Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Hot News ผลสำรวจจากพรูเด็นเชียล พบการวางแผนการเงินสร้างสัมพันธ์ครอบครัว
ผลสำรวจจากพรูเด็นเชียล พบการวางแผนการเงินสร้างสัมพันธ์ครอบครัว PDF Print E-mail
Thursday, 22 February 2018 07:39

·        71% ของคู่รักคนไทย เชื่อว่า การวางแผนร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงินสามารถทำให้ความสัมพันธ์ของชีวิตคู่ดีขึ้น

·        สำหรับคู่รักที่มีการวางแผนการเงินร่วมกัน 59% คาดหวังว่าความสัมพันธ์กับคู่ของตนจะมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น

เงินเป็นหัวข้อที่ผู้คนมักหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงหรือหยิบยกมาพูดคุยกัน บางครั้งสังคมก็ถือว่าเป็นเรื่องไม่สมควรที่จะพูดถึงจำนวนเงินเดือนที่ได้รับ หนี้สิน หรือการใช้จ่ายต่างๆ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริง เงินส่งผลกระทบต่อบางสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต รวมถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวกับครอบครัวและเพื่อนด้วย

มุมมองเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากผลการวิจัยจากผลสำรวจดัชนีความสัมพันธ์พรูเด็นเชียลประจำปี 2017 [Prudential Relationship Index (PRI) 2017]  ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปลายปี พ.ศ. 2560 ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 2 ที่พรูเด็นเชียลได้ดำเนินการสำรวจเพื่อทำความเข้าใจกับสถานการณ์ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลใน 9 ประเทศทั่วทั้งเอเชีย ซึ่งในประเทศไทย มีการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายจำนวน 500 คน โดยการสุ่มตัวอย่างผ่านช่องทางออนไลน์ในกลุ่มผู้ใหญ่อายุระหว่าง 25 ถึง 55 ปี ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นคนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่มีรายได้ต่อเดือนไม่น้อยกว่า 30,000 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณสองในสามของรายได้ครัวเรือนในกรุงเทพมหานคร

นายอามัน โชวลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “หนึ่งในไฮไลท์ที่น่าสนใจของดัชนีความสัมพันธ์พรูเด็นเชียล (PRI) ในปีนี้คือ ความมั่นคงทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนไทย เพราะมีผลต่อความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ผลสำรวจแสดงให้เห็นว่าคู่รักที่แบ่งปันความรับผิดชอบด้านการเงินซึ่งกันและกัน มีแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีและแข็งแรงขึ้น รายงานยังแสดงให้เห็นว่า คู่รักที่รวบรวมทรัพยากรไว้ด้วยกัน จะมีคะแนนดัชนีความสัมพันธ์โดยรวมสูงขึ้นอีกด้วย”

คู่รักคนไทยโต้เถียงกันด้วยเรื่องอะไรมากที่สุด?

ในปีนี้ประเทศไทยยังคงครองตำแหน่งอันดับที่ 5 จาก 9 ประเทศที่ทำการสำรวจทั้งหมดในเอเชีย โดยมีคะแนนดัชนีความสัมพันธ์พรูเด็นเชียล ประจำปี 2560 อยู่ที่ 70% หมายความว่า โดยเฉลี่ยความสัมพันธ์หลักของคนไทยจะช่วยเติมเต็มความต้องการและความคาดหวังของพวกเขาได้ถึง 70% อย่างไรก็ตาม แม้ว่าดัชนีความสัมพันธ์ของคนไทยจะอยู่ในระดับสูงและน่าพึงพอใจ แต่คนไทยกลับประสบความตึงเครียดที่เกิดขึ้นจากปัญหาทางการเงิน ซึ่งเรื่องเงินถือว่าเป็นประเด็นอันดับ 1 ที่ก่อให้เกิดการโต้เถียงระหว่างคู่รักคนไทย (46%) ตามด้วย ตามด้วยเรื่องเวลาที่คู่รักใช้ไปกับโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ (36%) และเรื่องปัญหาเกี่ยวกับลูกๆ (35%)

คนไทยมีความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงทางการเงินหรือไม่?

