Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Hot News สถาบันประสาทวิทยาจับมือกสิกรไทย เปิดตัวแอป PNI PLUS
สถาบันประสาทวิทยาจับมือกสิกรไทย เปิดตัวแอป PNI PLUS PDF Print E-mail
Friday, 14 August 2020 09:55

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย เปิดตัว PNI PLUS แอปพลิเคชันทันยุครับชีวิตวิถีใหม่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยเพิ่มการเข้าถึงบริการการรักษาโรคสมองและระบบประสาทไขสันหลังสำหรับคนไทยทั้งประเทศให้ง่ายขึ้น ช่วยลดความแออัดของโรงพยาบาล ตอบโจทย์การใช้บริการที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดี กรมการแพทย์ เปิดเผยว่า PNI PLUS เป็นแอปพลิเคชันที่จะช่วยทำให้โรงพยาบาลของรัฐก้าวสู่ความเป็น Smart Hospital ที่แท้จริง แต่ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ระยะห่างระหว่างผู้ให้บริการทางด้านสาธารณสุขกับประชาชนคนไทยผู้รับบริการห่างออกไป ตรงกันข้ามแอปพลิเคชัน PNI PLUS จะเป็นตัวกลางที่เพิ่มความสามารถในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ด้านโรคสมองและระบบประสาทไขสันหลังของประชาชนจากทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทยได้ง่ายขึ้น  ซึ่งสถาบันประสาทวิทยามุ่งเน้นพัฒนาการให้บริการที่ง่ายและสะดวกมาก โดยเริ่มต้นจากที่บ้าน ตั้งแต่การลงทะเบียนผู้ป่วย ตรวจสอบสิทธิ์การรักษาซึ่งเป็นแนวทางปกติของโรงพยาบาลภาครัฐ สามารถทราบขั้นตอนและจำนวนคิวที่ต้องรอ โดยในระหว่างนี้ ผู้รับบริการสามารถไปนั่งรับประทานอาหาร หรือทำธุระต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องคิวตรวจ และเมื่อใกล้ถึงเวลารับบริการจะมีการแจ้งเตือน จึงค่อยเดินทางมายังจุดรับบริการ ซึ่งถือเป็นการให้บริการแบบวิถีใหม่หรือนิวนอร์มอล (New Normal) ที่จะช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลของรัฐทั้งในช่วงเวลาปกติ และในช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช่นในปัจจุบัน

นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา เปิดเผยว่าแอปพลิเคชัน PNI PLUS ได้รับการออกแบบให้สามารถใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อนเพราะผู้ป่วยส่วนใหญ่ของสถาบันประสาทวิทยาเป็นผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มคนไข้หลักของสถาบันประสาทวิทยาและบางส่วนเป็นผู้ป่วยทุพพลภาพที่มีความยากลำบากต่อการเข้ามารับการรักษาในแต่ละครั้งจึงต้องมีญาติมาด้วย โดยปัจจุบันมีจำนวนผู้ป่วยมารักษาประมาณ 400-600 รายต่อวัน หรือกว่า 9,900-12,000 รายต่อเดือน โดยในวันที่มีคลินิกเฉพาะโรคจะมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอีก 250-350 รายต่อวัน ซึ่งเป็นจำนวนที่ค่อนข้างหนาแน่น ทำให้ผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการต้องรอคอยเป็นเวลานาน ดังนั้นการจะนำเทคโนโลยีใดมาใช้จึงต้องทำให้ขั้นตอนการเข้ารับบริการง่ายขึ้น สะดวกสบายขึ้น แต่หากผู้รับบริการท่านใดไม่ถนัด ก็ยังเปิดช่องทางให้บริการแบบปกติ ซึ่งจะได้รับการบริการที่สะดวกสบายไม่แตกต่างจากการใช้แอปพลิเคชัน เนื่องจากเมื่อมีผู้รับบริการส่วนหนึ่งหันไปใช้แอปพลิเคชัน ก็จะทำให้ผู้ขอรับบริการตามช่องทางปกติมีจำนวนลดลง จึงเพิ่มความคล่องตัวและความสะดวกสบายแก่ผู้ที่ไม่ถนัดใช้แอปพลิเคชัน สำหรับผู้ที่ใช้ PNI PLUS ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดคือ การลดระยะเวลาการใช้บริการในแต่ละขั้นตอน ซึ่งช่วยให้ผู้ป่วย หรือญาติผู้ป่วยจัดสรรเวลาพบแพทย์ในแต่ละครั้งได้ดียิ่งขึ้น

