Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Hot News DRT วางกลยุทธ์ Full Product Full Service สร้างแต้มต่อธุรกิจ
DRT วางกลยุทธ์ Full Product Full Service สร้างแต้มต่อธุรกิจ PDF Print E-mail
Wednesday, 21 February 2018 15:17

บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร หรือ DRT เปิดแผนปี 61 ดันยอดขายเติบโตไม่ต่ำกว่า 5% รับการขยายตัวของเศรษฐกิจ-กำลั งซื้อและความเชื่อมั่นของผู้บริ โภคฟื้นตัว หนุนภาพรวมตลาดวัสดุก่อสร้างเติ บโตสุดในรอบ 3 ปี ชูกลยุทธ์ Full Product Full Service กางพอร์ตสินค้าโชว์ศักยภาพด้ านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และบริการติดตั้งที่ครบครัน สร้างแต้มต่อขยายตลาดกวาดยอดขาย เล็งเพิ่มสัดส่วนลูกค้ างานราชการและบริษัทรับสร้างบ้ าน ขณะที่ช่องทางขายห้างค้าปลีกวั สดุก่อสร้างสมัยใหม่มาแรง หลังผู้ประกอบการมี แผนขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง คาดทำสัดส่วนยอดขายเฉลี่ยอยู่ที่ 16% ของยอดขายรวมในปีนี้ พร้อมโชว์ผลการดำเนินงานปี 60 ทำกำไรสุทธิ 411.61 ล้านบาท ด้านบอร์ดบริหารฯ ประกาศจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.18 บาทต่อหุ้น

นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ระบบหลังคา ไม้สังเคราะห์ แผ่นบอร์ด ยิปซัม อิฐมวลเบาและบริการหลั งการขายภายใต้แบรนด์ ‘ตราเพชร’ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ตั้งเป้ายอดขายปี 2561 เติบโตไม่ต่ำกว่า 5% และรักษาอัตราการทำกำไรขั้นต้ นอยู่ในระดับ 25-27% หลังเริ่มมีสัญญาณความต้ องการใช้วัสดุก่อสร้างปรับตัวดี ขึ้นตั้งแต่ปลายปีที่ผ่ านมาและมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่ อเนื่องในปีนี้ตามทิศทางการเติ บโตทางเศรษฐกิ จของประเทศจากการดำเนิ นนโยบายการลงทุนของภาครั ฐและการลงทุนของเอกชน ที่ส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นผู้ บริโภคที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น และช่วยสนับสนุนต่อภาพรวมตลาดวั สดุก่อสร้างในปีนี้ที่คาดว่ าจะฟื้นตัวได้ดีที่สุดในรอบ 3 ปี

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงวางแผนดำเนินธุรกิจภายใต้ กลยุทธ์ Full Product Full Service เพื่อแสดงศักยภาพและความพร้อมด้ านสินค้าที่มี ความหลากหลายภายใต้แบรนด์ ‘ตราเพชร’ ทั้งผลิตภัณฑ์กลุ่มหลังคาพร้ อมโครงหลังคาสำเร็จรูป กลุ่มไม้สังเคราะห์และอิฐมวลเบา รวมถึงมีทีมช่างมืออาชีพพร้ อมให้บริการเพื่อเพิ่มศั กยภาพและขีดความสามารถการแข่งขั น โดยนำผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง ‘ตราเพชร’ มาพัฒนาต่อยอดเพื่ อตอบสนองความต้องการของลูกค้ าได้ดียิ่งขึ้น รองรับแผนขยายตลาดกลุ่มลูกค้ าโครงการทั้งโครงการอสังหาริ มทรัพย์ บริษัทรับสร้างบ้านและลูกค้ าภาคราชการที่ยังมีโอกาสเติ บโตได้อีกมาก

ขณะที่ช่องทางห้างค้าปลีกวัสดุ ก่อสร้างสมัยใหม่ (โมเดิร์นเทรด) ในปีนี้ ประเมินว่าจะเป็นช่องทางขายที่ มีอัตราการเติบโตที่โดดเด่น จากปัจจัยการขยายการลงทุนเปิ ดสาขาใหม่ๆ ของผู้ประกอบการที่มีมาอย่างต่ อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลู กค้าที่เปลี่ยนแปลงไปโดยหั นมาเลือกซื้อสินค้าภายในร้ านขนาดใหญ่ที่มีผลิตภัณฑ์วัสดุ ก่อสร้างให้เลือกครบครัน  ซึ่งจะส่งผลดีต่อยอดขายสินค้ าแบรนด์ ‘ตราเพชร’ ผ่านช่องทางดังกล่าว โดยคาดว่าจะมีสัดส่วนยอดขายเฉลี่ ยอยู่ที่ 16% ของยอดขายรวม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DRT กล่าวว่า ส่วนแผนงานขยายตลาดต่างประเทศนั้ น ได้วางเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนส่ งออกเพิ่มขึ้นเป็น 20% ของยอดขายรวม ตามแผนดำเนินงาน 3 ปี (2559-2561) โดยตลาดหลักยังคงเป็นกลุ่ม CLMV ได้แก่ ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาและเวียดนาม โดยเฉพาะประเทศเมียนมานั้น DRT มีแผนรุกตลาดมากยิ่งขึ้นหลั งจากที่จัดตั้งทีมงานฝ่ ายขายในพื้นที่เพื่อดู แลการขายโดยตรง เนื่องจากเป็นตลาดที่มีศั กยภาพการเติบโตที่ดีและยังมี ความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างเพื่ อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในประเทศอีกมาก

“เราประเมินว่าตลาดวัสดุก่อสร้ างปีนี้มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี เมื่อเทียบกับปีก่อนที่อยู่ ในภาวะทรงตัว อย่างไรก็ตาม เราไม่ได้รอปัจจัยภายนอกเข้ ามาสนับสนุน แต่ได้ปรับแผนและพัฒนากลยุทธ์ เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการที่ จะเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขั นที่ดียิ่งขึ้น โดยคาดว่าผลิตภัณฑ์กลุ่มหลั งคาคอนกรีตและกลุ่มไม้สั งเคราะห์จะมีอัตราการเติบโตที่ ดีและช่วยผลักดันเป้ าหมายของเราในปีนี้ให้ขยายตั วได้ตามแผนที่วางไว้” นายสาธิต กล่าว

ส่วนภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2560 (มกราคม-ธันวาคม 2560) บริษัทฯ มีรายได้รวม 4,184.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.57% เทียบกับช่วงดียวกันของปีก่ อนและมีกำไรสุทธิ 411.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.99% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ที่ผ่านมา ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ได้อนุมัติจ่ายเงินปั นผลงวดผลการดำเนินงานครึ่งปีหลั ง 2560 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.18 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนพั กการโอนหุ้นในวันที่ 6 มีนาคม 2561 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้ นวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 หลังจากในช่วงครึ่งปีแรก DRT ได้จ่ายเงินปันผลระหว่ างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลทั้งปี 2560 ในอัตรา 0.36 บาทต่อหุ้น

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday802
mod_vvisit_counterAll days802

We have: 800 guests online
Your IP: 3.233.229.90
 , 
Today: Jul 07, 2020

6089776