Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Hot News ธ.ก.ส. ผนึก ก.ล.ต ส่งเสริมความรู้ทางการเงินการลงทุนแก่เด็กและเยาวชน
ธ.ก.ส. ผนึก ก.ล.ต ส่งเสริมความรู้ทางการเงินการลงทุนแก่เด็กและเยาวชน PDF Print E-mail
Wednesday, 22 January 2020 14:30

ธ.ก.ส. จับมือ ก.ล.ต. เผยแพร่ความรู้ทางการเงิน การลงทุน และส่งเสริมการออม เตรียมความพร้อมบุคลากร พร้อมจัดกิจกรรมและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ให้เด็กนักเรียนและเยาวชนในโครงการโรงเรียนธนาคาร ธ.ก.ส. กว่า 2,000 โรงเรียนทั่วประเทศ

ณ โถงชั้น 2 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)              สำนักงานใหญ่ บางเขน ได้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ “การเผยแพร่ความรู้ทางการเงิน การลงทุน             การส่งเสริมการออมเงิน สำหรับเด็กนักเรียนและเยาวชน” ระหว่าง นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส.  กับ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อร่วมเผยแพร่ความรู้ทางการเงิน การลงทุน และการส่งเสริมการออมเงิน ตลอดจนการเตรียมพร้อมด้านบุคลากรให้มีความรู้และความเข้าใจด้านความรู้ทางการเงิน เพื่อให้สามารถนำไปถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชน ในโครงการโรงเรียนธนาคารของ ธ.ก.ส. กว่า 2,000 โรงเรียนทั่วประเทศ

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ธ.ก.ส. มุ่งเน้นปลูกฝังความรู้ทางการเงินและสร้างวินัยการออม ฝึกฝนให้นักเรียนรู้หลักการบริหาร การจัดการทางการเงินที่ถูกต้อง เสริมสร้างลักษณะนิสัยด้านความรับผิดชอบ ตลอดจนปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักใช้เวลา ในการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ผ่านการจัดทำโครงการโรงเรียนธนาคาร โดยโครงการดังกล่าวดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน ความร่วมมือระหว่าง ธ.ก.ส. กับ ก.ล.ต. ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้ทางการเงิน การลงทุน และการส่งเสริมการออมให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชนในโครงการโรงเรียนธนาคาร  โดยการจัดกิจกรรมและสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความรู้และความเข้าใจถึงความร่วมมือในครั้งนี้และให้สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินต่าง ๆ ให้กับนักเรียนต่อไป ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนธนาคาร จำนวน 2,330 โรงเรียน มีสมาชิกโรงเรียนธนาคารจำนวนกว่า 800,000 ราย และมียอดเงินฝากรวมกว่า 1,000   ล้านบาท

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างกันของสองหน่วยงานในครั้งนี้ นับเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุดของการพัฒนาประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและการลงทุนเกิดขึ้นเป็นรูปธรรม รวมถึงปลูกฝังการมีวินัยควบคู่กับการออมให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งการออมเป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิต ส่วนการลงทุนเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความมั่งคั่งยั่งยืนและเพิ่มมูลค่าของเงินออมในระยะยาว โดย ธ.ก.ส. มีโครงการโรงเรียนธนาคารที่ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีการออมอย่างสม่ำเสมอซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องถึง 11 ปี จึงเป็นโอกาสดีที่ ก.ล.ต. ซึ่งมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาตลาดทุนและส่งเสริมการออมระยะยาว จะสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนผ่านโครงการดังกล่าวที่มีสมาชิกโรงเรียนธนาคารเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งสนับสนุนโครงการโรงเรียนธนาคารในด้านอื่น ๆ แบบบูรณาการ เช่น การอบรมให้ความรู้ด้านตลาดทุนแก่พนักงานของ ธ.ก.ส. เพื่อสอนนักเรียนในโครงการต่อไป

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday353
mod_vvisit_counterAll days353

We have: 352 guests online
Your IP: 35.173.57.84
 , 
Today: Feb 23, 2020

6075768