส์ โดย บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย จำกัด โดยมีเป้าหมายเพื่อ "ให้ผู้หญิงแข็งแกร่งขึ้นด้วยคำ แนะนำทางด้านการเงินและการทำงาน โดยข้อมูลที่ผ่านการคัดกรองมาอย่ างเหมาะสมแล้วจะถูกนำเสนออย่ างถูกที่ถูกเวลา AsianMoneyGuide.com เรามีคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคุณ   AMG อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาจำนวนหลายร้ อยบทความ เรื่องจริงจากประสบการณ์ วิดีโอ รายการ และเนื้อหาในรูปแบบอื่นๆ ซึ่งถูกแบ่งตามหมวดหมู่ ดังนี้ การออม, บัตรเครดิต/บัตรเดบิต, การลงทุน, การเกษียณอายุ, คริปโตเคอเรนซี่และฟินเทค, เรื่องของภาษี, ประกันชีวิตและประกันภัย, อสังหาริมทรัพย์, ผู้ประกอบการ/นักธุรกิจ, กิจกรรมทางสังคมและอีเว้นท์, หางาน, ท่องเที่ยว, บ้านและที่อยู่อาศัยรอบรู้เรื่อ งสุขภาพ และสมดุลในชีวิตการทำงาน เป็นต้น

นอกเหนือจากนี้ยังมีแอพพลิชั่นนำ เสนอเครื่องมือทางด้านการเงิน ที่เหมาะกับความต้องการที่หลากห ลายของ ผู้หญิงในวัยต่างๆ อาทิ  การบริหารการเงินในวัยเกษียณ (retirement)  การบริหารเงินในการกู้ยืม (Loan and Morgate)  หรือการออม  (Saving) เป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือเหล่ านี้ในการวิเคราะห์คำนวนได้ด้ วยตนเองก่อนการตัดสินใจด้ านการเงิน

ปัจจุบันสถาบันการเงินได้ปรับกา รให้บริการมาในแนวการให้คำปรึ กษาด้านการเงินและการลงทุน  เป็นประโยชน์มากสำหรับผู้หญิงที่ต้องการคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์ได้จัดทำ SCB Investment Center หรือศูนย์บริหารความมั่งคั่ง เพื่อตอบโจทย์สมาชิกในเรื่องของ การเงินและการลงทุนไว้ อย่างครบวงจร คุณศลิษา หาญพานิช ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย First และ ผู้บริหารสาย Segment  Management ธนาคารไทยพาณิชย์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม การลงทุนในด้านอสังหาริมทรัพย์ก็ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ สำหรับคุณผู้หญิงที่สามารถสร้าง ความมั่งคั่งและมั่นคงให้กับชีวิ ตได้ด้วยเช่นกัน คุณณัฐธนธร ฟอร์ด กรรมการผู้จัดการ Dot Property Portals กล่าวเพิ่มเติม

จุดแข็งของเราคือ การที่เรามีนักเขียนผู้หญิงและ Influencer ที่มาจากหลากหลายวงการใน ภูมิภาคนี้ เพราะเราเข้าใจผู้หญิง   ที่สำคัญคือเราทำโดยผู้หญิง เพื่อผู้หญิง AsianMoneyGuide.com.เป็นแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมกับผู้หญิงทุกคน

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday381
mod_vvisit_counterAll days381

We have: 381 guests online
Your IP: 3.230.148.211
 , 
Today: Feb 26, 2020

6091528