ในเรื่องของความมั่นคงทางการเงิน คนไทยมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินในอนาคต โดย 66% ของคนไทย กังวลว่าจะไม่มีเงินออมเพียงพอสำหรับยามเกษียณและการรักษาพยาบาล

คนไทยส่วนใหญ่ (81%) คาดว่าจะพึ่งพาเงินออมของตัวเองเพื่อใช้จ่ายในวัยชรา มากกว่าที่จะพึ่งพาอาศัยลูกหลาน (26%) นอกจากนี้ คนไทยจำนวนมากกว่าหนึ่งในสาม (37%) มีความกังวลว่าพวกเขาจะกลายเป็นภาระของครอบครัว เมื่อพวกเขาอายุมากขึ้นแทนที่จะอาศัยครอบครัวหรือลูกหลานช่วยสนับสนุนด้านการเงิน 48% ของคนไทยคาดหวังว่ารัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้สูงอายุ ซึ่งเทียบเป็นจำนวนที่สูงสุดในภูมิภาค ในขณะที่อีก 50% ของคนไทยคาดว่าจะยังคงทำงานต่อไปเพื่อเลี้ยงดูตัวเองหลังเกษียณ

การวางแผนทางการเงินช่วยลดความกังวลสำหรับคนที่คุณรักหรือไม่?

ความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงทางการเงินยังขยายตัวไปถึงความกังวลสำหรับคนที่คุณรักด้วย คนไทยเกือบครึ่ง (49%) จากกลุ่มสำรวจ เผยถึงความวิตกกังวลว่าครอบครัวของพวกเขาอาจประสบกับปัญหาทางการเงินหากมีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเขา โดย 11% ในจำนวนนี้คาดการณ์ว่าผลกระทบอาจมีตั้งแต่ขั้นรุนแรงไปถึงขั้นหายนะ

คู่รักที่วางแผนทางการเงินร่วมกัน (57%) มีความมั่นใจในสถานการณ์ทางการเงินของครอบครัวมากขึ้น ในกรณีที่พวกเขาจากโลกนี้ไปแล้ว มากกว่าคู่รักที่ต่างคนต่างวางแผน (49%) และ 71% ของคู่รักคนไทยเชื่อว่า การวางแผนการเงินร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงินสามารถทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาดีขึ้นได้

นอกจากนี้ คู่รักที่วางแผนการเงินร่วมกัน (69%) มีความเชื่อมั่นว่า การเงินส่วนบุคคลและความสัมพันธ์ในครอบครัวของพวกเขาจะมีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้นในอีกห้าปีข้างหน้า มากกว่าคู่รักที่วางแผนทางการเงินแยกกัน (45%) และในกลุ่มคู่รักที่วางแผนการเงินร่วมกัน จำนวน 59% คาดว่าความสัมพันธ์ที่โรแมนติกของพวกเขาจะดีขึ้นในช่วง 5 ปีข้างหน้า เทียบกับ 47% ของคู่ที่ไม่ได้วางแผนทางการเงินด้วยกัน

“ความสัมพันธ์เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อความสุขและความเป็นอยู่ของเรา ดัชนีความสัมพันธ์พรูเด็นเชียลช่วยให้เราเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์และพฤติกรรมส่วนตัว เช่นเดียวกับที่ธุรกิจของเราสามารถมอบสิ่งที่มีคุณค่าให้แก่ลูกค้า เพื่อช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ของพวกเขาให้แข็งแรงขึ้น พรูเด็นเชียลหวังที่จะสนับสนุนให้คนไทยในการเริ่มต้นทบทวนและวางแผนทางการเงินของพวกเขาให้มากขึ้น และที่ปรึกษาทางการเงินของเราจะคอยช่วยเหลือ เพื่อปกป้องคนที่คุณรัก และสร้างอนาคตทางการเงินที่ดีขึ้นในยามเกษียณอายุ" นายอามัน โชวลา กล่าวทิ้งท้าย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนีความสัมพันธ์พรูเด็นเชียล ประจำปี 2017 ได้ที่  https://www.prudentialrelationshipindex.com/th/

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday23
mod_vvisit_counterYesterday56028
mod_vvisit_counterAll days91748645

We have: 367 guests online
Your IP: 35.172.233.215
 , 
Today: Aug 16, 2020

6079040