นายทวี ธีระสุนทรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาธนาคารได้ร่วมพัฒนาแอปพลิชันให้แก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมาแล้วหลายแห่ง  โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ธนาคารมีความเชี่ยวชาญ มาร่วมพัฒนาแอปพลิเคชันทางการแพทย์ให้คนไทยสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งครั้งนี้ได้ร่วมมือกับสถาบันประสาทวิทยา สถาบันทางการแพทย์เฉพาะทางโรคสมองและระบบประสาทไขสันหลังของกรมการแพทย์ ที่มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจำนวนมากในแต่ละวัน การลดภาระและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจึงเป็นโจทย์สำคัญ ซึ่งแอปพลิเคชัน PNI PLUS เอื้อประโยชน์ทั้งต่อ “ผู้รับบริการ” ได้แก่ ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วย ที่ช่วยลดเวลาการเข้ารับบริการในขั้นตอนต่าง ๆ ที่สั้นลง และ “ผู้ให้บริการ” ได้แก่ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่สามารถบริหารจัดการการให้บริการของโรงพยาบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยลดงานการให้บริการที่ไม่จำเป็นลง มีเวลาไปปฏิบัติงานอื่นที่เพิ่มคุณค่าให้กับโรงพยาบาลและผู้รับบริการมากขึ้น

นอกจากนี้ ธนาคารกสิกรไทยยังได้เชื่อมต่อบริการทางการเงิน ให้สามารถชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน PNI PLUS ได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต QR CODE หรือโอนเงินผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS  ซึ่งสร้างความสะดวกให้กับผู้รับบริการที่สามารถชำระเงินค่ารักษาภายใน 5 นาที จากเดิมที่ใช้เวลาประมาณ 30 นาที และผู้ใช้บริการยังสามารถบริจาคเงินให้กับสถาบันประสาทวิทยา ผ่านระบบ e-Donation บนแอปพลิเคชันเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี โดยไม่จำเป็นต้องเก็บหลักฐานการบริจาค นอกจากนี้ยังส่งผลดีต่อการบริหารจัดการเงินของสถาบันประสาทวิทยา เช่น ลดความยุ่งยากด้านการบริหารเงินสดประจำวัน  และลดภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในห้องการเงิน เป็นต้น อีกทั้งตัวแอปพลิเคชัน ยังจะบันทึกข้อมูลการวินิจฉัยของแพทย์ ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประวัติการรับยา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยสำหรับกรณีฉุกเฉิน หรือเพื่อการรับการรักษาต่อต่างโรงพยาบาล โดยธนาคารกำลังพัฒนาแอป PNI PLUS ให้สามารถชำระเงินและเพิ่มข้อมูลผลการตรวจต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ให้สามารถใช้งานได้ในช่วงต้นปีหน้า

ทั้งนี้ ผู้รับบริการของสถาบันประสาทวิทยาสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PNI PLUS โดยสามารถค้นหาได้จากทั้งระบบปฎิบัติการ Android และ IOS เมื่อดาวน์โหลดแล้วก็สามารถเปิดใช้บริการได้ทันที โดยสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ พร้อมที่จะพัฒนาระบบการให้บริการควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริการ เพื่อประชาชนคนไทยมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการทางด้านสาธารณสุขมีความสุข เพื่อระบบสุขภาพของคนไทยที่ยั่งยืน

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Prasat Neurological Institute joins with KBank to launch PNI PLUS app – an assistant for medical care in the ‘New Normal’ era – reducing congestion with equal access to healthcare services

Prasat Neurological Institute, Department of Medical Services, has partnered with KASIKORNBANK (KBank) to launch the PNI PLUS application and thus meet the lifestyle needs of the ‘New Normal’ era. This innovative app gives patients improved access to medical treatment for brain and spinal cord diseases, reduces congestion at hospitals, and offers patients faster and more convenient access to medical services.

