Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Hot News ราช กรุ๊ป กำหนดมาตรการปฏิบัติงาน ณ ที่พำนัก
ราช กรุ๊ป กำหนดมาตรการปฏิบัติงาน ณ ที่พำนัก PDF Print E-mail
Thursday, 26 March 2020 09:38

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ที่มีการขยายวงกว้างมากขึ้น บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จึงประกาศมาตรการป้องกันผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาล ด้านการป้องกันและลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งรวมถึงการงดจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรค และมาตรการการเว้นระยะห่างระหว่างกัน (Social Distancing)อีกทั้งนโยบายของบริษัทฯ ที่คำนึงถึงสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานและผู้ปฏิบัติงานของพันธมิตรธุรกิจ อันเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นการดำเนินการตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจฯ ด้วย

บริษัทฯ ได้ประกาศเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งเดิมกำหนดจัดในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้ คณะกรรมการ บริษัทฯ มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท คิดเป็นเงินจำนวนรวม 1,812.50 ล้านบาท โดยกำหนดการจ่ายเงินในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ประกาศมาตรการการปฏิบัติงานแบบทางไกล โดยกำหนดให้พนักงาน ปฏิบัติงาน ณ ที่พำนักของตน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการดูแลพนักงาน และคุ้มครองความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดีในการทำงานของพนักงาน รวมทั้งตอบสนองนโยบายของรัฐบาล

ในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจตามปกติ และท่านสามารถติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ ผ่านช่องทางอีเมล หรือโทรศัพท์มือถือของบุคคลที่ท่านติดต่อเป็นหลัก หรือติดต่อผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

• สำนักงานเลขานุการบริษัท    อีเมล This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   โทรศัพท์  084 711 9888

• ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์             อีเมล This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it    โทรศัพท์  081 827 7997

• ส่วนประชาสัมพันธ์                  อีเมล This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   โทรศัพท์  081 612 2867

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday514
mod_vvisit_counterAll days514

We have: 513 guests online
Your IP: 3.234.244.18
 , 
Today: Apr 07, 2020

6081824