Somsak Akkslip, M.D., Director-General of the Department of Medical Services, said that the launch of the PNI PLUS application marks a milestone achievement in driving the public hospital towards becoming a ‘smart hospital’. The app will allow better access to medical treatment for brain and spinal cord diseases for Thai people nationwide. Focus is on the development of the user-friendly application to provide ever greater convenience to users. From their homes, patients can register to receive medical services, check medical benefits for those eligible for treatment, see the steps for receiving treatment and queue availability. Patients need no longer worry about waiting in line before consulting the physician; they will get an alert notification when their appointment time draws near. The process is in line with the ‘New Normal’ environment wherein patients can avoid crowded waiting rooms – typical of public hospitals whether during normal times or the viral transmission as of now.

Thanin Wechapinan, M.D., Director of Prasat Neurological Institute, said the PNI PLUS application has been designed to be easy-to-use for the Institute’s patients, most of whom are aged and/or disabled. These patients must be accompanied in hospital visits because they have difficulty going by themselves. At present, there are around 400-600 patients at the Institute each day or 9,900-12,000 patients a month, with 250-350 more patients on the days of specific clinics, which are quite crowded. As such, patients must wait for a long time. Therefore, advanced technologies can be helpful in facilitating the service process. However, normal service channels remain available for those who are not familiar with such technologies, and they are ensured that their convenience will be equal to service usage via the application, because the number of users of normal channels will surely decrease when some of them turn to use the application. For PNI PLUS users, it will be evident that each service usage will be less time-consuming, so that the patients or their relatives will be better able to manage the time to meet their physicians.

Mr. Thawee Teerasoontornwong, KBank Executive Vice President, said, “KBank has previously cooperated with many hospitals under the authority of the Ministry of Public Health to develop medical applications, based on KBank’s expertise in digital technologies, with the aim of providing Thai people greater and more convenient access to medical care. KBank is now excited to collaborate with PNI, the specialized center for diseases of the brain and spinal nerve system of the Department of Medical Service, in developing the PNI PLUS application. Since PNI has to serve a large number of patients each day, their key issues are to reduce workload and enhance service efficiency. PNI PLUS has been designed to address those issues, as it offers benefits for both service users, who are patients and their relatives, in terms of a shorter admission process, and service providers, who are doctors, nurses and hospital staff, in terms of enhanced service efficiency, i.e., helping them cut back on unnecessary processes so that they have more time to engage in operations that offer added value to the hospital and patients.”

In addition, KBank has linked financial services with the PNI PLUS application so that users can make payments via credit card, debit card and QR Code, or transfer funds via K PLUS, enabling them to settle medical bills within five minutes instead of about 30 minutes as is needed without the PNI PLUS application. Users can donate money to the Prasat Neurological Institute via the e-Donation system on their mobile phone to claim tax benefits without needing to present proof of their donation. Moreover, it also enhances efficiency of the Prasat Neurological Institute’s cash management in many ways, such as streamlining daily cash flow management and reducing the responsibilities of workers in the billing office. Furthermore, the application will also record the doctor’s diagnosis, results from the operating room and medication history, information which would be beneficial to patients in emergency cases, and for patients receiving further treatment at other hospitals. KBank is currently developing the PNI PLUS application that will enable payments and provide more useful medical test results for patients to access in early 2021.

Service users of the Prasat Neurological Institute can download the PNI PLUS application by searching in either Android or iOS operating systems. Once downloaded, the application can be used immediately. The Prasat Neurological Institute, of the Department of Medical Services, is ready to develop its medical care system in tandem with enhancing the quality and standards of its services to ensure good public health, the happiness of officers who provide public health services, and a sustainable healthcare system for the Thai people.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Comments

avatar Amber
0
 
 
I have been exploring for a little for any high quality articles or weblog
posts on this kind of space . Exploring in Yahoo I finally
stumbled upon this web site. Reading this information So i am glad to show that I have an incredibly just right uncanny feeling I came
upon exactly what I needed. I most undoubtedly will make sure to do not disregard this website and provides it a
glance regularly.

Feel free to surf to my homepage amazon body massager machine
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday345
mod_vvisit_counterAll days345

We have: 345 guests online
Your IP: 3.236.156.34
 , 
Today: Jan 19, 2021

13696016